?>

Miesięczne archiwum:

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 2

Aktualizowany: 8.04.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy!

Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

PANA JEZUSA CHRYSTUSA ORĘDZIA DO SIEDMIU ZBORÓW

1) ZBÓR EFEZ

Zapałaj pierwszą miłością!

   ADRESATEM pierwszego orędzia Pana Jezusa jest zbór w Efezie — kwitnącym podówczas mieście portowym w Azji Mniejszej, niedaleko wyspy Patmos. Pan Jezus nakazuje Janowi: 

„Do anioła zboru w Efezie napisz: To mówi ten, który trzyma w swej prawicy siedem gwiazd, ten, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników: Znam twoje uczynki i twój trud, i wytrwałość i wiem, że nie możesz znieść złych ludzi i że poddałeś próbie tych, którzy się podają za apostołów, ale nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Okazujesz też wytrwałość i wytrzymałeś przez wzgląd na moje imię, i się nie znużyłeś. Niemniej to mam przeciwko tobie, że odstąpiłeś od miłości, którą przejawiałeś pierwotnie. Dlatego pamiętaj, skąd spadłeś, i okaż skruchę, i pełnij poprzednie uczynki. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie [szybko] i usunę twój świecznik z jego miejsca, jeśli nie okażesz skruchy. Masz jednak to, że nienawidzisz uczynków sekty Nikolausa, których ja też nienawidzę. Kto ma ucho, niech słucha, co duch mówi do zborów: Zwyciężającemu dam jeść z drzewa życia, które jest w raju Bożym” (Objawienie 2:1-7).

   Podobnie jak w sześciu pozostałych orędziach, Pan Jezus zwraca tu uwagę na szczegół świadczący o Jego pozycji i władzy. Przypomina zborowi w Efezie, że osobiście kieruje i opiekuje się wszystkimi „niewolnikami”. To nacechowane miłością zwierzchnictwo Jezus Chrystus sprawuje aż do dzisiaj i dalej je będzie sprawował, czuwając i życzliwie doglądając wszystkich poszczególnych swoich „niewolników”

Pismo Święte: Mateusza 11:28-30.

   Pan Jezus rozpoczyna od serdecznej pochwały zboru w Efezie, ustanawiając w ten sposób pewien wzorzec, którego trzyma się w pięciu spośród siedmiu… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.