?>

Miesięczne archiwum:

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 28

Aktualizowany: 11.04.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

7) TEMAT WIZJI — Objawienie 20:4 do 22:21 — „tysiąc lat” Królestwa Bożego; Boży sąd ostateczny i wieczna klęska szatana diabła; wieczne „nowe niebo i nowa ziemia” i ich „święte Miasto”

DIAMETRALNA ZMIANA SCENY ŚWIATA NIE TYLKO LUDZKIEGO!!!

„W DNIU PAŃSKIM”, czyli w ‘wielkim dniu Ich [Boga i Pana Jezusa]gniewu’, nastąpi kres tego złego świata. Jednak dopiero po usunięciu ostatniej przeszkody – uwięzieniu szatana diabła i demonów będzie się mogło rozpocząć „tysiąc lat” panowania Jezusa Chrystusa, Królestwa Bożego „nowego nieba i nowej ziemi”.

Pismo Święte: Objawienie 1:10; 6:16,17; 21:1-5; 2Piotra 3:13; Izajasza 65:17; 66:22; Mateusza 5:5.

    Po upływie „tysiąca lat” szatan zostanie na krótko ‘wypuszczony’ z „otchłani”. Dlaczego? Zanim Jan odpowie na to pytanie, zwraca uwagę na początek tego okresu.

Sędziowie na tysiąc lat

„I ujrzałem trony, i byli ci, którzy na nich zasiedli, i dano im władzę sądzenia. Tak, ujrzałem dusze tych, których stracono toporem za świadczenie o Jezusie i za mówienie o Bogu [bw – za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże], tych, którzy nie oddali czci [gr. proskyneō; dosłownie ‘oddać hołd’ – akt uległości bałwochwalczej najwyższej władzy obecnego świata] ani bestii, ani jej wizerunkowi [obrazowi] i którzy nie przyjęli znamienia na swe czoło ani na rękę. I ożyli, i królowali z Chrystusem przez tysiąc lat. (Pozostali z umarłych nie ożyli, aż się skończyło tysiąc lat). To jest pierwsze zmartwychwstanie. Szczęśliwy i święty jest każdy, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad tymi druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować przez tysiąc lat” (Objawienie 20:4-6).

   Trzeba powiedzieć, że „tysiąc lat”… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.