?>

Miesięczne archiwum:

‘KOMPLEKS OBLĘŻONEJ TWIERDZY’?

Aktualizowany: 14.10.2020

Dział tematyczny: Ważkie kwestie biblijne!

„I będą was zachłannie wyzyskiwać sfałszowanymi słowami.

(…) Są plamami i skazami, z niepohamowanym upodobaniem oddają się swym zwodniczym naukom, gdy wespół z wami ucztują”.

(2Piotra 2:3,13 nwt-pl)

Mentalny gułag — zrozumieć świadków Jehowy

  • (1) Zrozumienie problemu

Dosłowny cytat z Świadkowie Jehowy – forum dyskusyjne

  • (2) Czemu tak trudno odejść od świadków Jehowy? „To był moment zwierzęcego strachu”

Wywiad z polską producentką, reżyserką, scenarzystką i aktorką KAMILĄ DYDYNĄ opublikowany w Świadkowie Jehowy – forum dyskusyjne

CZĘŚĆ 1: Zrozumienie problemu

««Rzadkością jest spotkanie Świadka, który nie słyszałby jakiejś informacji na temat nieuczciwych praktyk Strażnicy. Dlaczego zatem nie dostrzegają oni problemu? Najwyraźniej dlatego, że coś ich powstrzymuje przed obiektywnym analizowaniem rzeczywistego stanu rzeczy o danej wiadomości. Ich umysły są szkolone, by nie dopuszczać do siebie wątpliwości odnośnie organizacji – i w gruncie rzeczy tworzy to mur, który niejako mówi, “Możesz się posunąć tylko do tego momentu, ale nie dalej”.

Jakiego rodzaju jest ta potężna siła, która powstrzymuje Świadków od wchodzenia w “niebezpieczne” wody krytycznego dociekania? Główną motywacją jest strach; u podstaw problemu leży źle ulokowane bezpieczeństwo. Chrześcijańskie pojęcie okazywania zaufania wszechmocnemu Bogu jest zastąpione bardziej widzialnym i konkretnym symbolem, mianowicie organizacją – organizacją Bożą. Świadek uczy się, że służenie organizacji jest tym samym co służenie Bogu. Organizacja jest matką, a Bóg jest ojcem, i Świadek ma być im posłuszny jak “rodzicom”. Ponieważ Świadek nie widzi Boga ani nie doświadcza z Nim faktycznej współpracy, jego więź z Bogiem może być nawiązana jedynie poprzez widzialną organizację. Jest to więc w rzeczywistości jego “Bóg” (chociaż może on się do tego nie przyznawać albo nie uznawać).

Przekonywanie Świadka, że organizacja go zwodzi, to tak jakby próbować przekonać 5-letnie dziecko kochające swoich rodziców, że jego ojciec siedzi w więzieniu za napad z bronią w ręku – ono po prostu nie wierzy, że jego ojciec jest zły. Co więcej, nie dopuszcza… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.