?>

Miesięczne archiwum:

2. CO ZŁEGO DZIEJE SIĘ w ‘organizacji Jehowy’?!

Aktualizowany: 12.08.2023

Dział tematyczny: Zastraszeni, uwiedzeni i zwiedzeni, … nagle przebudzeni i uwolnieni, … i ocaleni!?

SPEŁNIENIE tego PROROCTWA:

  • Czas bieżący.

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

JHWH, Bóg Ojciec i Jego apostoł Paweł:

  • (JA)znów w osobliwy sposób postąpię z tym ludem, w sposób osobliwy, przedziwny. Wtedy przepadnie mądrość jego mędrków.
    • (…) Bóg ześle na nich zwiedzenie, by bezkrytycznie uwierzyli kłamstwu i …”.
  • Koniecznie rozważ! NIE IGNORUJ!!!
  • Czy RZECZYWIŚCIE już DOKONUJE SIĘ to proroctwo?

RZETELNIE i uczciwie, autonomicznie i osobiście zajmijmy się uchaniem Słowa Bożego, Pisma Świętego! Słuchając go słuchamy Boga Ojca Wszechmocnego i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa. Nasz Zbawiciel wyraźnie nakazuje:

Masz miłować Jehowę [JHWH], twojego Boga [Ojca], całym SWYM sercem i całą SWĄ duszą, i całym SWYM umysłem [nie cudzym!!!].

  • Nie pozwólmy okraść siebie z osobistej refleksji, inicjatywy i aktywności, a przede wszystkim z samodzielnego myślenia, analizowania i zastanawiania się nad tym co się dzieje i robi!

Dotyczy: PROROCTWO „DRUGIEGO ‘BIADA’” — część końcowa

Pilot niezwykłego proroctwa:

„W swojej ręce [potężny anioł] miał otwarty mały zwój. A swoją prawą nogę postawił na morzu, lewą zaś na ziemi. I krzyknął głosem potężnym jak ryk lwa, a gdy krzyknął, siedem gromów przemówiło swoimi głosami.

Osobliwa i prorocza misja ‘organizacji Jehowy’ wykonana!

Nieodwracalny koniec jej dobrostanu!

Od pewnego czasu jest wyraźne w niej wielkie poruszenie, wręcz trzęsienie. Poniekąd zaskakują tak wczesne symptomy upadającej religii. Ta postępująca kompromitacja tej instytucji, gwałtownie prowadzi do utraty jej autorytetu i znaczeniaNajwyraźniej swoje zrobiły gromkiedemaskujące i potępiającegłosy siedmiu gromów Bożych. Doszło do lawinowej dekonspiracji ‘organizacji Jehowy’/quasi-prawdziwej religii. Gromy” gniewu Bożego są… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.