?>

Miesięczne archiwum:

IMIĘ BOGA I IMIĘ JEGO CHRYSTUSA?

Aktualizowany: 14.01.2021

Dział tematyczny: Ważkie kwestie biblijne!

IMIĘ MOJE JEST W NIM.

Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który B, Który Jest i Który Przychodzi”.

(2Mojżeszowa 23:21 bt, bw; Objawienie 4:8 bp, bt)

CZY BÓG MA IMIĘ?

   DLA wnikliwego i rzetelnie studiującego Biblię Świętą, inaczej Pismo Święte, jest rzeczą oczywistą, że Wszechmocny Bóg Ojciec ma imię. Nie znamy jednak pierwotnej wymowy hebrajskiego tetragramu יהוה, czyli „JHWH”. Obecnie większość biblistów skłania się ku formie czy wymowie ‘Jahwe’. Skróconą formę imienia Bożego „Jah” [hebr. יה (JH)] wielokrotnie spotykamy np. w Psalmach. Świadkowie Jehowy (skrót ŚJ.) niezmiennie posługują się formą ‘Jehowa’. W ich Biblii własnej ‘nwt’, aż 4 razy w Objawieniu 19:1-6 znajdujemy skróconą formę imienia Bożego „Jah”. Chodzi o znane wyrażenie ‘Alleluja’ pisane po gr. hallēlouïa’, które jest połączeniem dwóch słów hebr. “הָלַל יָהּ” [halal Jah] – chwalcie JH [skrót JHWH], stądchwalcie Jah”.

   Jeśli jednak chcemy używać formy ‘Jehowa’, które na pewno jest słowem-hybrydą, to trzeba mieć świadomość znaczenia hebrajskich słów (Je)hâvâhi (Je)hôvâh’.

  • Ogólnie mówiąc hebr./aram. hâvâh[lub hăwâ i jego czasownik hâyâh (hebr. hwh)] to: stać się, jest się, być, jestem, istnieje się lub istniejący.
  • Natomiast w tym hybrydowym zestawieniu hebr. hôvâh’ to przede wszystkim: ruina, upadek, katastrofa, zniszczenie, nieszczęście lub burzyciel, niszczyciel, mąciciel.

   Imię Boże „JHWH” powinniśmy stosować do Jedynego, Wszechmocnego i Świętego Naszego Boga Ojca, który jest także Ojcem Chrystusa Jezusa [hebr. wymowa skrócona: Jeszúa], Naszego Pana i Zbawiciela.

Pismo Święte: Zobacz Psalm 68:4; 106:1; 111:1; 112:1; 113:1; 115:18; 117:2; 135:1,3; 150:1,6. Źródło: Lexicon Strong’s H3050, H1933, H1934, H1961, H1942, H1943… Kontynuuj czytanie

?>
  • cheap replica nfl jerseys
  • Your best handbags in daily nba jerseys with comparable high quality. Prepare you for joy nba jerseys is indispensable in people's livesyou really need it.