?>

Miesięczne archiwum:

Proroctwo osobliwe: „DRUGIE ‘BIADA’”! (2)

Aktualizowany:1.03.2021

Dział tematyczny: Chronologiczne proroctwo potrójnego „biada”!

Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi”!

Opamiętajcie się [zmieńcie myślenie], bo zbliżyło się Królestwo Niebios”.

(Objawienie 8:13 br; Mateusza 4:17 dos)

  • Poznaj: Zuchwałe ‘przestępstwo’ transgresjiwtargnięcia do świętej sfery Boga!!! To kluczowe i przełomowe wydarzenie będzie początkiem wielkich zmian w tym świecie, zakończonych jego szokującym kresem!!!

Bardzo istotne! Swą absolutną władzę Wszechmocny Bóg opiera na swym Chrystusie oraz na potężnych, lojalnych swych stworzeniach duchowych, ‘Serafach’ i ‘Cherubach’ (lub inaczej Serafini i Cherubini) gotowych błyskawicznie działać. Realizacją proroctw Bożych zajmuje się ciężko pracująca armia potężnych ‘aniołów’ Boga, z ‘niezliczonej rzeszy’ Jego lojalnych, niebiańskich stworzeń. Mają oni potężne wsparcie Wszechmocnego Boga Ojca i dlatego nie uchybią w niczym.

„Błogosławcie Panu [JHWH], aniołowie Jego, potężni siłą, wykonujący Słowo Jego, aby słuchano głosu Słowa Jego”!

„Oto Ja [JHWH] posyłam Anioła (…) moje Imię jest w nim. Mój Anioł bowiem pójdzie (…)”.

Tu znajdują swój najgłębszy sens życia i swe szczęście. Zaangażowanie tych aniołów w ‘wykonywanie Słowa Boga’ i w realizację celów swego Ojca, chociażby tylko na samym globie ziemskim, jest olbrzymie. ‘Dano’ [gr. ‘didōmi’], czyli przyznano im moc sprawczą pochodzącą od Wszechmocnego Boga. On swym aniołom przyznał, zezwolił czy zlecił, aby wpływając na sytuację inicjowali, powodowali określone przyczyny. Wywołują one w sferze ludzkiej oczekiwane przez Tego Boga zjawiska jako skutki, które spełniają dokładnie Jego proroctw proroctwa. Wyobrażenie o tym daje nam bardzo stosowna metafora biblijna:

„Oto drabina stała na ziemi, a wierzchołkiem sięgała nieba, i oto aniołowie Boży wstępowali i zstępowali po niej”.

Tylko w Księdze Objawienia o zaangażowanych aniołach Boga w sprawy ziemskie mówi się, aż 70 razy! Uświadamia nam to, jak:

  • absolutnie pewne jest nieubłagane dokonanie się Jego bezwzględnych proroctw!
  • Jednakże działania Boskie zawsze są święte, moralnie czyste i nieskazitelne!

Pismo Święte: Izajasza… Kontynuuj czytanie

?>
  • cheap replica nfl jerseys
  • Your best handbags in daily nba jerseys with comparable high quality. Prepare you for joy nba jerseys is indispensable in people's livesyou really need it.