?>

Miesięczne archiwum:

Pana Jezusa: “ZNAK OBECNOŚCI I KOŃCA ŚWIATA”! (1)

Aktualizowany: 17.02.2021

Dział tematyczny: Proroctwa i nauka Pana Jezusa!

„Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia [obecności] i końca świata?””?

„Gdy więc zobaczycie w miejscu świętym [obecnie: wierni chrześcijanie] obrzydliwość [ohydę] spustoszenia [gdzie być nie powinna], zapowiedzianą przez proroka Daniela — kto czyta, niech zwróci na to uwagę [rozważy]”.

(…) na ziemi rozpacz narodów bezradnych (…)”!

„Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi”!

(Mateusza 24:3,15 bw, eib; Marka 13:14 bt; Łukasza 21:25,26 eib, bt)

  • Ważne! Nowe spojrzenie na proroctwo Pana Jezusa! Włącz pełną aktywność swego umysłu!

TREŚĆ: Co się będzie działo (1) przed, (2) w czasie i (3) zaraz po ‘pojawieniu się obrzydliwości [ohydy] spustoszenia?

   WSPÓŁCZEŚNIE będzie nią bałwochwalcza bestia wychodząca z otchłani. Dokona ona zuchwałego przestępstwa spustoszenia [dewastacji], transgresjiwtargnięcia do świętej i wyłącznej sfery Boga!!! W świetle proroctw Pisma Świętego będzie to przełomowe wydarzenie.

   Apostołowie zapytali Pana Jezusa o dwie sprawy: 1) Kiedy nastąpi zburzenie świątyni jerozolimskiej? 2) Co będzie ‘znakiem Jego obecności [dopuszczalne: ‘przyjścia’] i końca świata’ [gr. ‘synteleia’ to zakończenie’]? Pan Jezus łączy wszystko w jedną odpowiedź w związku z zachodzącą tu analogią. Dlatego mówimy, że to proroctwo ma podwójne wypełnienie. Chronologiczne proroctwo Pana Jezusa w Ewangeliach synoptycznych jest w pełni zgodne. Jak sam powiedział:

„Pismo [Święte] nie może być naruszone”.

   O proroctwie z Ewangelii Mateusza 24:1-44 wiele już napisano. „Całe Pismo przez Boga jest natchnione”, dlatego owe proroctwo o podwójnym wypełnieniu, będące odpowiedzią na pytanie apostołów, wnikliwie rozważymy w szerszym kontekście biblijnym. Wzięliśmy pod uwagę równoległe i paralelne proroctwo Objawienia, a szczególnie końcową część proroctwa „drugiego biada”,… Kontynuuj czytanie

?>
  • cheap replica nfl jerseys
  • Your best handbags in daily nba jerseys with comparable high quality. Prepare you for joy nba jerseys is indispensable in people's livesyou really need it.