?>

Miesięczne archiwum:

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 18

Aktualizowany: 24.03.2017

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

                       „Biada, biada, biada, mieszkającym na ziemi”!

DRUGIE BIADA— Część końcowa:

SWOJE ŚWIADECTWO ZŁOŻĄ DWAJ MOI ŚWIADKOWIE W WORACH — DWAJ PROROCY

Sanktuarium świątyni

   ZANIM ostatecznie przeminie „drugie biada”, „silny [potężny] anioł” wzywa Jana do wzięcia udziału w innej proroczej scenie, tym razem związanej ze świątynią. Kto zajmie się ‘znów prorokowaniem nad [przed] licznymi [wielu] ludami, narodami, językami i królami” o tym co zawiera słodko-gorzki „otwarty mały zwój” dany Janowi do zjedzenia? Rozdział 11 Księgi Objawienia jest kontynuacją myśli rozdziału 10. A więc jest kontynuacją proroctwa „drugiego biada”, lecz teraz proroctwo zwraca się przeciwko międzynarodowej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. Dokuczliwą działalnością kieruje teraz ‘potężny anioł’ Boży i to zdaje się zwłaszcza posługiwać potężnym Internetem.

Pismo Święte: Objawienie 9:12; 10:2,11 bg, ubg, bgn, interlinearny; 11:1.

       Oto relacja Jana:

„I dano mi trzcinę podobną do pręta, gdy powiedział: ‘Wstań i zmierz sanktuarium świątyni Boga i ołtarz, i tych, którzy tam oddają cześć’” [gr. ‘proskyneō’; dosł. ‘hołd’ – akt uległości Wszechmocnemu Władcy] (Objawienie 11:1).

   Wspomniana tu „świątynia” nie może być żadną z literalnych świątyń jerozolimskich, ponieważ ostatnią z nich zburzyli Rzymianie w roku 70 n.e. Niemniej apostoł Paweł zaznaczył, że jeszcze przed jej zniszczeniem powstało inne sanktuarium, które miało przetrwać aż do naszych czasów. Chodzi o alegoryczną świątynię, wielką świątynię duchową, proroczo zobrazowaną przez przybytek i późniejsze świątynie w Jerozolimie. Ona to stanowi dzisiaj ‘prawdziwy przybytek, który zbudował Bóg, a nie człowiek’. Arcykapłanem jest w niej Pan Jezus… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.