?>

Miesięczne archiwum:

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 8

Aktualizowany: 8.04.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

PANA JEZUSA CHRYSTUSA ORĘDZIA DO SIEDMIU ZBORÓW

7) ZBÓR LAODYCEA

Kup złota oczyszczonego w ogniu

   LAODYCEA jest siedzibą ostatniego z siedmiu zborów, do których wskrzeszony Pan Jezus kieruje orędzia. Jakże pouczające i pobudzające do czynu jest to, co teraz mówi! Ruiny Laodycei można dziś oglądać w pobliżu miasta Denizli, około 90 kilometrów na południowy wschód od Alaşehiru. W I wieku Laodycea była kwitnącym miastem. Położona u zbiegu ważnych szlaków, stanowiła centrum handlowe i bankowe. Bogaciła się między innymi na sprzedaży słynnej maści do oczu, a była też znana z wykwintnych szat, sporządzanych z delikatnej, czarnej wełny. Poważny problem braku wody pitnej rozwiązano przez zbudowanie akweduktu, którym sprowadzano ją z gorących źródeł. Znajdowały się one w pewnej odległości od miasta, toteż zanim woda dotarła do celu, była już tylko letnia. Laodycea leżała niedaleko Kolosów. Pisząc do tamtejszego zboru, apostoł Paweł wspomniał o liście wysłanym do Laodycejczyków. Nie znamy jego treści, ale orędzie Pana Jezusa do chrześcijan w Laodycei wskazuje, że popadli w opłakany stan duchowy.

Pismo Święte: Kolosan 4:15,16.

   Jak zwykle jednak Syn Boży powołuje się najpierw na swe listy uwierzytelniające:

„A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego: Znam twoje uczynki, wiem, że nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni, i ani gorący, ani zimny, zamierzam cię wypluć z mych ust. Ponieważ mówisz: ‘Jestem bogaty i osiągnąłem bogactwo, i w ogóle nic nie potrzebuję’, ale nie wiesz, że jesteś nieszczęsny i godny politowania, i biedny, i ślepy, i nagi, radzę ci kupić ode mnie złota oczyszczonego ogniem, żebyś się stał bogaty i białe szaty wierzchnie, żebyś był ubrany i żeby… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.