?>

Miesięczne archiwum:

KAŻDY OSOBIŚCIE!

Aktualizowany: 1.01.2018

Dział tematyczny: Ważkie kwestie biblijne!

„Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu”.

jeden będzie wzięty, a drugi pozostawiony”.

‘Kiedy Jezus przybędzie, (…) będzie oddzielał jednych ludzi od drugich’.

(Rzymian 14:12 bw; Łukasza 17:34-36; Mateusza 25:32 bt)

CO WYNIKA z analizy Słowa Bożego, z szerokiego kontekstu Jezusowych przypowieści zawartych w Mateusza 24:3 do 25:46 (nwt-pl) oraz paralelne Marka 13:4-37; Łukasza 12:34-48; 17:20-37; 21:7-37? Znajdujemy tu ważną odpowiedź Pana Jezusa na pytanie apostołów:Kiedy to nastąpi i co będzie znakiem twojej obecności [przyjścia] oraz zakończenia systemu rzeczy [końca świata]? Odpowiedź, która odnosi się do tego znaczącego okresu, zachowuje swą ciągłość aż do końca 25 rozdziału Księgi Mateusza. Skąd ten wniosek? W Lexicon Strong’s znajdujemy wyjaśnienie. Pierwsze słowo z 25 rozdz. Ks. Mateusza to gr. ‘tote’, które polskie przekłady Biblii oddają słowem ‘wtedy’ czy ‘wówczas’, w gr. dosłownie znaczy ‘w tym czasie’, wskazując na jednoczesne zdarzenia lub wynikające z konsekwencji zdarzeń. To jest jedna i zwarta odpowiedź Pana Jezusa bez wątpienia odnosząca się do Jego ‘obecności i zakończenia świata’. W 24 i 25 rozdz. Ks. Mateusza, Pan Jezus aż 16 razy posługuje się tym słowem – w gr. ‘tote’. Jezus Chrystus proroczo nakreśla jaka ‘w tym czasie’ będzie sytuacja, zwłaszcza wśród Jego niewolników, „po długim czasie” Jego nieobecności.

Pismo Święte: Mateusza 24:3; 25:19.

Osobista odpowiedzialność każdego niewolnika!

Od Mateusza 24:45 nasz Pan proroczo omawia aspekt osobistej wierności swych niewolników ‘w tym czasie’ swego przybycia. Pan Jezus pyta: Kto rzeczywiście jest niewolnikiem wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad członkami czeladzi [służby] swojej, aby im dawał pokarm we właściwym [wyznaczonym] czasie?” Czym ma być osobiście zajęty zastany ‘w tym czasie’ przybycia Pana każdy niewolnik? Gr. rzeczownik ‘therapeia’ użyty przez Pana Jezusa to dosłownie ‘opieka, usługiwanie, służba, uwaga, leczenie, uzdrawianie’, kojarzone z czeladzią i gospodarstwem domowym… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.