?>

Miesięczne archiwum:

SZALEŃSTWO ‘ZŁEGO NIEWOLNIKA’! (4)

Aktualizowany: 1.07.2017

Dział tematyczny: Szaleńczy, zuchwały i podstępny rewizjonizm!

„Ale gdyby ów zły niewolnik …”. „Zniszczę mądrość mędrców, a roztropność roztropnych odrzucę — Mt 24:48 nwt-pl; 1Koryntian 1:19 kow.

   JEST TO krytyka grupy trzymającej władzę wśród Świadków Jehowy (skrót ŚJ.). Krytyka bardzo wąskiego i jakże ‘wpływowego’ grona nazywającego siebie biblijnym „niewolnikiem wiernym i roztropnym”, dzisiaj utożsamiany z Ciałem Kierowniczym ‘organizacji Jehowy/quasi-Boża. Mamy tu do czynienia ze ‘świetnym’ kamuflażem, gdzie zawłaszczona nazwa wprowadza w błąd. W gruncie rzeczy jest to pojęciowy fałsz, bowiem chodzi o autorytarną instytucję ‘niewolnika NIEwiernego i NIEroztropnego. Jako uzurpator, wbrew nauce Słowa Bożego uczynił siebie widzialnympośrednikiem Pana Jezusa i Boga Ojca. W myśl słów Jedynego Pośrednika z Mateusza 24:45,48-51 jest bezsprzecznie zuchwałym i „złym niewolnikiem” ŚJ., ponieważ wyniósł siebie ponad te Święte Osoby. Tak naprawdę to uczynił on siebie ogromną przeszkodą między Bogiem a ludźmi”. Jego organizacja, którą on stworzył i powołał do życia, mieni się być ‘Bożą’ [Jehowy], ale jakże jest bardzo ludzką, omylną i podstępną jak on sam. Dlatego zajmiemy się teraz tą szczególnie groźną, religijną koterią skupioną nie tyle na Bogu Ojcu, Panu Jezusie i Słowie Bożym, co na samej sobie i to w bałwochwalczy sposób!

Pismo Święte: 1Tymoteusza 2:5,6; Dzieje 4:12; Ezechiela 43:8; 1Jana 1:10; Mateusza 4:10 nwt-pl.

  • UWAGA!!! — Krytyka autorytarnej instytucji religijnej „złego niewolnika” Świadków Jehowy, z tych samych czy podobnych powodów, zbiorowo i indywidualnie dotyczy kierowniczego gremium każdej religii. Dlatego, że w zorganizowany i zinstytucjonalizowany sposób dopuszczają się one zdrady Boga Ojca, Pana Jezusa Chrystusa, Ich apostołów i proroków oraz zdrady i sprzeniewierzenia Słowa Bożego nauki Pisma Świętego. Ci opętani władzą przywódcy religijni odurzają umysły swych wiernych szaleńczym bałwochwalstwem wszelakiej maści, które wywołuje oczywisty gniew Boży. To religijne ‘szaleństwo nierządu’ — biblijnie utożsamiane z ‘prostytucją’!!!… Kontynuuj czytanie
?>
  • cheap replica nfl jerseys
  • Your best handbags in daily nba jerseys with comparable high quality. Prepare you for joy nba jerseys is indispensable in people's livesyou really need it.