?>

Miesięczne archiwum:

CHRZEŚCIJAŃSKA WOLNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ!

Aktualizowany: 1.10.2017

Dział tematyczny: Ważkie kwestie biblijne!

Chrystus wyprowadził nas z niewoli na wolność”.

‘Każdy poniesie swój własny ciężar’.

Nie bądźcie niewolnikami ludzi’!

(Galacjan 5:1; 6:5; 1Koryntian 7:23 bp)

  • MAMY koniecznie iść za nauką Pisma Świętego!

   A nie podążać za zbiorowym „niewolnikiem” jako wysokim urzędem instytucji wielkiej władzy czy sądu najwyższego, któremu mają być bezwzględnie i ślepo podporządkowani wszyscy niewolnicy Pana Jezusa. Całkowitego posłuszeństwa i rygoru wobec organu władzy wieloosobowego ciała ‘kierowniczego’ domagać się będzie „zły niewolnik” czy też ‘źli niewolnicy’. Pan Jezus zapowiedział, że będzie on ‘bił swych współniewolników’, a sam Bóg też mówi:srogo utrzymywaliście je w podporządkowaniu, i to po tyrańsku”. Zuchwałym i poważnym błędem jest mieszanie „pokarmu” Słowa Bożego z kłamstwem. Dopuszczanie się oszustw, ohydnych grzechów, w tym przestępstw i usilne ukrywanie ich, jest działaniem haniebnym. Te religijne, kierownicze gremia bezczelnych ‘złych niewolników’ nie chcą uznać, że to oni sami są największym źródłem zabójczego kryzysu swej wiarygodności.

Pismo Święte: Mateusza 7:15-20; 24:48-51 nwt-pl; 3Jana 9-11 bw; Ezechiela 34:3,4 nwt-pl.

  • UWAGA!!! To o czym tu mówimy, nie tyle zbiorowo co indywidualnie odnosimy do wszystkich ludzi należących do różnych kościołów, społeczności czy organizacji religijnych. Ostrze naszej krytyki dotyka szczególnie ich kierownicze gremia, które w zorganizowany i zinstytucjonalizowany sposób dopuszczają się zdrady Boga Ojca, Pana Jezusa Chrystusa, Ich apostołów i proroków oraz zdrady i sprzeniewierzenia czy defraudacji Słowa Bożego — nauki Pisma Świętego. Ci opętani władzą przywódcy religijni odurzają umysły swych wiernych szaleńczym bałwochwalstwem wszelakiej maści, które wywołuje oczywisty gniew Boży. To religijne ‘szaleństwo nierządu’ — biblijnie utożsamiane z ‘prostytucją’!!!

Pismo Święte: 1Koryntian 1:19 kow; porównaj Izajasza 29:14 bp; Łukasza 12:45-48; Jeremiasza 8:5-9 bt; 17:13 bp; Ezechiela 22:28; 23:35,(1-49) bt; Efezjan 2:20; Jakuba 4:4; Objawienie 14:8 dos, bp; 17:1-5,15; 18:3,23 dos, bp.

Chrześcijańska osobista odpowiedzialność!

   Pismo Święte nie uczy o odpowiedzialności zbiorowej niewolników Bożych,… Kontynuuj czytanie

?>
  • cheap replica nfl jerseys
  • Your best handbags in daily nba jerseys with comparable high quality. Prepare you for joy nba jerseys is indispensable in people's livesyou really need it.