?>

Miesięczne archiwum:

ZABÓJCZY PIETYZM ‘organizacji Jehowy’! Zakaz transfuzji krwi!!!???

Aktualizowany: 1.03.2018

Dział tematyczny: Ważkie kwestie biblijne!

„Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, zwracanie uwagi [„uważne słuchanie” (bw)].

  • „Nikt, kto się wysuwa naprzód i nie pozostaje w nauce Chrystusa, nie ma Boga”.

(1Samuela 15:22 nwt-pl; 2Jana 1:9 nwt-pl)

ORGANIZACJA Jehowy’ ma swego guru, tzw. ‘niewolnika wiernego i roztropnego’. Uwaga, ta nazwa to fałsz pojęciowy i dlatego mamy do czynienia z biblijnym „złym niewolnikiem”. Upiera się on i narzuca swym wiernym zakaz transfuzji krwi i czyni to z wyjątkowym pietyzmem. Stanowisko to jest pozbawione ‘wnikliwości’ w głębszym poznawaniu Słowa Bożego i świadczy o zarozumialstwie, ciasnym dogmatyzmie czy fanatyzmie. Jest to zabójczy pietyzm ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. ‘Niewolnik’ tej ‘organizacji’, dzisiaj utożsamiany z jej Ciałem Kierowniczym, podżega to poważnego przestępstwa, a więc dopuszcza się skandalicznego grzechu przede wszystkim przed Świętym Bogiem Ojcem i Panem Jezusem Chrystusem. Ta niezwykła i szokująca surowość w narzucaniu zakazu transfuzji krwi jest pozbawiona podstaw biblijnych i dlatego na tym „złym niewolniku” ciąży wina krwi. Budzi to szczególną odrazę, gdy ofiarami jego niezrozumiałego i obrzydliwego procederu stają się bezbronne dzieci. Dzisiaj w faryzejski sposób dopuszcza on frakcje krwi. Zapoznajmy się z wnioskami z wnikliwszego zrozumienia nauk Pisma Świętego w kwestii krwi.

Pismo Święte: Mateusza 24:45-51 nwt-pl; Objawienie 21:8; 22:15,18,19; porównaj Daniela 12:10 nwt-pl.

Nie pietyzm uważne słuchanie” Boga najważniejsze!!!

  • To życie jest święte, nie krew krew jest symbolem życia!!! Czy symbol życia może być bardziej święty niż samo życie dar Boży???

Transfuzja krwi to kwestia sumienia i osobistego wyboru. Chrześcijan obowiązuje Prawo Noego, a nie Prawo Mojżeszowe. Apostoł Paweł ogłosił:

„Kresem [końcem] bowiem Prawa [Mojżeszowego] jest Chrystus”.

Prawo Noego zabrania jedynie spożywania krwi. Pozostawia wolny wybór używania krwi w każdy inny sposób. Zasadniczym Boskim przesłaniem było i jest wyeksponowanie szacunku dla życia.

Bóg zabronił Noemu i jego rodzinie, czyli całej ludzkości:

Nie wolno wam tylko spożywać… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.