?>

Miesięczne archiwum:

2. ŻYCIE WIECZNE W ‘NOWYM NIEBIE i NOWEJ ZIEMI’!

Aktualizowany: 25.11.2018

Dział tematyczny: Niebiański i ludzki wymiar Królestwa Bożego

„I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły”.

Oto wszystko nowym czynię.

(Objawienie 21:1,5 bw)

Uwaga! Między innymi z myślą o ewangelikalnym (ewangelicznym) chrześcijaństwie

‘Jedna nadzieja — życie wieczne’

NIE ULEGA wątpliwości, że Biblia Święta kieruje uwagę przede wszystkim na fakt perspektywy życia wiecznego, a miejsce korzystania z tego daru jest sprawą wtórną.

  • To gdzie się ono urzeczywistni, ma mniejsze znaczenie niż sama nadzieja pokonania śmierci (parafraza wypowiedzi Raymonda Franza).

Traktowanie tego odwrotnie świadczy o braku ‘pełnego zrozumienia’ i o niedojrzałości duchowej.

„Ja wyświadczę łaskę, komu chcę wyświadczyć, i okażę miłosierdzie temu, komu je chcę okazać. [Wybranie] więc nie zależy od tego, kto go chce lub o nie się ubiega, ale od Boga, który wyświadcza łaskę”.

Ten dar życia wiecznego wierni otrzymają nie z własnego wyboru, ale z wyboru Bożego, w ramach spełniającej się obietnicy ‘nowego nieba i nowej ziemi’. W wymiarze i na poziomie niebiańskim, duchowym oraz materialnym, ziemskim, ludzkim. Obie formy Królestwa Bożego czy Królestwa Niebios będą doskonałym, pełnym i uszczęśliwiającym dziedzictwem danym przez Boga jego wiernym. Biblia mówi tylko o jednych kryteriach, miernikach i wymaganiach stawianym wszystkim chrześcijańskim dziedzicom. Wynika to z tego, że Słowo Boże mówi o jednym Bożym darze życia wiecznego. Nie ma biblijnego pojęcia lepszego życia wiecznego, bo niebiańskie, duchowe i gorszego życia wiecznego, bo ziemskie, ludzkie. Gdziekolwiek umieściłby Bóg swoich wiernych i posłusznych niewolników, to będą oni korzystali z Jego doskonałego i wspaniałego daru życia wiecznego. Ponieważ Bóg jest doskonały i święty, w związku z tym jego dzieło, dar jest doskonały i święty, bez braków i wad. Boże kryteria, mierniki i wymagania nie są dzielone na wyższe i niższe, ponieważ są jedne.

Pismo Święte: Rzymian 10:2 bt; 9:15,16 bt; 6:23; 8:32; 1:17; Izajasza 65:17,18; Mateusza 5:5; 28:18-20; 2Piotra 3:13;… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.