?>

Miesięczne archiwum:

Fundamentalne OSZUSTWO — uporczywe KŁAMSTWO!!!

Aktualizowany: 18.09.2017

Dział tematyczny: Szaleńczy, zuchwały i podstępny rewizjonizm!

„O, pełny wszelkiego oszustwa i wszelkiej przewrotności, (…)! Nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg Pańskich?” Dzieje 13:10 bw.

ROK ten nie ISTNIEJE w nauce Pisma Świętego!

Dlaczego trzeba się tym zajmować: Kiedy po raz pierwszy zburzono i odbudowano świątynię jerozolimską???

„STRAŻNICA” — organ tzw. ‘niewolnika wiernego i roztropnego’ [uwaga! fałsz pojęciowy], a więc tak naprawdę „złego niewolnika” ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża Świadków Jehowy (skrót ŚJ.), ten powyższy fakt odnosi do okresu 607-537 p.n.e.. Nie chce ujawnić prawdy, ponieważ jest on ‘niewolnikiem niewiernym i nieroztropnym’, dlatego dalej uparcie głosi swoje fundamentalne kłamstwo i oszustwo o roku 607 p.n.e. dającym rok 1914.

Wg publikacji „Strażnica” poszczególni władcy Babilonu panowali odpowiednio:

Nabuchodonozor     43 lata  (Nebukadneccar)

Ewil-Merodak          2 lata  (Awilmarduk)

Neriglissar               4 lata

Labashi-Marduk     9/12 (ok. 9 miesięcy)( Labaszimarduk)

Nabonid                   17 lat

(Źródło: Strażnica w11, 1.10 str. 29)

Trzeba dodać do roku 539 te lata powyżej [539 p.n.e. Babilon przestał istnieć, a w 18 (lub 19) roku swego panowania Nabuchodonozor/Nebukadneccar zburzył Jerozolimę i świątynię]. 539+17+9/12+4+2+43 – 18(19) = 587 p.n.e. (lub 586). Czyli mamy w miarę dokładną datę zburzenia Jerozolimy i świątyni zgodną z chronologią świecką i biblijną.

— TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ !!!

Biblia mówi, że Babilon miał istnieć 70 lat:

Pismo Święte: Jeremiasza 25:11,12 bp; 29:10 br; Daniela 9:2; 2Kronik 36:21,22 bp; Ezechiela 40:1 bw; 7×7=49 lat szabatów; prorok Ezechiel rozgranicza niewolę babilońską od czasu spustoszenia ziemi Judzkiej; „Strażnica” zamiast ‘dla Babilonu’ stosuje ‘w Babilonie’ sugeruje 70 lat niewoli babilońskiej; br —Kiedy tylko… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.