?>

Miesięczne archiwum:

Carl Olof Jonsson — KIM SĄ PRAWDZIWI CHRZEŚCIJANIE?

Aktualizowany: 1.03.2019

Dział tematyczny: Proroctwa i nauka Pana Jezusa!

„Pozwólcie obu rosnąć razem aż do żniwa, a w porze żniwa powiem żniwiarzom: najpierw zbierzcie chwasty i powiążcie je w wiązki na spalenie, potem idźcie zgromadzić pszenicę do mojego spichrza”.

(Mateusza 13:30 nwt-pl)

Artykuły | 19 lutego 2013 | Carl Olof Jonsson

  • Która z wielu tysięcy grup chrześcijan jest autentycznie chrześcijańska?

Pytanie to opiera się na błędnym założeniu, że musi istnieć jedna grupa prawdziwych chrześcijan oddzielona od wszystkich pozostałych fałszywych grup. Czy Biblia tego naucza?

Odpowiedzi udziela sam Jezus w przypowieści o pszenicy i chwastach (Mateusza 13:24-30, 36-43). Jak podaje przypowieść, Jezus Chrystus sieje „wyborne nasienie” – synów królestwa (werset 38). Wie przy tym, że „nieprzyjaciel” (diabeł) zasieje „chwasty” – synów niegodziwca – pośród „wybornego nasienia” na „polu”, którym jest świat (werset 38). Nie pozwala jednak swoim sługom zbierać chwastów, żeby „przypadkiem, zbierając chwasty, nie wykorzenili wraz z nimi pszenicy. Pozwólcie obu rosnąć razem aż do żniwa(wersety 29-30).

A zatem, co ta przypowieść mówi nam o tym, która grupa jest „jedyną prawdziwie chrześcijańską grupą”? Pokazuje ona, że nie istnieje coś takiego jak jedna grupa prawdziwych chrześcijan oddzielona od pozostałych grup fałszywych chrześcijan. Istnieją tylko prawdziwi lub fałszywi chrześcijanie jako JEDNOSTKI. Prawdziwi i fałszywi chrześcijanie będą wspólnie żyć w tym samym chrześcijańskim świecie, przemieszani ze sobą jak pszenica i chwasty na jednym polu.

Zwróćmy uwagę na fakt, że to w czasie żniw (czyli przy „zakończeniu systemu rzeczy”, werset 39) aniołowie – a nie słudzy czy naśladowcy Chrystusa – oddzielą chwasty od „królestwa” (świata chrześcijan), a „pszenicę” zgromadzą w „spichrzu” Chrystusa (wersety 40-43; 30).

Przez ponad siedemdziesiąt lat Towarzystwo Strażnica nauczało, że od 1919 r. Świadkowie Jehowy, świadcząc pod kierownictwem aniołów oddzielają „pszenicę” od „chwastów”, lub „owce” od „kozłów” – zgodnie z treścią innej, podobnej przypowieści (Mateusza 25:31-46). Ale w Strażnicy… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.