?>

Miesięczne archiwum:

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 16

Aktualizowany: 8.07.2017

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

  • Biada, biada, biada, mieszkającym na ziemi”!

DRUGIE BIADA” — Najpierw groźna i osobliwa: Organizacja Jehowy/quasi-Boża

 TRZY „biada” niewątpliwie ‘dręczą’, ‘wyrządzają szkodę’, następnie nawet ‘zabijają’, a „trzecie biada” swoimi ‘ciosami’ spowoduje wielkie ‘wstrząsy’ polityczno-społeczne. Mają one skłonić wszystkich ludzi do zwrócenia uwagigłębszych przemyśleń i zmiany zdania, a więc ‘nawrócenia się, okazania skruchy, odwrócenia się lub opamiętania się’ (gr. metanoeō’  od gr. ‘metanoia’, dosłownie zmiana umysłu). Polega to na poważnym potraktowaniu przez ludzi SŁOWA BOŻEGO, głębszym i osobistym ‘poznaniu Jedynego, Prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa’ oraz okazaniu ‘bojaźni Bożej’. Trzeba koniecznie porzucić złe uczynki, a to w związku z ‘nadchodzącym wielkim dniem Ich gniewu’. Oto Ich słowa: (…) Pamiętaj, że bojaźń Boża to mądrość, a unikanie zła to wiedza prawdziwa”. Opamiętajcie się [dosłownie ‘zmieńcie myślenie’], bo zbliżyło się Królestwo Niebios”.

Pismo Święte: Objawienie 6:17; 10:2,11 bg, ubg, bgn, interlinearny; 11:1-13).Objawienie 6:17; 9:20,21; 16:9,11; 22:10-12; Jana 17:3,17; Hioba 28:28 br; Mateusza 4:17 snpd.

„Jedno biada przeminęło. Oto nadchodzą po tych rzeczach jeszcze dwa biada” (Objawienie 9:12).

   „Biada” bez wątpienia są ułożone w czasie jedno po drugim, czyli chronologicznie. Chrześcijaństwo tego świata wraz ze swymi odstępczymi i zwodniczymi religiami czekają więc dalsze „plagi”. Skąd najpierw pojawia się „drugie biada”?

Głos trąby szóstego anioła

„WOJSKA KONNICY” — osobliwe i dziwne proroctwo!

Rozwiązanie czterech aniołów

„I zadął w trąbę szósty anioł. I usłyszałem jeden głos od rogów złotego ołtarza, który jest przed Bogiem, mówił do szóstego anioła mającego trąbę: ‘Rozwiąż czterech aniołów związanych nad wielką rzeką Eufrat’. I zostali… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.