?>

Miesięczne archiwum:

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 29

Aktualizowany: 8.04.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

WIECZNE „NOWE NIEBO I NOWA ZIEMIA”

ICH IMPONUJĄCE, WSPANIAŁE „MIASTO ŚWIĘTE”

   ANIOŁ ponownie Jana przenosi do początków „tysiąca lat panowania Królestwa Bożego/Niebios, odsłaniając przed nim dalszy ciąg tej wspaniałej wizji. Co opisuje apostoł?

„I ujrzałem nowe niebo i nową ziemię; bo poprzednie niebo i poprzednia ziemia przeminęły i morza już nie ma” (Objawienie 21:1).

       Jakże zachwycająca panorama!

   Setki lat wcześniej Bóg JHWH rzekł do Izajasza: „Albowiem oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą”. Proroctwo to w wąskim zakresie spełniło się po raz pierwszy w roku 537 p.n.e., gdy wierni Żydzi powrócili do Jerozolimy po około 50-letnim pobycie na wygnaniu w Babilonie. W tym okresie odrodzenia stanowili „nową ziemię” — nowe społeczeństwo podlegające nowemu zarządzaniu, czyli „nowym niebiosom”. Apostoł Piotr wskazał na ponowne i wielkie spełnienie tego proroctwa, oznajmiając: „Są jednak nowe niebiosa i nowa ziemia, których oczekujemy zgodnie z jego obietnicą, i w nich ma mieszkać prawość”. Jan ujawnia teraz, że obietnica ta zacznie urzeczywistniać się po rozpoczęciu „dnia Pańskiego”. Przeminie w końcu „poprzednie niebo i poprzednia ziemia”. To znaczy stary i jeszcze istniejący, cały, diabelski świat podległy przemożnej władzy szatana i jego demonów. Znikną nie tylko oni, naczelni, niebiańscy buntownicy i popierający ich władcy ziemscy. Zniknie całe wzburzone „morze” buntowniczych, agresywnych i nieobliczalnych narodów ludzkości. Ich miejsce zajmie Królestwo Boże/Niebios „nowego nieba i nowej ziemi” — społeczeństwo nowego Izraela, czyli chrześcijańskiego „Izraela Bożego”.

Pismo Święte: Izajasza 65:17 bt; 66:22; 2Piotra 3:13; Daniela 2:34,35,44; Galacjan 6:15,16; porównaj Objawienie 20:11.

       O… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.