?>

Miesięczne archiwum:

4. SZALEŃSTWO ‘złego niewolnika’!

Aktualizowany: 1.10.2017

Dział tematyczny: Szaleńczy, zuchwały i podstępny rewizjonizm!

(!!!) Dotyczy: Krytyka autorytarnej instytucji religijnej „złego niewolnika”, jego ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża, z tych samych czy podobnych powodów, zbiorowo i indywidualnie dotyczy kierowniczego gremium każdej religii. Dlatego, że w zorganizowany i zinstytucjonalizowany sposób dopuszczają się one zdrady Boga Ojca, Jego Chrystusa, Ich apostołów i proroków oraz zdrady i sprzeniewierzenia Słowa Bożego — nauki Pisma Świętego. Ci opętani władzą przywódcy religijni odurzają umysły swych wiernych szaleńczym bałwochwalstwem wszelakiej maści, które wywołuje oczywisty gniew Boży. To religijne ‘szaleństwo nierządu’ — biblijnie utożsamiane z ‘prostytucją’!!!

Pismo Święte: Mateusza 24:48 nwt-pl; Izajasza 29:14 bp; Jeremiasza 8:5-9 bt; 17:13 bp; Ezechiela 22:28; 23:35,1-49 bt; Efezjan 2:20; Jakuba 4:4; Objawienie 14:8 snpd, bp; 17:1-5,15; 18:3,23 snpd, bp.

„Ale gdyby ów zły niewolnik …”. „Zniszczę mądrość mędrców, a roztropność roztropnych odrzucę — Mateusza 24:48 nwt-pl; 1Koryntian 1:19 kow.

JEST TO krytyka grupy trzymającej władzę wśród Świadków Jehowy (skrót ŚJ.). Krytyka bardzo wąskiego i jakże ‘wpływowego’ grona nazywającego siebie biblijnym „niewolnikiem wiernym i roztropnym”, dzisiaj utożsamiany z Ciałem Kierowniczym ‘organizacji Jehowy/quasi-Boża. Mamy tu do czynienia ze ‘świetnym’ kamuflażem, gdzie zawłaszczona nazwa wprowadza w błąd. W gruncie rzeczy jest to pojęciowy fałsz, bowiem chodzi o autorytarną instytucję ‘niewolnika NIEwiernego i NIEroztropnego. Jako uzurpator, wbrew nauce Słowa Bożego uczynił siebie widzialnympośrednikiem Pana Jezusa i Boga Ojca. W myśl słów Jedynego Pośrednika z Mateusza 24:45,48-51 jest bezsprzecznie zuchwałym i „złym niewolnikiem” ŚJ., ponieważ wyniósł siebie ponad te Święte Osoby. Tak naprawdę to uczynił on siebie ogromną przeszkodą między Bogiem a ludźmi”. Jego organizacja, którą on stworzył i powołał do życia, mieni się być ‘Bożą’ [Jehowy], ale jakże jest bardzo ludzką, omylną i podstępną jak on sam. Dlatego zajmiemy się teraz tą szczególnie groźną, religijną koterią skupioną nie tyle na… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.