?>

Miesięczne archiwum:

Rychły upadek i ostatecznie: KRES ‘ORGANIZACJI JEHOWY’?! (4)

MOTTO:

„ich bojaźń przede mną [JHWH, Bóg Ojciec] staje się przykazaniem [nakazem] ludzkim. [Ja] znów w osobliwy [niepojęty] sposób postąpię z tym ludem, w sposób osobliwy, przedziwny. Wtedy przepadnie mądrość jego mędrków”.

  • BEZWZGLĘDNE PROROCTWA „w Księdze Prawdy”!
  • ‘ORGANIZACJĘ JEHOWY’ dotkną same NIESZCZĘŚCIA!!! — Niestety!!!

Aktualizowany: 29.04.2021

Dział tematyczny: Uwiedzeni i zwiedzeni, … nagle przebudzeni i uwolnieni, … i ocaleni!?

NIEZWYKŁE PROROCTWO:

Nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, i upadła dziesiąta część miasta [Babilonu wielkiego]. Siedem tysięcy osób zginęło.

„Co jednak zrobicie, gdy nadejdzie [ostateczny] kres?

(Objawienie 11:13 nwt-pl; Jeremiasza 5:30,31 eib)

Czas spełnienia proroctwa: tuż po zakończeniu przedostatniego (pierwszego) 3,5 roku, zaraz po ohydnym wtargnięciu ‘bestii z otchłani’ i pod koniec następnego, ostatecznego 3,5 roku ‘nieszczęścia’.

  • Koniecznie rozważ! NIE IGNORUJ!!! Czy RZECZYWIŚCIE tak DOKONA SIĘ to proroctwo?

Treść: (1) Zaskakująco wczesna utrata autorytetu i strata na znaczeniu ‘organizacji Jehowy’/quasiBoża! Kompromitacja tej organizacji religijnej bankructwo duchowe, moralne i finansowe!

(2) Ze swą niewolą i tyranią religijną zostanie ostatecznie zmieciona!

TREŚĆ Księgi Objawienia 10:1 do 11:14 to kontynuacja proroctwa „drugiego biada”, dalej związanego z międzynarodową ‘organizacją Jehowy’/quasi-Boża. Jednak ostatecznie proroctwo Boże zwraca się przeciwko niej samej! Dlatego jest ona teraz tak bardzo skutecznie potępiana przez przeciwstawiającą się jej proroczą opozycję. To zwłaszcza tę zwodniczą organizację religijną dotyczy opisany w tym proroctwie wcześniejszyupadek dziesiątej części miasta wielkiego [Babilonu wielkiego].

  • Jest to preludium, fakt zapowiadający upadek tyranii religijnej uwodzących i zwodniczych religii tego świata, z ich autorytarnym aparatem władzy religijnej. To upadek Babilonu wielkiego’upadek wielkiej dezorientacji i globalnego zamętu religijnego, kry spotka ostatecznie nieodwracalny koniec i wieczny kres.
  • Wcześniejszyupadek dziesiątej części Babilonu wielkiego’ nastąpi więc pod koniec „drugiego ‘biada’”. Natomiast całkowity, zupełny… Kontynuuj czytanie
?>
  • cheap replica nfl jerseys
  • Your best handbags in daily nba jerseys with comparable high quality. Prepare you for joy nba jerseys is indispensable in people's livesyou really need it.