?>

Miesięczne archiwum:

1. ŻAŁOSNY POMYSŁ? — ŻENUJĄCY!

Aktualizowany: 1.07.2017

Dział tematyczny: Szaleńczy, zuchwały i podstępny rewizjonizm!

‘Nic ponad to, co zostało napisane’ oraz abyście nie szczycili się jednymi, a drugimi pogardzali— 1Koryntian 4:6 bp.

Gorsze owce „złego niewolnika” Świadków Jehowy!!!

W SWOIM przekładzie (nwt) Biblii tzw. ‘niewolnik wierny i roztropny’ [uwaga! fałsz pojęciowy], dzisiaj utożsamiany z Ciałem Kierowniczym ‘organizacji Jehowy/quasi-Boża, a więc ‘niewolnik niewierny i nieroztropny’, czyli „zły niewolnik” Świadków Jehowy (skrót ŚJ.), zamiast „inne owce” ma ‘drugie owce’. „Inne owce” to ludzie pochodzenia pogańskiego, z poza Żydów. Jest to usilna manipulacja sugerująca, że u Pana Jezusa są pierwsze owce, lepsze i ważniejsze, a drugie są gorsze, ponieważ ich wiara jest gorsza. Narzuca się czytelnikowi fałszywe przekonanie, że ‘pierwsze owce’ to szczególni pomazańcy, którzy z góry już wiedzą o swym niebiańskim przeznaczeniu. Natomiast ‘drugie owce’ są drugim sortem, II gatunkiem. Mogą oni liczyć tylko na ziemski padół i dlatego nie wolno im spożywać na Pamiątce [Wieczerzy Pańskiej] chleba i wina (emblematów). Jest to zwykła segregacja nie mająca podstaw biblijnych, ponieważ nie ma biblijnego pojęcia ‘pierwsze i drugie owce’, na ziemi są jedne „owce” – wierni Boga i Chrystusa.

Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem”, „i wspólnota Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi.

Pismo Święte: Jana 10:16 nwt-pl; Mateusza 15:24 snpd; Dzieje 10:34,35 snpd; 1Koryntian 12:13 bt; 2Koryntian 13:13,14 snpd; Łukasza 11:13; Rzymian 8:9,13-16 snpd.

— Trzeba koniecznie iść za nauką Biblii Świętej — Słowa Bożego — Pisma Świętego!!!

Nikt nie ma ‘zaklepanego’ zbawienia czy to w niebie czy na ziemi. Jest to manipulacja i jak niektórzy mawiają „wprawność w sztuce ukrywania prawdy”. Wszystkie owce mają słuchać Pana Jezusa Pasterza. W gruncie rzeczy słuchać Jezusa Chrystusa i Boga Ojca to słuchać PRAWDY SŁOWA BOŻEGO… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.