?>

Miesięczne archiwum:

Nieubłagany: MEGA-FINAŁ ANTYRELIGIJNEJ KRUCJATY! (2)

MOTTO:

„ich bojaźń przede mną [JHWH, Bóg Ojciec] staje się przykazaniem [nakazem] ludzkim. [Ja] znów w osobliwy [niepojęty] sposób postąpię z tym ludem, w sposób osobliwy, przedziwny. Wtedy przepadnie mądrość jego mędrków”.

  • BEZWZGLĘDNE PROROCTWA „w Księdze Prawdy”!
  • NIESZCZĘŚCIE! NIESZCZĘŚCIE!! NIESZCZĘŚCIE!!! — Niestety! Niestety!! Niestety!!!

Aktualizowany: 11.06.2021

Dział tematyczny: Mega-zmiana sceny tego świataGLOBALNY CIOS:

  • (1) Nieodwracalny kres świata tyranii religijnej!
  • (2) Ostateczna klęska świata politycznego! Skąd?

(Anioł) złożył przysięgę. Przysiągł on na Tego [Boga Wszechmocnego], (…) że czasu już nie będzie [więcej]; (…) dokona się tajemnica Boga, jak to oznajmił swoim sługom [niewolnikom], prorokom”.

„Oto szybko [bezzwłocznie] nadchodzi trzecie ‘biada’”.

Stało się”! [Królestwo Boże/Niebios] ‘wypełni całą ziemię’.

(Objawienie 10:6,7 ubg; 11:14 nwt-pl; 16:17bp; Daniela 2:35,44)

Czas spełnienia proroctwa: prorocze sceny ostatecznego 3,5 roku ‘nieszczęścia’.

Kontynuacja proroczych scen z tematu: Sygnał nieuchronnie: zbliżającej się mega-grozy! (1)

Zaraz po ‘pojawieniu się obrzydliwości [ohydy] spustoszenia [dewastacji] ‘bestii z otchłani’.

  • CZĘŚĆ TRZECIA:

SKUTKI IMPONUJĄCEJ INTERWENCJI BOSKIEJ

PROROCZA SCENA VII — Objawienie 11:14-19 ubg.

  • Czas spełnienia proroctwa: ostateczne 3,5 roku.

(…), a oto nadchodzi szybko trzecie „biada”. „(…), i odezwały się donośne głosy w niebie mówiące: Królestwa świata stały się królestwami naszego Pana [Boga] i jego Chrystusa i będzie królować na wieki wieków (…). I rozgniewały się narody, i nadszedł twój gniew i czas osądzenia umarłych, i oddania zapłaty twoim sługom [niewolnikom] prorokom i świętym oraz tym, którzy się boją twego imienia, małym i wielkim, i zniszczenia tych, którzy niszczą ziemię.

PROKLAMOWANE w niebie KRÓLESTWO BOŻE zacznie panować!!! Fakt ten natychmiast znajdzie przełożenie na ziemi, najpierw jednak w dramatycznym rozwoju sytuacji. Sprowadzi ono na glob ziemski „TRZECIE ‘BIADA’”… Kontynuuj czytanie

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.