?>

Miesięczne archiwum:

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 17

Aktualizowany: 20.05.2017

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

  • Biada, biada, biada, mieszkającym na ziemi”!

DRUGIE BIADA— Część następna:

OTWARTY MAŁY ZWÓJ” i ‘GŁOSY SIEDMIU GROMÓW’

Słodko-gorzkie orędzie „otwartego małego zwoju”

   „DRUGIE biada” najpierw powodowało i jeszcze powoduje wielkie spustoszenia. Nadal dotyka odstępcze chrześcijaństwo tego świata wraz z jego przywódcami — „trzecią część ludzi” — demaskując ich upadek duchowy i moralny, obłudę i zakłamanie, nie tylko religijne. Powodują to alegoryczne „wojska konnicy” z Objawienia 9:15-19, czyli tzw. ‘organizacja Jehowy’, która także ‘wyrządza szkodę’ i to daleko idącą. Zadaje ona ból czy rani zwłaszcza bogobojnych ludzi z nią związanych, bowiem okazuje się kłamliwa, oszukańcza i niegodziwa. Szczególnie groźny jest podstępny, bałwochwalczy kult tej organizacji, będący zagrożeniem zagubienia chrystianizmu. W zasadzie skończył się jej impet w ogłaszaniu nieuchronnej i nagłej zagłady chrześcijaństwa tego świata, najpierw jego zwodniczych religii. Dzisiaj ‘organizacją Jehowy’/quasi-Bożą wstrząsają skandale, ponieważ dzieje się w niej wiele złego!

   Jan niewątpliwie zastanawiał się teraz do czego doprowadzi „trzecie biada”, ale przecież jeszcze nie ustało „drugie biada”. Ma ono swoją część dalszą i to zdaje się dalej przede wszystkim związaną z ‘organizacją Jehowy’ zrzeszającej ludzi z ‘ludów i narodów, i języków’. W dalszej wizji nie jest już ona jednak podmiotowa. O zakończeniu „drugiego biada” jest mowa dopiero w Księdze Objawienia 11:14. Zanim do tego dojdzie Jan ma być świadkiem proroczych wydarzeń, w których sam też weźmie udział. Najpierw jego oczom ukazuje się taki oto zdumiewający widok:

„I ujrzałem innego silnego anioła zstępującego z nieba, przyobleczonego w obłok, a na jego głowie była tęcza, a jego oblicze było jak słońce, a jego nogi jak ogniste słupy” (Objawienie 10:1).

   „Silny… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.