?>

Miesięczne archiwum:

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 4

Aktualizowany: 8.04.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy!

Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

PANA JEZUSA CHRYSTUSA ORĘDZIA DO SIEDMIU ZBORÓW

3) ZBÓR PERGAMON

Trzymaj się mocno imienia Jezusa

   GDYBYŚMY ze Smyrny pojechali 80 kilometrów na północ wzdłuż wybrzeża, a potem 24 kilometry w głąb lądu doliną rzeki Kaikos, dotarlibyśmy do Pergamonu, noszącego dziś nazwę Bergama. Miasto owo słynęło niegdyś ze świątyni Zeusa, czyli Jowisza. Jej ołtarz przewieziono w XIX wieku do Niemiec i dziś można go oglądać w Muzeum Pergamońskim w Berlinie, gdzie wystawiono też na pokaz liczne posągi i płaskorzeźby bóstw pogańskich. Jakie orędzie prześle Pan Jezus do zboru otoczonego takim ‘morzem’ bałwochwalstwa? Na początku Jezus przedstawia się słowami:

„A do anioła zboru w Pergamonie napisz: To mówi ten, który ma ostry, długi miecz obosieczny: Wiem, gdzie mieszkasz — tam, gdzie jest tron szatana; a jednak trzymasz się mocno mego imienia, i nie zaparłeś się wiary we mnie nawet za dni Antypasa, świadka mojego, wiernego, który został zabity u was, gdzie mieszka szatan. Niemniej mam kilka rzeczy przeciw tobie — że masz tam trzymających się mocno nauki Balaama, który uczył Balaka, jak podsunąć synom Izraela przyczynę potknięcia, aby jedli rzeczy składane w ofierze bożkom i dopuszczali się rozpusty. I ty także masz tych, którzy podobnie trzymają się mocno nauki sekty Nikolausa. Okaż więc skruchę. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie szybko i stoczę z nimi wojnę długim mieczem moich ust. Kto ma ucho, niech słucha, co duch mówi do zborów: Zwyciężającemu dam trochę ukrytej manny i dam mu biały kamyk, a na kamyku napisane nowe imię, którego nie zna nikt oprócz tego, kto je otrzymuje” (Objawienie 2:12-17).

   Pan Jezus powtarza tu opis własnej Osoby podany w Księdze Objawienia 1:16. Jako Sędzia i Wykonawca wyroków Bożych, rozprawi się z… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.