?>

Miesięczne archiwum:

Bóg: NIE JEST nieskończoną POBŁAŻLIWOŚCIĄ. Niestety!

Aktualizowany: 12.10.2023

SPEŁNIENIE tego PROROCTWA:

  • POD KONIEC OSTATECZNEGO ≈3,5 ROKU realizacji okrutnych wyroczni z finałem oszałamiających zmian!

Nieodwracalne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”!

  • „JA jestem Bogiem (…)dokonuję wszystkiego, czego chcę.
  • JEGO Chrystus Jezus: Nastanie wtedy ucisk tak wielki, jakiego jeszcze nie było od początku świata i jakiego nigdy nie będzie”.
    • (…) na ziemi rozpacz bezradnych narodów (…). Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi”.

Ostateczna szansa ratunku — naszego ocalenia!

Dotyczy: PROROCTWO „TRZECIEGO ‘BIADA’”

ZACZNIJCIE BAĆ SIĘ BOGA i oddajcie Mu chwałę [uznajcie Jego Majestat, Święte Imię, godność i władzę], gdyż nadeszła godzina JEGO SĄDU [skazującego lub uniewinniającego], i POKŁOŃCIE SIĘ Temu [Stwórcy].

  • ‘pokłon’ od gr. ‘proskyneō’; dosłownie ‘oddać hołd’akt najgłębszej czci i uległości tylko Jedynemu Zwycięskiemu Władcy Wszechmocnemu, Nieśmiertelnemu i Świętemu Bogu Ojcu.

„Bać się Boga” to głęboka świadomość osobistej, autonomicznej i indywidualnej odpowiedzialności najpierw i przede wszystkim przed Wszechmocnym Bogiem Ojcem oraz Jego Chrystusem, Naszym Panem Jezusem. To uznanie Ich za jedyny swój nieomylny i Najwyższy Autorytet. To moralny obowiązek odpowiadania najpierw i przede wszystkim przed Najwyższym Ich Sądem za swoje własne życie, czyny, wybory, decyzje oraz błędy!

‘Oddawanie hołdu Bogu’ Wszechmocnemu nie ma nic wspólnego z biblijnym ‘nierządem’, czyli z zawziętym praktykowaniem bałwochwalstwa i z upartym sojuszem liderów religijnych z władcami politycznymi. To nie jest akt najgłębszej czci Jego. To profanacja Jego Świętego Imienia i szczególnie rażąca obraza Jego Majestatu. Dlatego absolutnie nie możemy pozwolić dać się zdominować przez jakąkolwiek grzeszną instytucję, organizację, władzę, rzecz, tylko quasi-świętą i jakiegokolwiek grzesznego człowieka, tylko quasi-świętego.

On [Bóg] — bez względu na osobę — sądzi każdego według jego uczynków. Skoro nazywacie Go Ojcem, pielgrzymujcie przez życie jako ludzie świadomi odpowiedzialności wobec Niego [trwania w bojaźni].

„… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.