?>

Miesięczne archiwum:

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 9

Aktualizowany: 8.05.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

2) TEMAT WIZJI — Objawienie 4:1 do 5:14 Majestat Świętego Boga; tylko ‘Baranek’ Jezus ‘godny otworzyć zwój opieczętowany siedmioma pieczęciami’

TRON ŚWIĘTEGO BOGA I JEGO OTOCZENIE

   JAN zaczyna relacjonować następne zachwycające wizje. Dalej znajduje się pod wpływem natchnienia „w dniu Pańskim”. A zatem wszystko, co opisuje, ma dla nas głębokie znaczenie, ponieważ żyjemy przed owym „dniem”. Wizjami tymi Bóg uchyla zasłonę niewidzialności zakrywającą niebiańskie realia i pozwala nam ocenić według Jego kryteriów to czego dokona ‘w niebie i na ziemi’. Każdy z nas powinien wciąż pilnie zważać na słowa Jana: „Szczęśliwy ten, kto czyta na głos, oraz ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują, co w nim napisano”.

Pismo Święte: Mateusza 6:10; 2Piotra 3:13; Objawienie 1:3.

   Apostoł ‘ujrzał’ coś, co swą wspaniałością daleko przewyższa wszelkie znane nam sceny. Oto jego słowa:

„Potem ujrzałem, a oto w niebie otwarte drzwi; i pierwszy głos, który usłyszałem, jakby głos trąby, mówiąc ze mną rzekł: ‘Wstąp tu, a pokażę ci, co ma się stać’. Potem natychmiast znalazłem się w mocy ducha: i oto w niebie był ustawiony tron, a na tronie ktoś zasiada”. A zasiadający jest z wyglądu podobny do kamienia jaspisu i do drogocennego kamienia czerwonego, a wokoło tronu jest tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu”  (Objawienie 4:1-3).

   Jan dotarł w wizji przed Osobę samego Boga, do niewidzialnych niebios, górujących nad literalnym kosmosem i nad galaktykami tworzącymi materialny wszechświat. Zaproszono go, aby niejako wszedł przez „otwarte drzwi” i opisał zachwycający widok najwyższych, duchowych niebios, gdzie na tronie zasiada sam Bóg (JHWH; ŚJ. Jehowa). Jakiż to też niezrównany przywilej!

Pismo Święte: Psalm 11:4; Izajasza 66:1.

  … Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.