?>

Miesięczne archiwum:

MIESZKAŃCY ‘NOWEGO NIEBA i NOWEJ ZIEMI’! (1)

Aktualizowany: 16.02.2021

Dział tematyczny: Niebiański i ludzki wymiar Królestwa Bożego

„I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły”.

Oto wszystko nowym czynię”.

(Objawienie 21:1,5 bw)

Uwaga! Między innymi z myślą o ewangelikalnym (ewangelicznym) chrześcijaństwie

Chrześcijański „Izrael” spadkobiercą naturalnego „Izraela”!

ANIOŁ GABRIEL wyjawił dziewicy Marii proroctwo o Jezusie Chrystusie: Oto poczniesz i urodzisz syna, i nadasz Mu imię Jezus. On będzie wielki i Synem Najwyższego będzie nazwany, a Pan Bóg da mu tron Jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a Jego królestwo nie będzie miało końca”. Po zawarciu przez Pana Jezusa z apostołami „Nowego Przymierza” co do Królestwa Bożego/Niebios,domem Jakuba [Izraela]jest dzisiaj alegoryczny Jakub/Izrael. To alegoryczno-symboliczne plemiona izraelskie, nowy Izrael, chrześcijański „Izrael Boży” jest kontynuacją dzieła i planu Boga Ojca czy Jego zamierzeń. To nowy i kulminacyjny etap historii zbawienia Jego ‘niewolników’ zapoczątkowany przez Jego Chrystusa. Dalej obejmuje go zasadnicze, wieczne i „święte przymierze” Abrahamowe, a więc obietnica i przysięga Boża. To Boże „święte przymierze” jest wiążące dla całej ludzkości, bo dotyczy ‘błogosławienia wszystkim narodom ziemi’, a związane jest z Potomkiem Jezusem Chrystusem.

Kiedy dzisiaj czytamy mesjańskie proroctwa zawarte w hebrajskich Księgach biblijnych [Stary Testament] odnosimy wielki pożytek. Wiemy bowiem, że spadkobiercą naturalnego Izraela, genetycznie wywodzącego się od Abrahama ‘przyjaciela Boga’, jest dzisiaj alegoryczny „dom Jakuba”. To alegoryczno-symboliczne 12 plemion/pokoleń Jakuba/Izraela, w chrześcijańskim i szerokim zastosowaniu, jest kontynuacją dzieła Boga Ojca i z nim związanych Jego zamierzeń. To jego alegorycznySyjon, Jerozolima, Miasto Święte lud Boży. Krótko mówiąc to „powołani i wybrani, i wierni”, także ci co zmartwychwstaną, których będą w końcuwielkie rzesze. W szerokim zastosowaniu chrześcijański „Izrael Boży” jest też ‘duchowym domem’, „dla świętego kapłaństwa, dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa”. Jest „rodem wybranym, królewskim kapłaństwem,… Kontynuuj czytanie

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.