?>

Miesięczne archiwum:

‘PRZESTAŃCIE BYĆ NIEWOLNIKAMI LUDZI’!!! (6)

Aktualizowany: 1.09.2017

Dział tematyczny: Szaleńczy, zuchwały i podstępny rewizjonizm!

Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową”. „Drogo zostaliście kupieni. Nie bądźcie niewolnikami ludzi”!!! Galacjan 1:7 bt; 1Koryntian 7:23 ubg.

   NAWIĄZUJĄC do słów ap. Pawła: „Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiło, podobnie jak jest pośród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Przypominają się tu słowa Pana Jezusa: Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie”? To znaczy, że wiara w Boga Ojca i w Pana Jezusa Chrystusa kiedy On „przyjdzie”, nie będzie powszechną i oczywistą. Przyglądając się uważnie tzw. ‘niewolnikowi wiernemu i roztropnemu’ [uwaga! fałsz pojęciowy], dzisiaj utożsamiany z Ciałem Kierowniczym ‘organizacji Jehowy/quasi-Boża, a więc ‘niewolnikowi niewiernemu i nieroztropnemu’, czyli „złemu niewolnikowi” Świadków Jehowy (skrót ŚJ.), ma się nieodparte przekonanie, że to on przede wszystkim już ma poważny problem ze swą wiarą. Nie wynika on tylko z ludzkiej grzeszności i słabości, ale z tego, że zło jest w koncepcji jego organizacji (wypowiedź Raymond’a Franz’a). To jest wręcz żenujący brak wiary w Wielkiego Boga, ponieważ nie ma on wobec Niego wstydu i lęku.

Pismo Święte: 2Tesaloniczan 3:2 bt; Łukasza 18:8 bt; Mateusza 24:24,45-51 nwt-pl.

Bałwochwalczy obraz Świadków Jehowy!

   Jest „złym niewolnikiem” ŚJ., ponieważ nie służy i nie okazuje Bogu Ojcu oraz Panu Jezusowi należnej czci. Zamiast tego swą organizację uczynił „przedmiotem wielbienia” czy „przedmiotem boskiej czci”. On sam kocha odbierać cześć boską, będąc tej organizacji bałwochwalczym obrazem. Zawzięcie trwa w tym procederze i jest mu dobrze z tym bałwochwalstwem, dlatego nie chce potępić kult „niewolnika”, tej „świętej krowy”, której nie wolno tknąć. Depcze ona Słowo Boże… Kontynuuj czytanie

?>
  • cheap replica nfl jerseys
  • Your best handbags in daily nba jerseys with comparable high quality. Prepare you for joy nba jerseys is indispensable in people's livesyou really need it.