?>

Miesięczne archiwum:

MIESZKAŃCY ‘NOWEGO NIEBA i NOWEJ ZIEMI’! (1)

Aktualizowany: 16.02.2021

Dział tematyczny: Niebiański i ludzki wymiar Królestwa Bożego

„I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły”.

Oto wszystko nowym czynię”.

(Objawienie 21:1,5 bw)

Uwaga! Między innymi z myślą o ewangelikalnym (ewangelicznym) chrześcijaństwie

Chrześcijański „Izrael” spadkobiercą naturalnego „Izraela”!

ANIOŁ GABRIEL wyjawił dziewicy Marii proroctwo o Jezusie Chrystusie: Oto poczniesz i urodzisz syna, i nadasz Mu imię Jezus. On będzie wielki i Synem Najwyższego będzie nazwany, a Pan Bóg da mu tron Jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a Jego królestwo nie będzie miało końca”. Po zawarciu przez Pana Jezusa z apostołami „Nowego Przymierza” co do Królestwa Bożego/Niebios,domem Jakuba [Izraela]jest dzisiaj alegoryczny Jakub/Izrael. To alegoryczno-symboliczne plemiona izraelskie, nowy Izrael, chrześcijański „Izrael Boży” jest kontynuacją dzieła i planu Boga Ojca czy Jego zamierzeń. To nowy i kulminacyjny etap historii zbawienia Jego ‘niewolników’ zapoczątkowany przez Jego Chrystusa. Dalej obejmuje go zasadnicze, wieczne i „święte przymierze” Abrahamowe, a więc obietnica i przysięga Boża. To Boże „święte przymierze” jest wiążące dla całej ludzkości, bo dotyczy ‘błogosławienia wszystkim narodom ziemi’, a związane jest z Potomkiem Jezusem Chrystusem.

Kiedy dzisiaj czytamy mesjańskie proroctwa zawarte w hebrajskich Księgach biblijnych [Stary Testament] odnosimy wielki pożytek. Wiemy bowiem, że spadkobiercą naturalnego Izraela, genetycznie wywodzącego się od Abrahama ‘przyjaciela Boga’, jest dzisiaj alegoryczny „dom Jakuba”. To alegoryczno-symboliczne 12 plemion/pokoleń Jakuba/Izraela, w chrześcijańskim i szerokim zastosowaniu, jest kontynuacją dzieła Boga Ojca i z nim związanych Jego zamierzeń. To jego alegorycznySyjon, Jerozolima, Miasto Święte lud Boży. Krótko mówiąc to „powołani i wybrani, i wierni”, także ci co zmartwychwstaną, których będą w końcuwielkie rzesze. W szerokim zastosowaniu chrześcijański „Izrael Boży” jest też ‘duchowym domem’, „dla świętego kapłaństwa, dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa”. Jest „rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym,… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.