?>

Miesięczne archiwum:

2. Pana Jezusa: „ZNAK OBECNOŚCI i KOŃCA ŚWIATA”!

Aktualizowany: 12.05.2023

SPEŁNIENIE tego PROROCTWA:

  • POD KONIEC OSTATECZNEGO ≈3,5 ROKU realizacji okrutnych wyroczni z finałem oszałamiających zmian!

Dział proroctw paralelnych: KIEDY dokona się ostateczny koniec świata?

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

  • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.
  • Ważne! Nowe spojrzenie na proroctwo Pana Jezusa! Włącz pełną aktywność swego umysłu!

PILOT proroctwa:

(…) jaki będzie znak twego przyjścia [obecności] i końca [zakończenia] świata”?

„A zaraz po ucisku [wielkim, presji wielkiej] tych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku, gwiazdy będą spadać z nieba i moce niebieskie zostaną poruszone. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego [Pana Jezusa].

„Wtedy będą lamentować wszystkie ludy ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach [w obłokach] niebieskich z mocą i wielką chwałą”.

(Aniołowie) zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego”.

  • Gr. „lamentować” to: rozpaczać, mdleć, być bezradnym, uderzać się w pierś, biadać, płakać’.

CZĘŚĆ 3:

  • Co się będzie działo POD KONIEC ostatecznego ≈3,5 roku osaczania tego świata natłokiem nieszczęść i ich śmiertelnego mega-miażdżenia! Już po przełomowym wydarzeniu transgresjiwtargnięcia do świętej i wyłącznej sfery Boga?
  • Kiedy to pod przewodnictwem ostatniego super-mocarstwa = bestii z ziemi’ = „króla północy”‘na jedną godzinę weźmie władzę bestia wychodząca z otchłani’czyli ‘ustawiona (postawiona) obrzydliwość (ohyda) spustoszenia’ = bałwochwalczy ‘obraz bestii z morza’.

(Daniela 7:21,25; 8:9-14; 11:31; 12:11; Mateusza 24:15; Marka 13:14; Objawienie 11:7; porównaj 13:1-18; 17:1-18)

Odpowiada równoległym i paralelnym proroctwom z Objawienia 11:15 do 19:21:

(3a) ‘Trzeciego „biada”’, lecz zwłaszcza w jego zakończeniu, zaraz wręcz natychmiast po ‘wielkim ucisku [wielkiej presji].

(3b)… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.