?>

Miesięczne archiwum:

Poznaj: ZAWARTOŚĆ trzybiada.org

Aktualizowany: 20.09.2022

MEGA-GROZA i ROZPACZ BEZRADNYCH NARODÓW!

  • Proroctwo Jezusa Chrystusa:

Nastanie wtedy ucisk tak wielki, jakiego jeszcze nie było od początku świata i jakiego nigdy nie będzie”.

NIEODWRACALNE WYROCZNIENatłok wstrząsających nieszczęść!

Apogeum miażdżącego osaczania! Niestety!

Bezwzględne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”:

[Ja, JHWH, Bóg Ojciec] dokonuję wszystkiego, czego chcę. (…) jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię”.

  • Niestety! Nie czy, tylko kiedy ostatecznie ten świat ludzki skończy się?

  • Niestety! Nie są to bynajmniej tylko groźby w bardzo starej Księdze.

  • Niestety! Wyrażamy bowiem żal, że to się bezwzględnie dokona, ale i też pragnienie, żeby było inaczej.

  • Nie wszystko stracone! Jednak będzie inaczej!

  • W tej samej Księdze znajdujemy swą indywidualną i osobistą szansę ratunku i ocalenia!

Serwis internetowy wyspecjalizowany w odważnej tematyce proroctw biblijnych.

   Kierowany jest zwłaszcza do:

1„współniewolników i braci” w Jezusie Chrystusie.

2) poszukujących realnie Istniejącego Boga Ojca, sensu istnienia świata ludzkiego i treści życia.

  • Poznanie i zrozumienie uporządkowanych i nieodwracalnych Jego proroctw jest tu kluczowe!
  • Miażdżącym dowodem realnie Istniejącego Boga Stwórcy i Źródła życia jest Jego imponujący Wszechświat z miliardami galaktyk, z ich osobliwymi „czarnymi dziurami” oraz fenomen życia zwłaszcza inteligentnego!

   ZAWARTOŚĆ trzybiada.org:

Strona główna – po kolei prezentuje wszystkie 120 wpisów.

O trzybiada.orgcel powstania tej strony.

SKRÓTY do strony głównej – wszystkie tematy możesz przejrzeć i wybrać w jednym miejscu, bez potrzeby przeszukiwania na stronie głównej.

SŁOWNIK: symbolika proroctwa Apokalipsy – alfabetycznie ułożone słowa. Znaczenie ich ALEGORII, METAFORY i SYMBOLI w kontekście całego Pisma Świętego!

PAN JEZUS MÓWI O SZCZĘŚLIWYCH – 19 tematów dotyczących Boskiej misji Pana Jezusa Chrystusa, Jego nauki, niezwykłych dokonań i znamiennych proroctw.

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! – 32… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.