?>

Miesięczne archiwum:

OSTATNIE DNI TEGO ŚWIATA?!

Aktualizowany: 1.02.2020

Dział tematyczny: Proroctwa a ‘koniec w wyznaczonym czasie’!

„W tych ostatnich dniach przemówił do nas w (osobie) Syna [Jezusa]”.

Po długim czasie Pan tych niewolników przyszedł i dokonał z nimi obrachunku”.

(Hebrajczyków 1:2 snpd; Mateusza 25:19 nwt-pl)

PRZEZ swego proroka Joela Bóg zapowiedział: „Potem ześlę Ducha mego na wszelkie ciało, i prorokować będą wasi synowie i wasze córki; starcy wasi będą miewali sny, a młodzieńcy wasi — widzenia; nawet na sługi i służebnice ześlę w owe dni mojego Ducha. Uczynię znaki cudowne na niebie i na ziemi, krew, ogień i słupy dymu; słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew [apokaliptyczna, biblijna symbolika często powtarzana], gdy zbliżać się będzie dzień Jahwe [JHWH], wielki i straszny. Każdy jednak, kto wzywać będzie Imienia Jahwe, będzie wybawiony, bo na górze Syjon i w Jeruzalem [alegorycznie: Królestwo Chrystusa i Jego zbawieni] będzie ocalenie — jak zapowiedział Jahwe; i do wybawionych należeć będą ci, których Jahwe wezwie”.

Pismo Święte: Joela 3:1-5 bp/2:28-32 nwt-pl.

Początek i koniec „dni ostatnich”!

Kiedy ‘wnikliwie’ i w szerszym kontekście analizujemy powyższe proroctwo Boże, to zauważamy, że rozciąga się ono w dość długim czasie. Jego początkiem było zesłanie Ducha Świętego, potem ukazuje ono metaforycznie, jak rozumiemy, wielkie zmiany na świecie przed ‘zbliżającym się dniem Jahwe, wielkim i strasznym’. Jednak nastąpi ‘wybawienie [zbawienie] każdego kto będzie wzywał Imienia Jahwe, a należeć do nich będą ci, których Jahwe wezwie’. Ocalenie i zbawienie będzie w Królestwie Bożym/Niebios „nowego nieba i nowej ziemi”. Dzisiaj ‘wzywanie Imienia Jahwe [Pańskiego]polega na uznawaniu w pełni roli, rangi i całej władzy Pana Jezusa przyznanej Mu przez Jego Ojca. Pan Jezus Chrystus to Centralna i Jedyna Osoba, przez którą Bóg ‘Jahwe [JHWH] jest zbawieniem’; „Jego słuchajcie” mówi Wszechmocny czy Wszechmogący.

Pismo Święte: Daniela 12:10 nwt-pl; 2Piotra 3:13; Objawienie 21:1-5; Dzieje 2:21-24;… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.