?>

PAN JEZUS UZDRAWIA NIEWIDOMEGO!

Aktualizowany: 21.10.2016

Dział tematycznyBoska misja Pana Jezusa Chrystusa

#„‘Tak, przychodzę szybko’ [nagle, z zaskoczenia]. Amen! Przyjdź, Panie Jezusie”.#

Czuwajcie zatem w każdym czasie i módlcie się, abyście byli w stanie uciec przed tym wszystkim, co ma się stać i stanąć przed Synem Człowieczym [Panem Jezusem] Objawienie 22:20 nwt-pl; Łukasza 21:36 dos.

… ____________________________ …

„Przyszedłem na ten świat, aby sądzić: Ci, którzy nie widzą, odzyskają wzrok, ci zaś, którzy widzą, staną się ślepcami” Jana 9:39 pau.

*Ewangelia Jana 9:1-41 (pau):

   Gdy Jezus szedł, spostrzegł człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie zapytali Go:

„Rabbi, kto popełnił grzech, że człowiek ten urodził się niewidomy: on sam czy jego rodzice?”

       Jezus im odpowiedział:

„Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, lecz stało się tak, aby w nim ukazały się dzieła Boże. Dopóki trwa dzień, konieczne jest, abyśmy spełniali dzieła Tego, który Mnie posłał. Nadchodzi bowiem noc i wtedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo pozostaję na świecie, jestem światłością świata”.

   Po tych słowach Jezus splunął na ziemię, z tego zrobił trochę błota, nałożył je na oczy niewidomego i polecił mu:

„Idź i obmyj się w sadzawce Siloe” – co znaczy: Posłany.

   On więc poszedł, obmył się i wrócił, widząc. Jego sąsiedzi i ci, którzy widywali go wcześniej jako żebraka, dopytywali się:

„Czy to nie on siedział i błagał o wsparcie?”

       Gdy jedni twierdzili:

„Tak, to jest on”.

       Inni przeczyli:

— „Ależ nie! Jest tylko do niego podobny”.

       On sam zaś przekonywał:

„To ja jestem”.

       Zapytali go więc:

„Jak to się stało, że widzisz?”

       On odparł:

„Człowiek, którego nazywają Jezusem, zrobił błoto, nałożył na moje oczy i powiedział mi: «Idź do sadzawki Siloe i obmyj się». Poszedłem więc, a gdy się obmyłem, zacząłem widzieć”.

       Wtedy go zapytano:

„Gdzie On jest?”

       Odpowiedział:

„Nie wiem”.

   Tego, który do niedawna był niewidomy, zaprowadzono do faryzeuszów. A w dniu, w którym Jezus uczynił błoto i przywrócił mu wzrok, przypadał szabat. Faryzeusze pytali go ponownie, w jaki sposób został uzdrowiony. On zaś odpowiedział:

„Nałożył błoto na moje oczy, obmyłem się i widzę”.

       Niektórzy z faryzeuszów orzekli:

„Ten człowiek nie pochodzi od Boga, ponieważ nie przestrzega szabatu”.

       Inni jednak pytali:

„Jak człowiek, który jest grzesznikiem, może dokonywać takich znaków?”

   I doszło wśród nich do podziału. Zwrócili się więc powtórnie do niewidomego:

„Co ty o Nim sądzisz? Przecież uzdrowił twoje oczy”.

       A ten odparł:

„On jest prorokiem”.

   Żydzi jednak nie wierzyli, że był niewidomy i odzyskał wzrok, dopóki nie wezwano rodziców uzdrowionego. Zapytano ich:

„Czy to jest wasz syn? Czy urodził się, jak mówicie, niewidomy? Jak więc może teraz widzieć?”

       Jego rodzice odpowiedzieli:

„Wiemy, że to jest nasz syn oraz że urodził się niewidomy. Nie wiemy jednak, w jaki sposób może teraz widzieć ani też kto uzdrowił jego oczy. Zapytajcie jego samego. Jest pełnoletni, niech mówi sam za siebie”.

   Rodzice jego dali taką odpowiedź z obawy przed Żydami. Żydzi bowiem uzgodnili już wcześniej między sobą, że wykluczą ze wspólnoty synagogalnej każdego, kto wyzna, że Jezus jest Chrystusem. Z tego to właśnie powodu rzekli rodzice uzdrowionego:

„Jest pełnoletni, jego samego zapytajcie”.

   Po raz drugi wezwano więc tego, który przedtem był niewidomy, i zażądano:

„Oddaj chwałę Bogu! My wiemy, że ten człowiek jest grzesznikiem”.

       On zaś oświadczył:

„Czy On jest grzesznikiem, tego nie wiem. Wiem natomiast jedno, że byłem niewidomy, a teraz widzę”.

       Zapytali go więc:

„Co ci uczynił? Jak ci przywrócił wzrok?”

       On im odparł:

„Przecież już wam powiedziałem, ale wy nie słuchaliście. Dlaczego chcecie o tym powtórnie słyszeć? Może i wy chcecie zostać Jego uczniami?”

       Wtedy zaczęli mu wymyślać:

„Ty możesz być Jego zwolennikiem, my zaś jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że sam Bóg przemówił do Mojżesza. O Nim zaś nawet nie wiadomo, skąd pochodzi”.

       Na co odpowiedział im ów człowiek:

„Dziwne to, iż nie wiecie, skąd pochodzi, a przecież przywrócił mi wzrok. Wiemy zaś, że Bóg nie wysłuchuje ludzi grzesznych, natomiast wysłuchuje każdego, kto jest pobożny i pełni Jego wolę. Dotychczas nie słyszano, aby ktoś przywrócił wzrok niewidomemu od urodzenia. Gdyby więc On nie pochodził od Boga, nie mógłby niczego dokonać”.

       Wtedy dali mu taką odpowiedź:

„Urodziłeś się pogrążony w grzechach i ty chcesz nas pouczać?”

       Po czym wyrzucono go precz. Jezus dowiedział się, że go wyrzucono. Gdy więc go spotkał, zapytał:

„Czy wierzysz w Syna Człowieczego?”

       On zaś powiedział:

„A kto to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?”

       Wówczas Jezus oświadczył:

„To jest Ten, którego zobaczyłeś i który z tobą rozmawia”.

       Na co on rzekł:

„Wierzę, Panie”

       Po czym oddał Mu głęboki pokłon. A Jezus powiedział:

„Przyszedłem na ten świat, aby sądzić: Ci, którzy nie widzą, odzyskają wzrok, ci zaś, którzy widzą, staną się ślepcami”.

       Kiedy usłyszeli to niektórzy faryzeusze obecni przy Nim, zapytali:

„Czy my też jesteśmy ślepi?”

       Jezus im odpowiedział:

„Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu; ponieważ jednak teraz stwierdzacie: «Widzimy», pozostajecie w grzechu”.

*Pismo Święte: rozważ także Jozuego 7:19; Mateusza 13:10-17; 15:14; Marka 8:22-26; Jana 5:5-9; 8:12; 10:24-30; 12:35,36,42,43; 16:2,3; 21:24,25; Dzieje 10:34,35.

Archiwa
?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.