?>

Miesięczne archiwum:

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 21

Aktualizowany: 24.04.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

ZWYCIĘSKIE I OCALONE „PIERWOCINY” ZBIORÓW!!!

Treść: Zwycięski Baranek Jezus z pierwocinami zbiorów żniwa przy końcu świata

   ZANIM „nadejdzie godzina żęcia, bo żniwo ziemi” ‘dojrzeje’, lojalni „niewolnicy Boga” i Jezusa podejmą na krótko ostateczną działalność polegającą na głoszeniu ‘wiecznotrwałej dobrej nowiny jako radosnej wieści dla mieszkających na ziemi i dla każdego narodu, i plemienia, i języka, i ludu (…): Boga się bójcie i dajcie mu chwałę, ponieważ nadeszła godzina Jego [Bożego] sądu, oddajcie więc cześć Temu, który uczynił niebo i ziemię, i morze, i źródła wód’. Najpierw czekają ich jednak próby ‘wytrwałości i wiary’. Według Objawienia 12:17 „smok”, czyli szatan ‘podejmie walkę z resztą [„pozostałymi” w nwt-pl] jej nasienia [Nasienie niewiasty to Jezus, porównaj z w. 3 i 13], które strzeże przykazań Boga i ma świadectwo Jezusa’a będą to wtedy żyjący „wszyscy Jego [Boga] niewolnicy”. W 13 rozdziale Objawienia sugestywnie opisano organizmy polityczno-militarne, które szatan utworzył na ziemi, a które on zradykalizuje po rozpoczęciu się „dnia Pańskiego”, aby sprowadzać na wiernych „niewolników, proroków i świętych Bożych” ciężkie próby i okrutne prześladowania. Ten zawzięty wróg Boga nie jest w stanie udaremnić Boże zamierzenia! Jak zaraz zobaczymy, mimo złośliwych machinacji diabła, jedno jest pewne – zwycięskie, kompletne i symboliczne grono „144 tysiące” ocalonych i zbawionych tuż przed Armagedonem, czyli „przy końcu [zakończeniu] świata”, znajdzie się u boku Baranka Jezusa na symbolicznej, niebiańskiej i zwycięskiej „górze Syjon”. W ramach „porwania” dołączą oni do tych z „pierwszego zmartwychwstania”, jak mówi o tym ap. Paweł w 1Tesaloniczan 4:15-17 i 1Koryntian 15:51-53Do symbolicznych „144 tysiące” nie można włączać zmartwychwstałych „niewolników Boga”, oni otrzymali swe zapewnienie… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.