?>

Miesięczne archiwum:

DZIEŃ APOKALIPSY!

Aktualizowany: 1.10.2019

Dział tematyczny: Proroctwa a ‘koniec w wyznaczonym czasie’!

W ów dzień Jahwe [JHWH] karą nawiedzi górne zastępy na wysokościach, a władców ziemskich na ziemi”.

(Izajasza 24:21 bp)

  • „Dokona się tajemnica Boga”.
  • Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga Naszego, i władztwo Pomazańca [władza Chrystusa] Jego”.

JEDNAK wraz z tą proklamacją i od dawna wyczekiwaną, radosną chwilą, pojawi się bardzo dokuczliwe i dramatyczne trzecie biada. Ten świat ludzki znajdzie się bowiem w ‘wyznaczonym czasie’, w którym dosięgną go ‘ostatnie plagi [ciosy, uderzenia] Boga’. Nikt nie zdoła ich powstrzymać, ponieważ to On ‘ma władzę [moc] nad tymi ciosami. Będą one przejawem Jego wielkiego oburzenia czy gniewu na ten zły świat ludzki, w którym dokonają ogromnego spustoszenia. Nie chodzi jednak o literalną ziemię czy o dosłownie pojmowane morze, źródła wód, rzeki, słońce, powietrze, bo przecież to nie one zasługują na niepomyślny wyrok Boży. Bóg stanie w obronie swego globu ziemskiego, kiedy w końcu ‘zniszczy niszczących ziemię’. Dosłowna interpretacja Pisma Świętego nie świadczyłaby o poważnym traktowaniu Wszechmocnego, Świętego i Prawego Boga. Apokaliptyczne zakończenie tego ‘wyznaczonego czasu’ — Armagedon, będzie szczególnie szokujące i wstrząsające. Ów dzień — to niewątpliwie trudny, ponury i ogromnie przytłaczający „dzień” epokowych wydarzeń, zaskakujących i gwałtownych zmian. Czy ktoś zdoła się uratować? Tak, znajdą się ocaleni, czyli pozostawieni przy życiu, przed którymi otworzą się zupełnie nowe perspektywy i to Boskie.

Pismo Święte: Objawienie 6:17; 10:7 bw; 11:14-18 nwt-pl, pau; 12:10,12; 16:9; porównaj Izajasza 45:18; Objawienie 4:8; 5Mojżeszowa 32:4,5; Jeremiasza 10:10-13.

Czytaj więcej w temacie: Straszliwie niszczące: ‘OSTATNIE CIOSY BOGA’!

Poznaj apokalipsę Księgi Izajasza!

  • Czas spełnienia proroctwa: pod koniec ostatecznego 3,5 roku!!!

Izajasza 24:1-23 bp:

Oto Jahwe [JHWH] spustoszy ziemię, zniszczy ją, oblicze jej odmieni [nwt-pl – zniekształci], mieszkańców zaś jej rozproszy”.

„Tak będzie… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.