?>

SKRÓTY do strony głównej

Motto:

[Ja, JHWH, Bóg Ojciec] dokonuję wszystkiego, czego chcę. (…) jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię.

        …*** SPIS TREŚCI *** …

 • BEZWZGLĘDNE PROROCTWA „w Księdze Prawdy”:

NATŁOK wszelkich NIESZCZĘŚĆ! Osaczanie i mega-groza! Niestety!

…    *    *    *    *    *    *    *    …

Aktualizowany: 16.01.2022

Poznaj: ZAWARTOŚĆ trzybiada.org

 • Dział tematyczny:

Zwięzły scenariusz: mega-finałem bezwzględny koniec świata!

Aktualizowany: 16.01.2022

— Zwięźle: Nieodwołalny MEGAFINAŁ ANTYRELIGIJNEJ KRUCJATY! (4)

 • Czas spełnienia proroctwa: ostateczne 3,5 roku mega-‘nieszczęścia’.
Zwięzły scenariusz chronologicznego proroctwa ostatecznego, „TRZECIEGO ‘BIADA’”‘NIESZCZĘŚCIA’ powodującego niezwykły ból i gniew!
Ostateczny, nieodwracalny kres tego świata ludzkiego oraz wszelkich jego formacji i struktur!
Aktualizowany: 22.12.2021

— Zwięźle: Początek NIEUBŁAGANEGO ODLICZANIA CZASU!!! (3)

 • Czas spełnienia proroctwa: tuż po zakończeniu przedostatniego (pierwszego) 3,5 roku i zaraz przed następnym, ostatecznym 3,5 rokiem ‘nieszczęścia’.
KIEDY JUŻ pojawi się ‘obrzydliwość/ohyda spustoszenia/dewastacji w miejscu świętym, gdzie się nie godzi’, rozpocznie nieubłagane odliczanie czasu dla tego świata ludzkiego!
Aktualizowany: 9.01.2022

Zwięźle: Rzeczywiście już DOKONUJE SIĘ to PROROCTWO!? (2)

 • Czas spełnienia proroctwa: zwłaszcza przedostatnie (pierwsze) 3,5 roku i prawdopodobnie bieżący.
PRZED pojawieniem się ‘obrzydliwości/ohydy spustoszenia/dewastacji w miejscu gdzie się nie godzi’.
‘ICH WROGOWIE ZABICI’ w czasie 3,5 roku ‘składania świadectwa’!!!
Aktualizowany: 22.11.2021

Zwięźle: Sygnały NIEUCHRONNIE ZBLIŻAJĄCEJ SIĘ MEGAGROZY! (1)

 • Czas spełnienia proroctwa: przed przedostatnim (pierwszym) 3,5 rokiem.
Tło realizowanego proroctwa trzech ‘biada’ – ‘nieszczęść’ i ich Boski cel.
Zwięzły scenariusz chronologicznego proroctwa pierwszych dwóch „biada” — dwóch ‘nieszczęść’ powodujących ból i gniew!

Ostateczne 3,5 roku…!!! Nieodwracalna klęska tyranii religijnej i świata politycznego!

Aktualizowany: 4.01.2022

— Ostateczne uderzenie: NIEODWRACALNA KLĘSKA ŚWIATA POLITYCZNEGO!

 • Czas spełnienia proroctwa: zwłaszcza ostateczne 3,5 roku ‘nieszczęścia’.
Poprawiona! Prezentacja wykładni proroctwa Daniela o ’posągu-olbrzymie’!
Istotny szczegół tego chronologicznego proroctwa!
Aktualizowany: 5.12.2021

Groza i tryumf: BÓG „JUŻ NADCHODZI”!

 • Czas spełnienia proroctwa: ostateczne 3,5 roku ‘nieszczęścia’.
Co to oznacza? Protoewangelia.
TAK, „Bóg jest miłością”, lecz NIE jest nieskończoną pobłażliwością!
Niezwykła reakcja Boga na bezmyślny formalizm!
Aktualizowany: 26.11.2021

MUSIMY STANĄĆ przed TRYBUNAŁEM CHRYSTUSA”!

 • Czas spełnienia proroctwa: pod koniec ostatecznego 3,5 roku ‘nieszczęścia’.
Kiedy Pan Jezus ‘przyjdzie’, to każdego osobiście i indywidualnie ‘postawi przed swym Trybunałem’!
Jego sprawiedliwy i prawomocny wyrok ostatecznie zostanie bezzwłocznie wykonany!
Aktualizowany: 25.11.2021

— Globalny wstrząs: „DZIEŃ Ich GNIEWU”!

 • Czas spełnienia proroctwa: pod koniec ostatecznego 3,5 roku ‘nieszczęścia’.
Najpierw szokujący koniec uwodząco–zwodniczych religii tego świata!
Ostatecznie wstrząsający koniec tego złego świata ludzkiego!
Aktualizowany: 26.11.2021

Zwycięzca: ZWYCIĘŻY ŚWIAT RELIGIJNY i POLITYCZNY!

 • Czas spełnienia proroctwa: zwłaszcza pod koniec ostatecznego 3,5 roku ‘nieszczęścia’.
Zatrważające i wielkie zwycięstwo nad tym złym światem ludzkim!
Tuż przed zwycięstwo nad jego uwodząco–zwodniczymi religiami z ich autorytarnym aparatem władzy religijnej!
Aktualizowany: 13.11.2021

— Ostatecznie nieodwracalny: KONIEC ŚWIATA TYRANII RELIGIJNEJ! (2)

 • Czas spełnienia proroctwa: pod koniec ostatecznego 3,5 roku ‘nieszczęścia’.
Najpierw kompromitacja instytucji religijnych! Utrata autorytetu i strata na znaczeniu religii tego świata!
Upadek – bankructwo duchowe, moralne i finansowe!
Uwiedzeni i zwiedzeni, lecz z szansą na uwolnienie, … i ocalenie!?
Ostatecznie koniec religii tego świata z ich autorytarnym aparatem władzy religijnej, ich niewoli i tyranii religijnej. Ich wielowiekowej dominacji, uwodzenia i zwodzenia, ‘otumaniania i mamienia’!
Aktualizowany: 13.11.2021

— Szok: KATASTROFA CHRZEŚCIJAŃSTWA! Jak to możliwe? (1)

 • Czas spełnienia proroctwa: pod koniec ostatecznego 3,5 roku ‘nieszczęścia’.
Najpierw kompromitacja chrześcijańskich instytucji religijnych! Utrata autorytetu i strata na znaczeniu religii chrześcijaństwa tego świata!
Upadek – bankructwo duchowe, moralne i finansowe!
Uwiedzeni i zwiedzeni, lecz z szansą na uwolnienie, … i ocalenie!?
Koniec ich niewoli religijnej! Ostatecznie koniec religijny i polityczny chrześcijaństwa tego świata!
Aktualizowany: 27.11.2021

— Wstrząsająca światem: MANIFESTACJA BOGA! Kiedy?

 • Czas spełnienia proroctwa: pod koniec ostatecznego 3,5 roku ‘nieszczęścia’.
Wstrząsająca i szokująca manifestacja:
Koniec uwodzących i zwodniczych religii tego świata pierwszym, wyraźnym tryumfem Boga!
Następnie osobiste ocalenie Jego wybranych i totalne zwycięstwo nad tym złym światem ludzkim!
Aktualizowany: 14.11.2021

— Straszliwie niszczące: ‘OSTATNIE CIOSY BOGA’!

 • Czas spełnienia proroctwa: ostateczne 3,5 roku ‘nieszczęścia’.
‘Ostatnie ciosy Boga Wszechmocnego’ porażą główne ośrodki życia, formacje i struktury tego złego świata ludzkiego! Dlaczego?
Nie czy, tylko kiedy ten świat ostatecznie się rozpadnie?
 • Dział tematyczny:

Uwiedzeni i zwiedzeni, … nagle przebudzeni i uwolnieni, … i ocaleni!?

Aktualizowany: 3.12.2021

Ostatecznie: KRES ‘organizacji Jehowy’?! (6)

 • Czas spełnienia proroctwa: pod koniec ostatecznego 3,5 roku ‘nieszczęścia’.
Zupełny upadek ‘organizacji Jehowy’/quasi–Boża  bankructwo duchowe, moralne i finansowe!
Za zdradę Boga Ojca i Jego Chrystusa oraz swą tyranię religijną, wraz z jej autorytarnym aparatem władzy na czele, zostanie nieodwracalnie zmieciona!
Aktualizowany: 16.11.2021

Rychły: UPADEK ‘organizacji Jehowy’?! (5)

 • Czas spełnienia proroctwa: tuż po zakończeniu przedostatniego (pierwszego) 3,5 roku ‘nieszczęścia’ i zaraz po ohydnym wtargnięciu ‘bestii z otchłani’.
Kompromitacja ‘organizacji Jehowy’/quasi–Boża. Zaskakująco wczesna utrata jej autorytetu i strata na znaczeniuJej wcześniejszy upadek!
Aktualizowany: 30.11.2021

— Zuchwałe wtargnięcie uruchomi: BEZWZGLĘDNE ODLICZANIE CZASU!!! (4)

 • Czas spełnienia proroctwa: tuż po zakończeniu przedostatniego (pierwszego) 3,5 roku i tuż przed następnym, ostatecznym 3,5 rokiem ‘nieszczęścia’.
‘Przestępstwo’ transgresjiwtargnięcia do świętej sfery należącej tylko do Boga!!!
Kiedy się dokona, rozpocznie nieubłagane odliczanie czasu dla tego świata ludzkiego!
Aktualizowany: 8.01.2022

— Triumf: KRUCJATY przeciw ‘organizacji Jehowy’! (3)

 • Czas spełnienia proroctwa: przedostatnie (pierwsze) 3,5 roku ‘nieszczęścia’ i prawdopodobnie czas bieżący.
Skąd wywodzi się demaskatorska krucjata przeciw ‘organizacji Jehowy’/quasiBoża?
Nienawidzący uznaną przez Boga demaskującą ich opozycję, są Jego wrogami, ‘dotknie ich wstyd’ i Jego potępienie!
Aktualizowany: 12.01.2022

CO ZŁEGO DZIEJE SIĘ w ‘organizacji Jehowy’?! (2)

 • Czas spełnienia proroctwa: bieżący.
Wstrząsy w ‘organizacji Jehowy’?! Koniec dobrostanu ‘organizacji Jehowy’! Czekać? Nie! Myśleć i zacząć działać!
Aktualizowany: 22.11.2021

PODSTĘPNE BAŁWOCHWALSTWO UWODZI nawet „wybranych”!? (1)

Świadkowie Jehowy porzućcie to zwiedzenie!!!
OrganizacjaBóg’/bóg i jego bałwochwalczy ‘obraz’! ‘Wielbienie stworzeń i pełnienie dla nich świętej służby’. To obrzydliwość u Boga!
 • Dział tematyczny:

Chronologiczne proroctwo potrójnego „biada” – ‘nieszczęścia’

Aktualizowany: 12.06.2021

Od ZWIEDZENIA do PRZEBUDZENIA i OCALENIA! (5)

Potęga wszechobecnego Internetu!
Aktualizowany: 4.07.2021

PRZEBUDŹ SIĘ” — oto „BIADA, BIADA, BIADA”! (4)

Fundamentalne trzy „biada” – trzy nieszczęścia powodujące ból i gniew
Aktualizowany: 18.09.2021

Miażdżące ten świat: „TRZECIE BIADA’”!!! (3)

Ostateczne i wstrząsające „biada” – ‘nieszczęście’ i groza„Dokona się tajemnica Boga”
Aktualizowany: 18.09.2021

Proroctwo tajemnicze i osobliwe: PIERWSZE i DRUGIE ‘BIADA’! (2)

Ważne rozpoznanie tajemniczego i osobliwego „biada”!
Aktualizowany: 5.09.2021

Wprowadzenie do proroctwa: „BIADA, BIADA, BIADA” (1)

TRZY „biada” to niezbędny klucz zrozumienia wszystkich proroctw o końcu tego świata!
Aktualizowany: 16.11.2021

DOKĄD ZMIERZA CHRZEŚCIJAŃSTWO tego świata?

Dlaczego jest to chrześcijański „chwast”? Jego proroczy rozwój i ostateczny los!
 • Dział tematyczny:

Proroctwa a ‘wyznaczony czas końca’!

Aktualizowany: 19.01.2022

„Król północy”: „DOJDZIE DO SWEGO KRESU”. Kiedy?

 • Czas spełnienia proroctwa: zwłaszcza w zakończeniu przedostatniego (pierwszego) 3,5 roku i ostateczne 3,5 roku ‘nieszczęścia’.
WażnePoprawione! Tożsamość „króla północy” i „króla południa” po wnikliwszym rozważeniuOstatnie poczynania „króla północy”. Szczęśliwy epilog nie dla wszystkich!
Aktualizowany: 18.09.2021

KRÓLESTWO BOŻE tuż u DRZWI’??? (2)

 • Czas spełnienia proroctwa: zwłaszcza ostateczne 3,5 roku ‘nieszczęścia’.
„Gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia”?
Aktualizowany: 18.09.2021

 WYZNACZONY CZAS KOŃCA’! (1)

 • Czas spełnienia proroctwa: zwłaszcza ostateczne 3,5 roku ‘nieszczęścia’.
Czy już się rozpoczął? Wtedy ‘stanie się to wszystko’! 
Aktualizowany: 1.02.2020

OSTATNIE DNI TEGO ŚWIATA?!

„Po długim czasie”!?
Aktualizowany: 16.02.2021

Bóg: ‘BYŁ i JEST’, „i KTÓRY PRZYCHODZI”?

Bóg, „Który Przychodzi”! Co to oznacza dla świata ludzkiego?
Aktualizowany: 16.02.2021

Bóg: „OTO WSZYSTKO NOWYM CZYNIĘ”!

Kres królestwa ‘ziemi przeklętej’!?
Aktualizowany: 1.11.2019

Bóg: „SŁOWA TE SĄ PEWNE i PRAWDZIWE

‘Niebo i ziemia przeminą’! Jak i kiedy?
Aktualizowany: 1.10.2019

DZIEŃ APOKALIPSY!

Według proroka Izajasza!
Aktualizowany: 1.09.2019

SZOKUJĄCE PROROCTWA BOGA!

Gdzie czy u Kogo jest ocalenie?
Aktualizowany: 13.09.2020

PODNIEŚCIE LAMENT, PASTERZE, i KRZYCZCIE”!

Z zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełni obłudy i nieprawości’!
 • Dział tematyczny:

Proroctwa i nauka Pana Jezusa!

Aktualizowany: 1.09.2021

Pana Jezusa: NIEWOLNICY a Jego „ZNAK OBECNOŚCI”! (2)

Uwaga! „Ów zły niewolnik”!
Aktualizowany: 15.11.2021

Pana Jezusa: “ZNAK OBECNOŚCI i KOŃCA ŚWIATA”! (1)

Nowe spojrzenie na proroctwo Pana Jezusa! Co się będzie działo (1) przed, (2) w czasie i (3) zaraz po dokonaniu się przełomowego wydarzenia? „To jeszcze nie koniec”? A kiedy i dokąd ‘uciec’?
Aktualizowany: 9.04.2021

OCALONE OWCE PANA JEZUSA! Kiedy?

Pseudo-nauczyciele’ to uparci dostawcy ‘atrakcyjnych dóbr zbawienia’, tylko uwodzą i zwodzą swymi quasi-„drzwiami” oraz quasi-„drogą”! ‘Kto zdoła przetrwać w wielkim dniu gniewu Wszechmocnego Boga i Jego Chrystusa’?
Aktualizowany: 5.02.2021

CHRYSTIANIZM DROGĄ  nie INSTYTUCJĄ ZBAWIENIA?

Prawdziwi czciciele” Boga pośród „chwastów”?
Aktualizowany: 31.01.2021

MIEJSCE PRZYSZŁEJ i OCALONEJWIELKIEJ RZESZY’!

Wielu ocalonych? Jak?
Aktualizowany: 1.09.2018

 CARL OLOF JONSSON KIM SĄ PRAWDZIWI CHRZEŚCIJANIE?

Każdy indywidualnie???
Aktualizowany: 25.01.2020

Pan Jezus: „TRZEBA SIĘ ZAWSZE MODLIĆ i NIE ULEGAĆ ZNIECHĘCENIU”!

Do Kogo się modlić? Istotne! Między innymi z myślą o ewangelikalnym (ewangelicznym) chrześcijaństwie
 • Dział tematyczny:

Niebiański i ludzki wymiar Królestwa Bożego

Aktualizowany: 24.02.2019

 CHRZEŚCIJAŃSKIIZRAEL BOŻY’! (3)

Pokonać śmierć raz na zawsze? Naturalny Izrael już nie uczestniczy w realizacji dzieła Bożego! Istotne! Między innymi z myślą o ewangelikalnym (ewangelicznym) chrześcijaństwie
Aktualizowany: 25.11.2018

ŻYCIE WIECZNE W NOWYM NIEBIE i NOWEJ ZIEMI’! (2)

‘Jedna nadzieja — życie wieczne’? Istotne! Między innymi z myślą o ewangelikalnym (ewangelicznym) chrześcijaństwie
Aktualizowany: 16.02.2021

 MIESZKAŃCYNOWEGO NIEBA i NOWEJ ZIEMI’! (1)

Chrześcijański „dom Jakuba”? Istotne! Między innymi z myślą o ewangelikalnym (ewangelicznym) chrześcijaństwie

 …    *    *    *    *    *    *    *    …

 • Dział tematyczny:

Ważkie kwestie biblijne!

Aktualizowany: 2.08.2021

IMIĘ BOGA i IMIĘ JEGO CHRYSTUSA?

Czy Pan Jezus i Jego apostołowie zwracali się do Boga po Imieniu‘Który Był, Który Jest i Który Przychodzi’! Co to dla nas znaczy?
Aktualizowany: 23.11.2020

DLACZEGO TAK DŁUGO ISTNIEJE ZŁO i CIERPIENIE?

Czy się skończy?
Aktualizowany: 1.02.2018

RAYMOND FRANZ WYWAŻONE WYPOWIEDZI

Nie organizacje religijne, ale poszczególne osoby!
Aktualizowany: 14.10.2020

KOMPLEKS OBLĘŻONEJ TWIERDZY’?

Mentalny gułag — zrozumieć świadków Jehowy. O odejściu od świadków Jehowy mówi polska producentka, reżyserka, scenarzystka i aktorka Kamila Dydyna. Teraz zrobi na ten temat film.
Aktualizowany: 1.12.2017

KAŻDY OSOBIŚCIE!

Co to znaczy „całym swym umysłem”?
Aktualizowany: 1.11.2017

ZABÓJCZY PIETYZM ORGANIZACJI JEHOWY’!

Zakaz transfuzji krwi nie ma podstaw biblijnych!
Aktualizowany: 1.10.2017

CHRZEŚCIJAŃSKA WOLNOŚĆ i ODPOWIEDZIALNOŚĆ!

Nie daj sobie wykraść!
 • Dział tematyczny:

Szaleńczy, zuchwały i podstępny rewizjonizm!

Aktualizowany: 1.09.2017

PRZESTAŃCIE BYĆ NIEWOLNIKAMI LUDZI’!!! (6)

Czar bałwochwalczego obrazu ‘organizacji Bożej’!
Aktualizowany: 30.10.2018

SZALEŃCZY REWIZJONIZM ZŁEGO NIEWOLNIKA’!!! (5)

Usilna manipulacja Słowa Bożego!
Aktualizowany: 1.07.2017

SZALEŃSTWO ZŁEGO NIEWOLNIKA’! (4)

Jego pojęciowy fałsz!
Aktualizowany: 1.06.2017

ZINSTYTUCJONALIZOWANE ZBAWIENIE? (3)

Organizacja religijna ‘arką’ zbawienia?
Aktualizowany: 1.05.2017

REWIZJONISTYCZNY WYMYSŁ! (2)

Czy chrześcijanie mogą nazywać się ‘pomazańcami’?
Aktualizowany: 1.04.2017

ŻAŁOSNY POMYSŁ? ŻENUJĄCY! (1)

Gorsze owce’ Pana Jezusa?
Aktualizowany: 1.03.2017

CZY KRÓLESTWO NIEBIOS to TYLKO RZĄD BOŻY?

To o wiele więcej!
Aktualizowany: 18.09.2017

FUNDAMENTALNE OSZUSTWO UPORCZYWE KŁAMSTWO!!!

Oszustwo z ‘dniem Pańskim’!
Aktualizowany: 1.01.2017

ROK TEN nie ISTNIEJE W NAUCE PISMA ŚWIĘTEGO!!!

Dogmat o ‘roku 1914’?
Aktualizowany: 23.04.2020

CZEGO NAPRAWDĘ nie UCZY BIBLIA?

Czy ‘organizacja Jehowy’ naprawdę głosi Słowo Boże? Czy naprawdę jest ona Boża czy tylko quasi-Boża?
 • Dział tematyczny:

Wprowadzenie

Aktualizowany: 11.12.2018

JAKŻE WAŻNE LEKCJE WIARY!

Rozwinąć swą osobistą wiarę?
Aktualizowany: 24.12.2018

TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ za NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ!!!

Zasady interpretacji Pisma Świętego

 …    *    *    *    *    *    *    *    …

 • Dział tematyczny:

Boska misja Pana Jezusa Chrystusa

„‘Tak, przychodzę szybko’ [nagle, z zaskoczenia]”. „Amen! Przyjdź, Panie Jezusie.

Czuwajcie zatem w każdym czasie i módlcie się, abyście byli w stanie uciec przed tym wszystkim, co ma się stać i stanąć przed Synem Człowieczym [Panem Jezusem].

Pismo Święte: Objawienie 22:20 nwt-pl; Łukasza 21:36 dos.

Aktualizowany: 21.10.2016

PAN JEZUS ŻYJE!

Aktualizowany: 3.11.2016

CZY PAN JEZUS ZNAJDZIE WIARĘ GDY PRZYJDZIE?

Aktualizowany: 3.11.2016

PAN JEZUS OBJAWI SIĘ JAK?

Aktualizowany: 21.10.2016

PAN JEZUS PRZYWRACA ŻYCIE ZMARŁEMU! 

Aktualizowany: 21.10.2016

PAN JEZUS UCZY O RADOŚCI Z NAWRÓCENIA!

Aktualizowany: 21.10.2016

PANA JEZUSA NAUKA O ŻYCIU WIECZNYM

Aktualizowany: 21.10.2016

PAN JEZUS UZDRAWIA NIEWIDOMEGO!

Aktualizowany: 21.10.2016

PANA JEZUSA NAUKA O WOLNOŚCI

Aktualizowany: 21.10.2016

PAN JEZUS CHLEBEM ŻYCIA!

Aktualizowany: 3.11.2016

PAN JEZUS I WIELKA WIARA KOBIETY

Aktualizowany: 21.10.2016

PAN JEZUS NIE TYLKO CHODZI PO WODZIE!

Aktualizowany: 21.10.2016

PANA JEZUSA ZDUMIEWAJĄCA MOC!

Aktualizowany: 21.10.2016

PANA JEZUSA NAUKA O KOŃCU ŚWIATA!

Aktualizowany: 3.11.2016

PAN JEZUS ZAWSZE CZYNI DOBRO

Aktualizowany: 3.11.2016

PANU JEZUSOWI TRZEBA ZAWSZE WIERZYĆ!

Aktualizowany: 21.10.2016

PAN JEZUS ROZMAWIA Z SAMARYTANKĄ

Aktualizowany: 21.10.2016

PANA JEZUSA NAUKA PORUSZA NIKODEMA!

Aktualizowany: 3.11.2016

PAN JEZUS MÓWI O SZCZĘŚLIWYCH

 …    *    *    *    *    *    *    *    …

 • Dział tematyczny:

WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy Objawienia!

# Wnikliwsza wykładnia jego alegorii, metafory i symboliki #

Dostępny jest słownik: SYMBOLIKA PROROCTWA APOKALIPSY!

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!!            

— „Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZI”.

Pismo Święte: Objawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

   *** SPIS TREŚCI ***

7) TEMAT WIZJI

 • „Tysiąc lat” Królestwa Bożego/Niebios. Boży Sąd Ostateczny i wspaniała wieczność!
Aktualizowany: 7.10.2016

Księga Apokalipsy część 30

22:6 do 22:21 – Apokalipsa a ty epilog Księgi Objawienia
Aktualizowany: 8.04.2016

Księga Apokalipsy część 29

21:1 do 22:5 – Wieczne „Nowe Niebo i Nowa Ziemia” i ich imponujące, wspaniałe „Miasto święte”
Aktualizowany: 11.04.2016

Księga Apokalipsy część 28

20:4 do 20:15 – Diametralna zmiana sceny świata nie tylko ludzkiego. Ostatnia wojna szatana diabła.

6) TEMAT WIZJI

 • Wieczny kres uwodzących i zwodniczych religii tego świata „Babilonu wielkiego. Wielka radość nie tylko ‘zaproszonych’. W wojnie „Armagedonu” na zawsze ginie zły świat ludzki!

— Koniec trzeciego biada

Aktualizowany: 11.04.2016

Księga Apokalipsy część 27

19:11 do 20:3 – Wydarzenia ze wszech miar wstrząsające nie tylko dla świata ludzkiego: Koniec tego świata w Armagedonie i triumf Pana Jezusa!
Aktualizowany: 24.12.2019

Księga Apokalipsy część 26

18:1 do 19:10 – Wydarzenia ze wszech miar wstrząsające nie tylko dla świata ludzkiego: Upadek i szokujący koniec wszystkich religii tego świata!
Aktualizowany: 3.06.2017

Księga Apokalipsy część 25

17:1 do 17:18 – Religie tego świata i „bestia z otchłani” jako Boży egzekutor

5) TEMAT WIZJI

 • ‘Siedmiu aniołów z siedmioma ostatnimi ciosami gniewu Bożego’
Aktualizowany: 8.06.2021

Księga Apokalipsy część 24

16:1 do 16:21 – ‘Ostatnie ciosy Boga’ porażą świat ludzki
Aktualizowany: 29.01.2017

Księga Apokalipsy część 23

15:1 do 15:8 – Wielkie i ostatnie „ciosy” gniewu czy wzburzenia Świętego Boga

4) TEMAT WIZJI

 • ‘Głosy trąb siedmiu aniołów’, w tym TRZY „biada” 
Aktualizowany: 6.05.2016

Księga Apokalipsy część 22

14:6 do 14:20 – „Dokona się tajemnica Boga” sąd nad narodami i straszliwe „żniwo ziemi”
Aktualizowany: 24.04.2016

Księga Apokalipsy część 21

14:1 do 14:5 – Zwycięskie i ocalone „pierwociny” zbiorów „żniwa”
Aktualizowany: 10.08.2017

Księga Apokalipsy część 20

13:1 do 13:18 – Desperackie działania szatana diabła — dwie bestie i ich ‘obraz’ narzędzie jego okrutnej władzy
Aktualizowany: 6.02.2017

Księga Apokalipsy część 19

11:15 do 12:17 – Biada, biada, biada, mieszkającym na ziemi”! Trzecie biada” — „Królestwo Naszego Pana (Boga) i Jego Chrystusa” przejmuje panowanie nad światem’!!!
Aktualizowany: 24.03.2017

Księga Apokalipsy część 18

11:1 do 11:14 – Biada, biada, biada, mieszkającym na ziemi”! „Swoje świadectwo złożą dwaj moi świadkowie — dwaj prorocy”
Aktualizowany: 20.05.2017

Księga Apokalipsy część 17

10:1 do 10:11 – Biada, biada, biada, mieszkającym na ziemi”! Głosy siedmiu gromów’ i „otwarty mały zwój”
Aktualizowany: 8.07.2017

Księga Apokalipsy część 16

9:13 do 9:21 – „Biada, biada, biada, mieszkającym na ziemi”: Organizacja Jehowy/quasi-Boża
Aktualizowany: 25.11.2016

Księga Apokalipsy część 15

8:13 do 9:12 – „Biada, biada, biada, mieszkającym na ziemi”: Badacze Pisma Świętego
Aktualizowany: 25.06.2020

Księga Apokalipsy część 14

8:6 do 8:12 – Stopniowe odsłanianie wielkiego proroctwa: Najpierw wyłania się chrześcijaństwo tego świata

3) TEMAT WIZJI

 • ‘Baranek’ Jezus otwiera ‘siedem pieczęci zwoju’
Aktualizowany: 29.03.2017

Księga Apokalipsy część 13

7:1 do 8:5 – Powstrzymane „cztery wiatry ziemi” — szansa ocalenia i zbawienia
Aktualizowany: 3.06.2017

Księga Apokalipsy część 12

6:9 do 6:17 – Otwarte pieczęcie zwoju zapewnieniem zmartwychwstania, zbawienia i ocalenia
Aktualizowany: 8.04.2016

Księga Apokalipsy część 11

6:1 do 6:8 – Otwarte pieczęcie zwoju — jeźdźcy apokaliptyczni

2) TEMAT WIZJI

 • Majestat Świętego Boga. Tylko Pan Jezus godny otworzyć proroczy „zwój”
Aktualizowany: 10.04.2016

Księga Apokalipsy część 10

5:1 do 5:14 – Wybitna i kluczowa rola Pana Jezusa
Aktualizowany: 8.05.2016

Księga Apokalipsy część 9

4:1 do 4:11 – Tron Świętego Boga i Jego otoczenie

1) TEMAT WIZJI

 • Zmartwychwstały i zwycięski Król Jezus Chrystus kieruje orędzia do chrześcijan w siedmiu zborach
Aktualizowany: 8.04.2016

Księga Apokalipsy część 8

3:14 do 3:22 – Orędzie Pana Jezusa do zboru w LAODYCEI
Aktualizowany: 8.04.2016

Księga Apokalipsy część 7

3:7 do 3:13 – Orędzie Pana Jezusa do zboru w FILADELFII
Aktualizowany: 23.12.2019

Księga Apokalipsy część 6

3:1 do 3:6 –  Orędzie Pana Jezusa do zboru w SARDES
Aktualizowany: 8.04.2016

Księga Apokalipsy część 5

2:18 do 2:29 – Orędzie Pana Jezusa do zboru w TIATYRZE
Aktualizowany: 8.04.2016

Księga Apokalipsy część 4

2:12 do 2:17 – Orędzie Pana Jezusa do zboru w PERGAMONIE
Aktualizowany: 8.04.2016

Księga Apokalipsy część 3

2:8 do 2:11 –  Orędzie Pana Jezusa do zboru w SMYRNIE
Aktualizowany: 8.04.2016

Księga Apokalipsy część 2

2:1 do 2:7 –  Orędzie Pana Jezusa do zboru w EFEZIE
Aktualizowany: 7.05.2016

Księga Apokalipsy część 1

1:1 do 1:20 – Prolog Księgi Apokalipsy – Objawienia
 • Zanim zaczniesz czytać Księgę Apokalipsy/Objawienia poznaj:
Aktualizowany: 6.02.2017

Wprowadzenie do Księgi Apokalipsy

(—) – Myśl przewodnia Pisma Świętego.
Aktualizowany: 29.03.2017

Słowo wstępne do Księgi Apokalipsy

(—)Wykładnia Pisma Świętego/Księgi Objawienia

 …    *    *    *    *    *    *    *    …

„Szczęśliwy, który czyta, i [ci] którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nich napisane, bo chwila jest bliska” — Objawienie 1:3 bp.

       Serdecznie zapraszamy – Redakcja trzybiada.org

Archiwa

?>
 • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.