?>

Miesięczne archiwum:

Wprowadzenie i tajemnicze „PIERWSZE ‘BIADA’” (1)

Aktualizowany: 15.12.2020

Dział tematyczny: Chronologiczne proroctwo potrójnego „biada”!

Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi”!

Opamiętajcie się [zmieńcie myślenie], bo zbliżyło się Królestwo Niebios”.

(Objawienie 8:13 br; Mateusza 4:17 dos)

   PISARZEM APOKALIPSY inaczej Objawienia jest apostoł Jan, który w tej wybitnie proroczej Księdze spisał ukazane mu wizje Boże, będąc nimi bardzo przejęty i wyraźnie poruszony. Pan Jezus polecił Janowi: „Opisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co ma się stać potem”. Każdą więc wizję poprzedza słowem „widziałem” (bw) lub „ujrzałem” (nwt-pl), które jest tłumaczeniem gr. słowa ‘eidō’ i czyni to w tym wielkim proroctwie aż 47 razy. Leksykon Strong’a w G1492 wyjawia szersze znaczenie tego greckiego słowa. ‘Zobaczyć’ to także ‘wiedzieć’, czyli dostrzec, odkryć, zwrócić nie tylko oczy, ale umysł, ustalić, co należy z tym zrobić, sprawdzić, zbadać, uzyskać wiedzę, zrozumieć. Tu zajmujemy się chronologicznym proroctwem TRZECH BIADA— będzie to wprowadzenie do tematu i „pierwsze biada”.

Pismo Święte: Objawienie 1:1-3,8,10,17,19.

Klucz zrozumienia proroctw o końcu tego świata!

   Orędzie Boże zawarte w Piśmie Świętym cechuje doskonała harmonia. Dokonaliśmy gruntownej analizy porównawczej proroctw w Biblii Świętej z proroctwami Księgi Objawienia. Wyniki tej analizy wskazują jednoznacznie, że jeśli chodzi o Proroctwa dotyczące znaków końca tego świata, nie sposób je dokładnie zrozumieć bez chronologicznego proroctwa o TRZECH BIADAApokalipsy inaczej Objawienia. Kiedy uczciwie uznajemy ten biblijny porządek, unikamy bałaganu interpretacyjnego i nie tracimy:

  • istotnego czy niezbędnego klucza zrozumienia wszystkich proroctw Słowa Bożego dotyczących końca tego złego świata!!!
  • To wielkie proroctwo jest fundamentalne i dlatego trzeba się nim koniecznie zająć!!!

Tematycznie ułożone wizje Księgi Objawienia/Apokalipsy w poszczególnych rozdziałach:

1) Temat proroczych wizji. Rozdziały 1-3: Zmartwychwstały i zwycięski Król Jezus Chrystus kieruje orędzia do chrześcijan w  siedmiu zborach

2)… Kontynuuj czytanie

?>
  • cheap replica nfl jerseys
  • Your best handbags in daily nba jerseys with comparable high quality. Prepare you for joy nba jerseys is indispensable in people's livesyou really need it.