?>

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 25

Aktualizowany: 3.06.2017

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

6) TEMAT WIZJI — Objawienie 17:1 do 20:3 — „Babilon wielki” i „bestia z otchłani” jako Boży egzekutor; wielka radość, ‘zaślubiny Baranka’ i Jego ‘zaproszeni’ oraz wojna Armagedonu i uwięzienie szatana diabła

RELIGIE TEGO ŚWIATA I EGZEKUTOR — „BESTIA WYCHODZĄCA Z OTCHŁANI

„Sąd nad  wielką nierządnicą” — zwodniczymi religiami tego świata

   „SIEDEM złotych czasz pełnych gniewu Bożego” musi zostać opróżnionych! ‘Wylanie przez szóstego anioła złotej czaszy gniewu Bożego na wielką rzekę Eufrat i jej woda wyschnie’ oznacza, że szeregi zwolenników i obrońców religii tego świata, Babilonu wielkiegoradykalnie stopnieją. To będzie wyraźny sygnał, że dni tej matki nierządnic są policzone i trzeba z niej w porę koniecznie ‘wyjść’. Pamiętamy zapewne, jak po wylaniu przez ‘anioła siódmej złotej czaszy gniewu Bożego’ „przypomniano wobec Boga o metropolii Babilonie wielkim, aby jej dać kielich wina gniewu jego srogiego zagniewania [wzburzenia]. Właśnie tym się teraz zajmiemy. Bieg wydarzeń w szybkim tempie będzie zmierzać w stronę ostatecznego zakończenia dramatu narodów w ‘wojnie w wielkim dniu Boga Wszechmocnego’ w sytuacji zwanej po hebrajsku Armagedon.

Pismo Święte: Objawienie 15:7; 16:1,12,19,14,16; 17:5,6; 18:4.

       Jan wprost nie posiada się ze zdumienia nad tym, co widzi i słyszy:

„I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, i odezwał się do mnie, mówiąc: ‘Chodź, pokażę ci sąd nad wielką nierządnicą, która siedzi nad wieloma wodami, z którą dopuszczali się rozpusty królowie ziemi, a zamieszkujący ziemię zostali upici winem jej rozpusty’” (Objawienie 17:1,2).

   „Wielka nierządnica” zwana też „matką nierządnic i obrzydliwości ziemi”! Skąd to szokujące określenie? Kim ona jest? Niektórzy utożsamiają tę symboliczną „nierządnicę” ze starożytnym Rzymem. Rzym był mocarstwem politycznym, a ‘nierządnica dopuszcza się rozpusty z królami ziemi’, najwyraźniej więc także z władcami Rzymu. Ponadto w wizji czytamy, że „królowie ziemi” opłakują jej zagładę. Nie może więc chodzić o potęgę polityczną. Prócz tego skoro jest opłakiwana również przez ‘ziemskich kupców’, nie może wyobrażać świata interesów. Czytamy jednak, że ‘czarami jej dały się zwieść [zostały wprowadzone w błąd – nwt-pl] wszystkie narody’ (bw). Jasno stąd wynika, że owa „wielka nierządnica”, „matka nierządnic i obrzydliwości ziemi” to z pewnością struktura religijna, która w końcu zostanie zdemaskowana i usunięta na zawsze.

Pismo Święte: Objawienie 18:9,10,15,16,23 bw.

   O jaką strukturę religijną chodzi? Czy o Kościół rzymskokatolicki, jak chcą niektórzy? A może o odstępcze religie chrześcijaństwa tego świata? Nie, skoro ‘nierządnica wprowadza w błąd wszystkie narody’, musi być symbolem czegoś jeszcze większego. Jest wręcz „władczą nierządnicą” i w rzeczywistości wyobraża różnorodny, uwodzący i zwodniczy żywioł, wszystkie globalnie zorganizowane religie tego świata. To współczesne monstrum religijne, niezmiernie władcze imperium znajdzie się „w dniu Pańskim” i całkiem słusznie jest też nazwane „Babilonem wielkim”. Dlaczego jednak nadano jej uwłaczające miano „wielkiej nierządnicy”? „Babilon wielki” [hebr. ‘Babel’, znaczy „zamieszanie” – czyli wielkie zamieszanie religijne] dopuszcza się „rozpusty”, czyli rażącej zdrady Boga Ojca i Jego Chrystusa. Zamiast lojalnie podążać za swym Jedynym Prawdziwym Bogiem i za Pasterzem Jezusem, ta „wielka nierządnica” ‘biega’ za swymi politycznymi kochankami, czyli „idzie na każdą wysoką górę i pod każde bujne drzewo, by tam uprawiać nierząd”. Kiedy starożytny Izrael wdawał się w fałszywy kult i wchodził w przymierza z narodami, zamiast zaufać Bogu JHWH, Pisma Hebrajskie [Stary Testament] nazywały to właśnie „uprawianiem nierządu”. Także „Babilon wielki”, który ma poparcie wielu ludów, dopuszcza się „rozpusty” i chwyta się wszelkich możliwych sposobów, aby zyskać wpływ i władzę nad „królami ziemi”, a ‘zamieszkujących ziemię upija winem swej rozpusty”. Skończy się to jednak dla niego fatalnie.

Pismo Święte: Jeremiasza 3:6-10; Ezechiela 16:28-30; 1Tymoteusza 4:1,2.

   Tymczasem Pan Jezus wystrzegał się wszelkich związków z polityką, a o swych uczniach powiedział: „Nie są częścią świata, jak i ja nie jestem częścią świata”. Wtrącaniem się do polityki „wielka nierządnica” sprowadzała i dalej sprowadza na ludzkość niesłychane cierpienia. Religie umizgują się do państwa dla zdobycia władzy i korzyści, a ich mariaż z polityką podsycał wojny, prześladowania i przysporzył ludziom niesłychanych cierpień oraz prowadził do ogromnego rozlewu niewinnej krwi. „Niewolnicy Boży” i Pana Jezusa mogą się cieszyć, że na „wielkiej nierządnicy” w końcu zostanie wykonany wyrok Boży!

Pismo Święte: Jana 6:15; 17:16; Mateusza 4:8-10; 1Piotra 2:16; zobacz też Jakuba 1:1; 4:4.

„Nad wieloma wodami”

   Starożytny Babilon leżał nad wieloma wodami — rzeka Eufrat i liczne kanały zapewniały miastu ochronę, a zarazem umożliwiały prowadzenie dochodowego handlu, dopóki nie ‘wyschły’ w ciągu jednej nocy. Również „Babilon wielki” liczy na to, że „wiele wód” zapewni mu ochronę i bogactwo. Tymi symbolicznymi „wieloma wodami”„ludy i rzesze, i narody, i języki”, to znaczy miliardy ludzi ‘nad którymi siedzi’, czyli panuje, i którzy są z nim związani nie tylko emocjonalnie, ale przede wszystkim wspierają go materialnie. ‘Wody te ciągle wysychają’, a w końcu „wyschną”, ponieważ szeregi zwolenników „Babilonu wielkiego” gwałtownie i radykalnie stopnieją lub też wielu ludzi nagle wycofa dla niego swe poparcie.

Pismo Święte: Jeremiasza 50:38; 51:9,12,13; Objawienie 17:15; 16:12; porównaj Psalm 18:5(4); Izajasza 8:7.

   O starożytnym Babilonie napisano też, że jest „złotym kubkiem w ręku Pana, upijającym całą ziemię”. Podbił sąsiednie narody i zmusił je do przełknięcia przejawów gniewu Boga JHWH, wskutek czego osłabły niczym ktoś, kto się ‘upił’. Pod tym względem Babilon był narzędziem Bożym. „Babilon wielki” także dokonał licznych podbojów, a ponieważ ‘upija winem swej rozpusty’ tak wiele narodów, nietrudno mu było stać się imperium ogólnoświatowym. Z pewnością jednak nie jest narzędziem Bożym. Przeciwnie, ta symboliczna „władcza” „wielka nierządnica” wysługuje się „królom ziemi”, z którymi uprawia „rozpustę” czyli ‘prostytucję’ duchową, religijną. Zaspokaja ich życzenia i za pomocą kłamliwych nauk oraz jarzma swych praktyk religijnych, ‘mami czarami’, czyli utrzymuje masy ludzkie, „zamieszkujących ziemię”, w uległości wobec siebie i panujących.

Pismo Święte: Jeremiasza 51:7; Objawienie 12:9; 14:8; 18:23 bp.

Wielka nierządnica ‘siedzi na bestii z otchłani barwy szkarłatnej’

   Jakie jeszcze szczegóły na temat „wielkiej nierządnicy” i jej losu ujawnia proroctwo? Dalszy ciąg relacji Jana odsłania przed nami następną sugestywną scenę:

„I przeniósł mnie [anioł] w mocy ducha na pustkowie. I ujrzałem niewiastę siedzącą na bestii [zwierzęciu – bw] barwy szkarłatnej, pełnej bluźnierczych imion oraz mającej siedem głów i dziesięć rogów”  (Objawienie 17:3).

   Dlaczego Jan zostaje przeniesiony na pustkowie czy pustynię? Wcześniejszą zapowiedź zagłady starożytnego Babilonu nazwano „wyrokiem na pustynię nadmorską”. Było to stosowne ostrzeżenie, że pomimo chroniących go wód Babilon stanie się wymarłym pustkowiem. Słusznie więc Jan trafia w tej wizji „na pustkowie”, aby zobaczyć, jaki los czeka „Babilon wielki”. „Metropolia” ta również zostanie doszczętnie spustoszona. Jednakże Jan ze zdumieniem spostrzega, że „wielka nierządnica” nie jest sama. Dosiada przerażającej dzikiej „bestii”, która dla swych korzyści „nosi” [gr. w przenośni ‘podtrzymuje, znosi, wspiera’], jak dopowiada nam Objawienie 17:7!

Pismo Święte: Izajasza 21:1,9 bt; Objawienie 18:19,22,23.

   ‘Bestia ta ma siedem głów i dziesięć rogów’. Czy mamy tu więc do czynienia z tym samym dzikim zwierzęciem, które Jan widział wcześniej jako „wychodzącą z morza”, „pierwszą bestię”, i która także miało „siedem głów i dziesięć rogów”? Nie, stwory te nieco się różnią. Oglądane teraz monstrum jest ‘bestią barwy szkarłatnej z otchłani’ [lub krótko „bestią z otchłani”] i nie powiedziano o nim, że nosi „diademy”. Poprzednia ‘bestia miała bluźniercze imiona na siedmiu głowach’, ta zaś jest pełna bluźnierczych imion”. Niemniej musi istnieć jakiś związek między tymi ‘bestiami’, gdyż ich podobieństwo jest zbyt wyraźne, aby mogło być przypadkowe.

Pismo Święte: Objawienie 13:1,12; 17:8,11; porównaj 11:7.

   Czym zatem jest ta nowa  „bestia barwy szkarłatnej”? Zapewne chodzi o ‘wizerunek bestii z morza’, sporządzony pod naciskiem ‘bestii z ziemi, mającej dwa rogi jak baranek’. Wyobraża ono najpewniej Ligę Narodów, która w roku 1920 rozpoczęła swą działalność z inicjatywy ‘dwurożnej bestii z ziemi’. Amerykański prezydent Wilson przewidywał, że Liga „stanie się dla wszystkich ludzi forum wymierzania sprawiedliwości i na zawsze zażegna groźbę wojny”. Wraz z wybuchem drugiej wojny światowej stała się nieaktywna. Kiedy po drugiej wojnie światowej została wskrzeszona pod nazwą Organizacji Narodów Zjednoczonych, miała na celu — jak napisano w jej karcie — „utrzymać międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo”. Jednak jej wyraźne oblicze i szczególne znaczenie, to jest ‘bestii barwy szkarłatnej z otchłani’, ujawni się pod koniec „drugiego biada”, a zwłaszcza w „trzecim biada” i w jego „dniu Pańskim”. Ponieważ właśnie tego szczególnego, „wyznaczonego czasu” dotyczy wizja o tej „bestii”. Do tego czasu może ona ulec radykalnym modyfikacjom, wymuszonych trudną i złożoną sytuacją międzynarodową, szczególnie w głównych jej segmentach: polityczno-militarnym, finansowo-gospodarczym i społeczno-religijnym. Co spowoduje, że ‘dwurożnej bestii zezwoli się tchnąć w niego [w wizerunek, obraz] dech’. Jan widzi ‘bestię barwy szkarłatnej z otchłani’ jako żywą, oddychającą „bestię”, czyli jej rola i władza w tym czasie ogromnie wzrośnie, aby ‘zamysł Boży został wykonany’aż Boże słowa się spełnią”.

Pismo Święte: Objawienie 13:14,15; 11:7; 17:17 bp.

Ważne! ‘Bestia szkarłatna z otchłani’ = „wizerunek” [obraz] ‘bestii z morza’. Wynika to nie tylko z podobieństwa, ale też z analizy Objawienia 13:11-18; 17:7-17 i 19:11-21, w odsłonie „trzeciego biada” oraz poniższych wywodów.

   A jak rozumieć to, że owa symboliczna ‘bestia barwy szkarłatnej z otchłani’ jest „pełna bluźnierczych imion”? Otóż ludzie uczynili i jeszcze bardziej uczynią owego wielonarodowego bożka namiastką Królestwa Bożego — w celu dokonania czegoś, co w myśl słów Boga może osiągnąć tylko Jego Królestwo Boże/Chrystusowe. Godna uwagi w wizji Jana jest wszakże okoliczność, że ‘bestię szkarłatną z otchłani’ dosiada „Babilon wielki”. Zgodnie z tym proroctwem religie świata, a zwłaszcza nominalne chrześcijaństwo tego świata, nawiązała zażyłe stosunki z Ligą Narodów i jej następczynią. Sromotne niedopisanie Ligi Narodów powinno było zasygnalizować duchowieństwu, że tego rodzaju instytucje utworzone przez człowieka bynajmniej nie są częścią Królestwa Bożego na ziemi. Jakimż ‘bluźnierstwem’ jest takie twierdzenie! A co powiedzieć o następczyni Ligi, o Organizacji Narodów Zjednoczonych? Od samego początku także dosiada ją „wielka nierządnica”, która jawnie się z nią związała i stara się wpływać na jej poczynania czy nawet nimi kierować. Stanie się to szczególnie widoczne już pod koniec „drugiego biada” i w dniach „końca świata”. W końcu niewygodny jeździec „Babilon wielki” zostanie zrzucony i stratowany przez swego wierzchowca „bestię z otchłani”. Tymczasem o Bogu czytamy, że „doskonałe jest dzieło jego”. Bóg ustanowi pokój i zaprowadzi swą ‘wolę jak w niebie, tak i na ziemi’, nie za pomocą kłótliwych i kłamliwych przywódców religijnych i polityków, lecz za pośrednictwem swego Królestwa Bożego, Chrystusowego.

Pismo Święte: Daniela 2:34,35,44; Mateusza 12:18,21; 5Mojżeszowa 32:4; Objawienie 11:7-10; 13:4-8; Mateusza 6:10; 24:3; 28:20.

Imię tajemnica’ rozwikłana

   Jan wkrótce się dowiedział, że ‘wielka nierządnica Babilon wielki’ wybrała sobie niebezpiecznego wierzchowca. Najpierw jednak ona sama przykuwa uwagę apostoła. Ma bogaty strój, ale jakże jest odpychająca!

„A niewiasta była przyobleczona w purpurę i szkarłat i ozdobiona złotem i drogocennym kamieniem, i perłami, a w swej ręce miała złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości swej rozpusty. A na jej czole było napisane imię, tajemnica: ‚Babilon Wielki, matka nierządnic i obrzydliwości ziemi’. I widziałem, że niewiasta była pijana krwią świętych i krwią świadków Jezusa. A gdy ją ujrzałem, zdumiałem się wielkim zdumieniem”  (Objawienie 17:4-6).

   Zgodnie ze zwyczajem panującym w starożytnym Rzymie prostytutkę tę można rozpoznać po imieniu na czole. Jest ono dość długie: „Babilon Wielki, matka nierządnic i obrzydliwości ziemi”. Imię to jest „tajemnicą”, a więc ma pewne ukryte znaczenie. Niemniej „w wyznaczonym czasie” [gr. ‘kairos’ – lub ‘pora’] przez Boga, tajemnica ta miała zostać odsłonięta. W gruncie rzeczy anioł udziela Janowi wystarczająco dużo informacji, aby „niewolnicy Boży” mogli ustalić pełne znaczenie tego opisowego imienia i rozpoznać w „Babilonie wielkim” ogół zwodniczych religii tego świata. Ta symboliczna kobieta jest „matką nierządnic”, gdyż wszystkie religie tego świata, nie wyłączając licznych denominacji chrześcijaństwa [także ŚJ.] i jakże wpływowego szeroko rozumianego judaizmu, przypominają jej córki, wzorujące się na niej w uprawianiu „nierządu” duchowego czy religijnego. Jest także matką „obrzydliwości ziemi”, ponieważ wydała na świat tak odrażające potomstwo, jak bałwochwalstwo w szerokim rozumieniu, spirytyzm, fanatyzm, rażąca niemoralność przywódców religijnych, w tym pedofilię oraz inne plugawe praktyki i oczywiście wiele haniebnych kłamstw religijnych czy skandalicznych oszustw, nadużyć i zbrodni.

Pismo Święte: Objawienie 1:3; 11:18; 22:10; Jana 8:44; Rzymian 1:22-32.

   ‘Wielka nierządnica Babilon wielki’ jest odziana w „purpurę i szkarłat”, i „ozdobiona złotem i drogocennym kamieniem, i perłami”. Jakże trafny opis! Pomyślmy tylko o wszystkich olśniewających gmachach, unikatowych posągach i obrazach, bezcennych ikonach oraz innych przyborach religijnych, jak również o astronomicznym majątku w nieruchomościach i gotówce, nagromadzonym przez religie tego świata. Wszędzie „Babilon wielki” gromadzi, a niekiedy i trwoni, bajeczne bogactwa.

   Spójrzmy teraz, co „wielka nierządnica” trzyma w ręce. Na widok ten Jan z pewnością oniemiał: Oto ‘złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej rozpusty’! Z wierzchu wygląda bogato, lecz jego zawartość jest nieczysta, wręcz odrażająca. Mieści w sobie ‘wino szaleństwa jej rozpusty’, którym ‘upija’ wszystkie narody. Składają się na nią wszelkie plugawe praktyki i kłamstwa, którymi „wielka nierządnica” uwodzi, „mami” i podporządkowuje sobie narody. Jan jednak dostrzega coś jeszcze bardziej odrażającego, a mianowicie, że ona sama jest odurzona, „pijana krwią świętych i świadków Jezusa”! Ba, jak czytamy nieco dalej, „znaleziono w niej krew proroków i świętych, i tych wszystkich, którzy zostali pozabijani na ziemi”. Cóż za przerażająca wina krwi!

Pismo Święte: Objawienie 14:8 dos; porównaj Mateusza 23:25,26; Objawienie 18:23,24.

   W ciągu minionych wieków światowe, globalne imperium zwodniczych religii wylało morze krwi. „Zasiadający na tronie” surowo osądzi ‘nierządne’ religie tego świata za udział w tych okropnościach, On bowiem nienawidzi „rąk, które przelewają krew niewinną”. Wcześniej Jan słyszał wołanie dochodzące z pod ołtarza: „Dokądże, Wszechwładny Panie, święty i prawdziwy, będziesz się wstrzymywał z osądzeniem i pomszczeniem naszej krwi na tych, którzy mieszkają na ziemi?” Gdy nadejdzie czas udzielenia odpowiedzi na to pytanie, „Babilon wielki, matka nierządnic i obrzydliwości ziemi”, znajdzie się w ciężkich tarapatach.

Pismo Święte: Przypowieści 6:16,17; Objawienie 6:10.

   Jak Jan reaguje na widok „wielkiej nierządnicy” i jej przerażającego wierzchowca? On sam tak odpowiada na to pytanie: „A gdy ją ujrzałem, zdumiałem się wielkim zdumieniem”. Zwykła ludzka wyobraźnia nigdy nie zdołałaby wykreować czegoś takiego. Oto na odludnym pustkowiu wyjątkowo ‘rozpustna prostytutka dosiada straszliwej, szkarłatnej bestii’! Obecnie „niewolnicy Boży” również ze zdumieniem obserwują bieg wypadków spełniających tę proroczą wizję. Gdyby mieszkańcy ziemi mogli ją ujrzeć zapewne wykrzyknęliby: „To niewiarygodne!”, a władcy światowi zawtórowaliby im: „To niesłychane!” Jednakże wizja ta znajdzie niebawem uderzająco trafne i pełne urzeczywistnienie. Anioł dostrzega zaskoczenie Jana.

Pismo Święte: Objawienie 17:3.

       Oto dalszy ciąg relacji apostoła:

„Anioł więc rzekł do mnie: ‚Dlaczego się zdumiałeś? Powiem ci tajemnicę niewiasty i bestii, która ją nosi, a ma siedem głów i dziesięć rogów’” (Objawienie 17:7).

   A zatem anioł odsłonił tę „tajemnicę niewiasty i bestii, która ją nosi[gr. w przenośni – ‘podtrzymuje, znosi, wspiera’]! Wyjaśnił zdumionemu Janowi różne szczegóły wizji i dramatycznego rozwoju wydarzeń. Także „niewolnicy Boga” i Pana Jezusa pełniący służbę pod kierownictwem aniołów, mogą coraz lepiej rozumieć znaczenie tego proroctwa. „Czyż wykładnie nie należą do Boga?” Jesteśmy o tym przekonani, tak jak wierzył w to wierny Józef. Bóg poświęca uwagę swym „niewolnikom” i daje jaśniejsze zrozumienie tej wizji oraz jej wpływu na ich życie, szczególnie kiedy zbliża się Jego wielki „dzień”„dzień Pański”.

Pismo Święte: 1Mojżeszowa 40:8; porównaj Daniela 2:29,30; Psalm 25:14; 32:8; Amosa 3:7; 1Tesaloniczan 5:2; 2Piotra 3:12.

Historyczny rys ‘wychodzącej z otchłani bestii barwy szkarłatnej’ i jej los

       Następne słowa anioła skierowane do Jana:

„Bestia, którą ujrzałeś, była, lecz jej nie ma, a jednak właśnie ma wyjść z otchłani i ma odejść na zagładę. A gdy mieszkający na ziemi zobaczą, iż bestia była, lecz jej nie ma, a jednak będzie obecna, zdumieją się pełni podziwu, ale ich imiona nie zostały zapisane na zwoju życia od założenia świata” (Objawienie 17:8).

   „Bestia (…) była”. Rzeczywiście, od 10 stycznia 1920 roku istniała jako Liga Narodów i łącznie należały do niej 63 państwa. Jednak Japonia, Niemcy i Włochy kolejno porzuciły jej szeregi, a Związek Radziecki został z niej wykluczony. We wrześniu 1939 roku nazistowski dyktator Niemiec rozpętał drugą wojnę światową. Nie sprostawszy zadaniu utrzymania pokoju na świecie, Liga Narodów w gruncie rzeczy pogrążyła się „w otchłani” bezczynności, czyli „bestii (…) nie ma”, „a jednak właśnie ma wyjść z otchłani i ma odejść na zagładę”. ‘Bestia barwy szkarłatnej’ istotnie wydostała się „z otchłani”. Dnia 26 czerwca 1945 roku w San Francisco 50 państw głosowało wśród hucznych fanfar za przyjęciem Karty Organizacji Narodów Zjednoczonych. Gremium to miało „utrzymać międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo”. Między Ligą Narodów a ONZ zachodziło sporo podobieństw. Pewna encyklopedia podaje: „ONZ pod niejednym względem przypomina Ligę Narodów, utworzoną po pierwszej wojnie światowej (…) Wiele państw-założycieli ONZ zakładało również Ligę. Jak Liga, tak ONZ została powołana w celu dopomagania w utrzymywaniu pokoju między narodami. Główne organy ONZ bardzo przypominają analogiczne instytucje Ligi” (The World Book Encyclopedia). Tak więc ONZ rzeczywiście jest przywróconą do życia ‘bestią barwy szkarłatnej z otchłani’. Pojawiły się wielkie nadzieje.

   Mieszkańcy ziemi podziwiają tego nowego kolosa, działającego ze swej imponującej siedziby nad East River w Nowym Jorku, jednak nie udało mu się zaprowadzić prawdziwego pokoju i bezpieczeństwa. Ta organizacja nie ma recepty na te bolączki. Dlaczego? Ponieważ to nie Życiodawca ludzkości powołał ją do istnienia. Będzie miała krótki żywot, gdyż zgodnie z proroctwem Bożym „ma odejść na zagładę”. Imiona jej założycieli i wielbicieli ‘nie są zapisane w Bożym zwoju życia’. Czyż grzeszni, śmiertelni ludzie są w stanie osiągnąć to, czego wkrótce dokona Wielki Bóg, za pośrednictwem Królestwa Jego Chrystusa, Pomazańca?

Pismo Święte: Daniela 7:27; Objawienie 11:15-17; 12:10.

   Wiele mówiący jest też fakt, że w tych czasach przywódcy religijni świata nawołują o pokój. Chcieliby wywierać na przywódców politycznych coraz większy wpływ dla własnych korzyści, zwłaszcza że tylu wiernych odwraca się dziś od religii. Podobnie jak wiarołomni przywódcy starożytnego Izraela, zapowiadają: „Pokój, pokój! — choć nie ma pokoju”. Niewątpliwie ich wołania o pokój będą się nasilać, aż osiągną punkt kulminacyjny „w dniu Pańskim”, o którym apostoł Paweł powiedział proroczo: „Dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną”. Chrześcijańscy „niewolnicy Boży” wiedzą jednak, że narody nie osiągną pokoju i bezpieczeństwa, i że zasadniczo nic się nie zmieni. Samolubstwo, nienawiść, przestępczość, rozpad rodzin, niemoralność, choroby, smutek, cierpienia, rozpacz i śmierć nadal będą się dawać we znaki. Do tego dokuczliwa udręka ciągłego fiaska uporczywych i ratunkowych działań rządzących.

Pismo Święte: Jeremiasza 6:14; 1Tesaloniczan 5:2,3; Marka 13:32-37; Łukasza 21:34-36.

   Królestwo Boże, podlegające Księciu Pokoju, Jezusowi Chrystusowi dokona spodziewanych i gruntownych zmian na ziemi, a ‘Jego książęcemu panowaniu nie będzie końca’. Panujące Królestwo Boże z władzą Chrystusa, stanie się dokonaną tajemnicą Boga” i nie tylko ustanowi na ziemi wiecznotrwały pokój, ale także na mocy Jezusowej ofiary okupu wskrzesi umarłych — ‘prawych i nieprawych’ — zachowanych w pamięci u Boga. Skorzysta z tego każdy, kto mimo ataków szatana i jego „nasienia” okazał niezłomną prawość, jak również inne osoby, które jeszcze muszą dowieść swej wytrwałości, posłuszeństwa i wiary. Natomiast w Bożym „zwoju życia” nigdy nie znajdą się imiona zagorzałych zwolenników „Babilonu wielkiego” ani nikogo, kto uparcie będzie oddawał cześć „bestii  z morza” i „jej wizerunkowi” [obrazowi], czyli właśnie ‘bestii barwy szkarłatnej z otchłani’. Bóg oznajmia takim ludziom: „Choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi”.

Pismo Święte: Izajasza 1:15; 59:1-3; Izajasza 9:6,7; Jana 5:28,29; Dzieje 24:15; 2Mojżeszowa 32:33; Psalm 86:8-10; Jana 17:3; Objawienie 10:7 ubg; 12:11; 13:10; 14:12; 16:2; 17:5,6.

Uwaga! „Wizerunek” [obraz] ‘bestii z morza’ = ‘bestia szkarłatna z otchłani’ wynika nie tylko z podobieństwa, ale też z analizy Objawienia 13:11-18; 17:7-17 i 19:11-21 w odsłonie „trzeciego biada”.

   Anioł kontynuuje opis ‘bestii barwy szkarłatnej z otchłani’ przedstawionej w Objawieniu 17:3 i oznajmia Janowi:

„Tutaj wchodzi w grę rozum odznaczający się mądrością: Siedem głów oznacza siedem gór, na wierzchu których siedzi niewiasta. I siedmiu jest królów: pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie nadszedł, ale gdy już nadejdzie, ma na krótką chwilę pozostać”  (Objawienie 17:9,10).

   Anioł udziela tu mądrości z góry, bo tylko dzięki niej można zrozumieć symbole użyte w Objawieniu. Uzmysławia ona „niewolnikom Bożym” powagę czasów, w których żyją i w których przyjdzie im jeszcze żyć. Wzbudza w oddanych sercach i umysłach docenianie bliskiej już ‘godziny sądu Bożego’ i Jego wyroków oraz zaszczepia zdrową bojaźń przed Bogiem Ojcem i Panem Jezusem. Jak powiada Księga Przypowieści 9:10 bp: „Bojaźń Jahwe to początek mądrości, a rozum to wiedza Świętego” lub (…) Pamiętaj, że bojaźń Boża to mądrość, a unikanie zła to wiedza prawdziwa”. Co wyjawia nam na temat tej ‘bestii barwy szkarłatnej z otchłani’ mądrość Boża?

Pismo Święte: Jakuba 3:17; Hiob 28:28 br.

   „Siedem głów” tej dzikiej ‘bestii barwy szkarłatnej z otchłani’ oznacza „siedem gór”, czyli „siedmiu królów”. Obu tych terminów używa się w Piśmie Świętym w odniesieniu do mocarstw politycznych. W Biblii wymieniono sześć potęg światowych, mających wpływ na dzieje ludu Bożego, są to: Egipt, Asyria, Babilon, Medo-Persja, Grecja i Rzym. Do chwili, kiedy Jan otrzymał Objawienie, pięć z nich już powstało i przeminęło, natomiast Rzym dalej był potężnym mocarstwem światowym. Bardzo dobrze ujmują to słowa: „Pięciu upadło, jeden jest”. A co z ‘innym królem, który jeszcze nie nadszedł, a ma być krótką chwilę’?

Pismo Święte: Jeremiasza 51:24,25; Daniela 2:34,35,44,45.

   Przed upływem XIV wieku pewne kraje urosły do rangi zupełnie nowych mocarstw. Wprawdzie niektóre z nich powstały na terenie dawnych kolonii Rzymu, ale nie stanowiły jedynie przedłużenia cesarstwa rzymskiego. Portugalia, Hiszpania, Francja i Holandia stały się potęgami kolonialnymi. Największe sukcesy odniosła jednak Wielka Brytania: Zbudowała potężne imperium, nad którym „słońce nigdy nie zachodziło” i które w tym czy innym okresie dziejów obejmowało sporą część Ameryki Północnej, Afryki, Indii i Azji Południowo-wschodniej, a także południowe obszary Oceanu Spokojnego. U schyłku XVIII wieku część kolonii w Ameryce Północnej, które już wcześniej oderwały się od Wielkiej Brytanii, utworzyła niezależne Stany Zjednoczone Ameryki. Stosunki polityczne między nowym państwem, a byłą macierzą nie układały się najlepiej, ale pierwsza wojna światowa zmusiła oba kraje do przyznania, że łączy je wspólny interes, i scementowała ich szczególny związek. W ten sposób powstało swego rodzaju dwuczłonowe mocarstwo, na które składają się Stany Zjednoczone Ameryki, będące obecnie najpotężniejszym technologicznie i militarnie imperium oraz najzamożniejszym państwem na ziemi oraz Wielka Brytania — kolebka najrozleglejszego imperium świata. Nie można nie doceniać dzisiaj wpływu Wielkiej Brytanii, ponieważ dalej istnieje tzw. Wspólnota Narodów, czyli zinstytucjonalizowana forma współpracy państw dawnego imperium brytyjskiego. Jej symbolem jedności jest monarcha brytyjski. Te zależności i sojusze ewoluują i podatne są na różne modyfikacje, np. Wielka Brytania współdziała także w europejskich strukturach militarno-gospodarczych [NATO i UE]. Według historyków Stany Zjednoczone Ameryki w czasie drugiej wojny światowej zastąpiły Wielką Brytanię w roli światowego hegemona. Wiodący dzisiaj wpływ czy zdecydowany prymat ma więc powstałe „Imperium Americanum”.

   Oto „siódma głowa”, czyli potęga światowa, która dotrwać ma do końca jako ostatnia. W porównaniu z długim panowaniem ‘szóstej głowy’, ‘siódma głowa’ pozostanie tylko „na krótką chwilę”. Spójrzmy jednak na tę „krótką chwilę” jeszcze z innej strony. Dlaczego? Pamiętajmy, że apostoł Jan ogląda wszystkie wizje będąc „w natchnieniu w dniu Pańskim”, w którym to „dniu” znajdzie się ta potęga i rzeczywiście szybko zakończy swoje istnienie, czyli „ma na krótką chwilę pozostać”. Kiedy przyglądamy się uważnie wszystkim proroctwom dostrzegamy, że już na samym początku „dnia Pańskiego”, a więc i w „wyznaczonym czasie”, znajdujące się w nim potęgi światowe zradykalizują swe działania. Ponieważ ‘panowanie nad światem przejmie Pan Bóg i jego Chrystus [dosł. Pomazaniec], a z nieba na ziemię wyrzucony zostanie diabeł i demony. Dlatego sytuacja w tym szczególnym okresie „końca świata” doprowadzi do polaryzacji i stanie się jednoznaczna w świetle proroczych wizji Objawienia i pozostałych proroctw Słowa Bożego, które muszą się nieubłaganie i nieuchronnie wypełnić.

Pismo Święte: Objawienie 1:3,10; 11:18; 12:7-9; 13:5-7,15; 21:5; 22:10; Jana 17:17; porównaj 17:10 z 12:12 –  „chwila”, gr. ‘oligos’.

Dlaczego nazywana „ósmym królem”?

       Dalej anioł wyjaśnia Janowi:

„A bestia, która była, lecz jej nie ma, sama też jest ósmym królem, ale wywodzi się z tych siedmiu i odchodzi na zagładę”  (Objawienie 17:11).

   Symboliczna ‘bestia barwy szkarłatnej wywodzi się z siedmiu głów’, to znaczy zawdzięcza im swe istnienie, powstała bowiem z ‘głów bestii’ — tej, która ‘występuje z morza’ [bestii z morza], a której „wizerunkiem” [obrazem bt] jest właśnie ‘bestia barwy szkarłatnej z otchłani’. Jak to rozumieć? Jest ona jej odbiciem i reprezentantem. Tym samym ta ‘bestia z otchłani’ — czyli „ósmy król” — mówiąc symbolicznie, wywodzi się z „siedmiu głów”. ONZ jest tylko wizerunkiem króla. Podobnie jak wizerunek religijny, ONZ posiada jedynie takie rzeczywiste wpływy i władzę, jakich zechcą jej udzielić ci, którzy ją powołali do istnienia i oddają jej cześć. Jak niebawem dowie się Jan, nadejdzie szczególny czas, gdy ‘bestia barwy szkarłatnej z otchłani’ przystąpi do działania jako ‘ósmy król’ z daną jej wielce znaczącą „władzą”. A potem ona sama ‘odejdzie na zagładę’.

Pismo Święte: Objawienie 13:14-17; 17:12,13.

‘Dziesięciu królów na jedną godzinę’?

   W poprzednim rozdziale Objawienia opisano, jak szósty i siódmy anioł wylali „złote czasze gniewu Bożego”. Następnie dowiedzieliśmy się, że ‘królowie ziemi są zgromadzani na wojnę Bożą w Armagedonie’ i że „przypomniano wobec Boga o metropolii Babilonie wielkim”. Teraz dowiemy się jak dojdzie do egzekucji na tej „wielkiej nierządnicy”.

Pismo Święte: Objawienie 13:14-17; 17:12,13.

       Posłuchajmy ponownie, co anioł mówi Janowi :

„A dziesięć rogów, które ujrzałeś, oznacza dziesięciu królów, którzy jeszcze nie otrzymali królestwa, lecz na jedną godzinę otrzymują władzę jako królowie wraz z bestią [z otchłani]. Ci mają jedną myśl i dlatego dają bestii swą moc i władzę. Ci stoczą bitwę z Barankiem, ale Baranek ich zwycięży, ponieważ jest Panem panów i Królem królów. Zwyciężą też ci, którzy są z nim powołani i wybrani, i wierni” (Objawienie 17:12-14).

   „Dziesięć rogów” [bestii z morza i zarazem jej wizerunku (obrazu) – bestii z otchłani] wyobraża wszystkie mocarstwa polityczne tego świata wraz z ich władcami. To jest cały, istniejący wtedy, „w dniu Pańskim” i na jedną godzinę, globalny system polityczny, który dzierżyć będzie władzę na świecie i  popierać „wizerunek [obraz] bestii [z morza], czyli ‘bestię barwy szkarłatnej z otchłani’. A więc ci, „którzy jeszcze nie otrzymali królestwa, lecz na jedną godzinę otrzymają władzę jako królowie wraz z bestią [z otchłani]. Istniejące wtedy wszystkie mocarstwa i ich władcy „bestii z morza”, będą panować z jej „wizerunkiem”, czyli „bestią barwy szkarłatną z otchłani” przez krótki czas, tylko „jedną godzinę” [biblijny, proroczy i bardzo krótki przedział czasowy] — aż Bóg położy w Armagedonie kres wszelkiej władzy tego złego świata. „Mają jedną myśl”, żeby ‘stoczyć bitwę z Barankiem’, który jest „Panem panów i Królem królów”, ponieważ Królestwo Boże/Niebios zupełnie ich nie będzie interesować. Jednak wbrew temu i zgodnie z postanowieniem Bożym miejsce wszystkich tych królestw świata już wkrótce zajmie właśnie Królestwo Boże pod panowaniem Jezusa Chrystusa. Do „jednej myśli” „dziesięciu rogów” i ‘bestii barwy szkarłatnej z otchłani’ należeć też będzie ‘znienawidzenie wielkiej nierządnicy’ i jej usunięcie, o czym mówimy w następnym podtytule.

Pismo Święte: Objawienie 13:11-14; 13:1,2; 17:3; 19:20; Daniela 7:13,14; Mateusza 24:30; 25:31-33,46.

   Oczywiście władcy tego świata nie mogą nic uczynić samemu Panu Jezusowi. Znajduje się On w niebie, daleko poza ich zasięgiem. Jego „bracia” i „niewolnicy” pozostali uczestnicy „Nasienia [Potomka/Jezusa] niewiasty”, przebywać będą jeszcze na tej ziemi i stanowić na pozór łatwy cel ataków. Wiele „rogów” dowiodło już nieprzejednanej wrogości wobec nich, a tym samym ‘toczyło bitwę z Barankiem’. Wkrótce jednak nadejdzie czas, gdy Królestwo Boże „zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa”. Jak się przekonamy, królowie ziemi ‘stoczą wtedy z Barankiem bitwę [walkę lub wojnę] na śmierć i życie. Dowiedzieliśmy się już wystarczająco dużo, aby zdać sobie sprawę, że władcy narodów nie mogą liczyć na zwycięstwo. Chociaż są „jednej myśli” z ‘bestią barwy szkarłatnej z otchłani’, nie zdołają pokonać Wielkiego „Pana panów i Króla królów” ani tych wszystkich, „którzy są z Nim powołani i wybrani, i wierni”Wśród nich także ‘ci, którzy przyjdą z wielkiego ucisku, bo wyprali swoje długie szaty, i wybielili je we krwi Baranka, dlatego znajdą się przed tronem Boga i dniem i nocą pełnić będą dla Niego świętą służbę w Jego świątyni [‘świątynią będzie Bóg i Baranek’ Objawienie 21:22]; a Zasiadający na tronie rozpostrze nad nimi swój namiot [symbolika Królestwa Bożego].

Pismo Święte: Mateusza 25:40,45; Daniela 2:34,35,44; Rzymian 8:37-39; Objawienie 7:14,15; 12:10,11,17; 19:11-21.

Egzekutor Boży spustoszy „wielką nierządnicę”!

   Jednak nie tylko chrześcijańscy „niewolnicy Boży” są przedmiotem nienawiści „dziesięciu rogów”. Anioł znowu kieruje uwagę Jana na „wielką nierządnicę”:

„I mówi do mnie: ‘Wody, które ujrzałeś, gdzie siedzi nierządnica, oznaczają ludy i rzesze, i narody, i języki. A dziesięć rogów, które ujrzałeś, i bestia [z otchłani] — ci znienawidzą nierządnicę i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i zjedzą jej ciało, i doszczętnie spalą ją ogniem’”  (Objawienie 17:15,16).

   Podobnie jak starożytny Babilon polegał na obronnych walorach swych wód, tak „Babilon wielki” liczy dziś na nieprzebrane „wody”, tłumy wyznawców, czyli na „ludy i rzesze, i narody, i języki”. Anioł całkiem słusznie zwraca na nie naszą uwagę przed zrelacjonowaniem pewnych wstrząsających wydarzeń: Oto ziemskie rządy wystąpią przeciw „Babilonowi wielkiemu”. Co uczynią wtedy wszystkie te „ludy i rzesze, i narody, i języki”? Odmówią swego poparcia, czyli „wody” metaforycznego Eufratu „wyschną”. Nie zdołają zapewnić odrażającej „wielkiej nierządnicy” żadnej skutecznej ochrony, gdy będzie jej najbardziej potrzebowała. Nie będzie dla niej żadnej pomocy, ponieważ nie jest ona ‘z Jezusem powołana i wybrana, i wierna’, dlatego, że swym „nierządem bezcześciła [niszczyła] ziemię”.

Pismo Święte: Objawienie 16:12; 19:2,3; Izajasza 44:27; Jeremiasza 50:38; 51:36,37.

   Niezmierzone bogactwa materialne z pewnością nie ocalą „Babilonu wielkiego”. Mogą nawet przyśpieszyć jego zagładę, z wizji wynika bowiem, że gdy ‘dziesięć rogów i bestia [z otchłani]wywrą swą ‘nienawiść na nierządnicy’, zedrą z niej królewskie szaty i wszystkie klejnoty. Zrabują jej bogactwa i „sprawią, że będzie (…) naga”, czyli odsłonią jej rzeczywiste, odrażające oblicze. Jakież to będzie spustoszenie! Koniec, jaki jej zgotują, również trudno nazwać chlubnym. Zgładzą ją i „zjedzą jej ciało”, pozostawiając jedynie martwy szkielet. Na ostatek „doszczętnie spalą ją ogniem”. Zostanie wydana na pastwę płomieni niczym nosiciel zarazy i nie będzie nawet mieć przyzwoitego pogrzebu! Tego szaleńczego dzieła zniszczenia „wielkiej nierządnicy” dokonają nie tylko władcy narodów wyobrażeni przez „dziesięć rogów”, lecz przede wszystkim ich „wizerunek”, „obraz” (bt) czyli ‘ósmy król’,  a więc ‘bestia barwy szkarłatnej z otchłani’. Usankcjonuje ona zagładę wszystkich religii tego złego świata. Ostateczny atak na „Babilon wielki” będzie wyrazem nieodwołalnego wyroku Bożego wydanego na „wielką nierządnicę, matkę nierządnic i obrzydliwość ziemi”. Egzekucja zostanie nieuchronnie wykonana i nie można już jej cofnąć!!!

Pismo Święte: Objawienie 17:1,3,5,11.

Urzeczywistnienie myśli Bożej

   W jaki sposób Bóg wykona ten wyrok? Można to ukazać na przykładzie działań, jakie w starożytności Bóg JHWH przedsięwziął przeciw swemu odstępczemu ludowi izraelskiemu, o którym powiedział: „U proroków Jeruzalemu widziałem zgrozę: Cudzołożą i postępują kłamliwie, i utwierdzają złoczyńców w tym, aby żaden nie odwrócił się od swojej złości; toteż wszyscy stali się dla mnie jak Sodoma, a jego mieszkańcy jak Gomora”. W roku 587 p.n.e. Bóg JHWH posłużył się Nebukadneccarem, aby z tej stolicy praktykującej ‘cudzołóstwo’ duchowe, religijne, ‘zewlec szaty i zabrać wspaniałe jej klejnoty, i pozostawić ją nagą i gołą’. Ówczesna Jerozolima była pierwowzorem dzisiejszego ‘nierządnego’ chrześcijaństwa, któremu wraz z pozostałymi zwodniczymi religiami tego świata, Najwyższy Bóg wymierzy podobną karę, o czym Jan już się przekonał we wcześniejszych wizjach. Od roku 587 p.n.e. Jerozolima była opustoszała i wyludniona, co ukazuje, jak będzie wyglądać cały „Babilon wielki”.

Pismo Święte: Jeremiasza 23:14; Ezechiela 23:4,26,29.

       Bóg znowu posługuje się do wykonania swego wyroku ziemskimi władcami:

„Bo Bóg włożył to do ich serc, żeby wykonali jego myśl, żeby wykonali swoją jedną myśl, dając swe królestwo bestii [z otchłani], aż się spełnią słowa Boga” (Objawienie 17:17).

   Na czym polega ‘Boża myśl’? Na doprowadzeniu do tego, aby wykonawcy wyroku połączyli swe siły celem doszczętnego zniszczenia „Babilonu wielkiego”. Oczywiście atakujący go władcy będą chcieli zrealizować własną „jedną myśl”. Kierując się pragmatyzmem będą uważać, że wystąpienie przeciw „wielkiej nierządnicy” leży w ich nacjonalistycznym, dobrze pojętym interesie narodowym. Zapewne będą bronić tego dobra i mogą uznać dalsze istnienie zorganizowanej religii w obrębie ich granic, jako zagrożenie dla swej suwerenności i skuteczności ich władzy. W rzeczywistości jednak wszystkim będzie kierować Bóg, toteż wykonają „Jego myśl”, niszcząc za jednym zamachem Jego odwieczną, cudzołożną nieprzyjaciółkę! Przywódcy narodów wykorzystają więc ‘bestię barwy szkarłatnej z otchłani’ do usunięcia „Babilonu wielkiego”. Nie będą działać z własnej inicjatywy, Bóg bowiem „włoży to do ich serc”, aby zarazem „wykonali swoją jedną myśl, dając swe królestwo bestii [z otchłani]. Kiedy nadejdzie czas, władcy narodów najwyraźniej dostrzegą pilną potrzebę radykalizacji swych zjednoczonych działań i wzmocnienia władzy „bestii z otchłani”. Zaopatrzą ją niejako w kły i pazury, „dając [jej] swe królestwo [władzę] bestii, aby mogła globalnie wystąpić przeciw wszystkim, zwodniczym religiom tego świata i skutecznie z nimi walczyć, „aż się spełnią słowa Boga”. W ten sposób nastąpi ostateczny koniec tej „wielkiej nierządnicy”, „Babilonu wielkiego, matki nierządnic i obrzydliwości ziemi”. Cóż to będzie za ulga!

Pismo Święte: porównaj Jeremiasza 7:8-11,34; Objawienie 17:1,5.

       Anioł kończy swe świadectwo słowami:

„A niewiasta, którą ujrzałeś, oznacza wielką metropolię mającą królestwo nad królami ziemi” (Objawienie 17:18). 

   Podobnie jak Babilon w czasach Belszaccara, „Babilon wielki” zostanie „zważony na wadze i znaleziony lekkim”. Chociaż jest zorganizowaną i zinstytucjonalizowaną „wielką metropolią” i ma międzynarodowe wpływy, to wyrok zostanie wykonany szybko i nieodwracalnie. A jak mamy zareagować na rozwikłanie tajemnicy wiążącej się z „wielką nierządnicą”„bestią barwy szkarłatnej z otchłani”? Zbliża się ‘godzina sądu Bożego’, dlatego następny rozdział ukaże, że wszyscy pragnący znaleźć swe ocalenie podczas wykonywania wyroku na „wielkiej nierządnicy”, „Babilonie wielkim”, muszą zacząć działać — najlepiej już teraz!

Pismo Święte: Daniela 5:27; Objawienie 18:8,21.

Archiwa
?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.