?>

Miesięczne archiwum:

PAN JEZUS I WIELKA WIARA KOBIETY

Aktualizowany: 3.11.2016

Dział tematyczny: Boska misja Pana Jezusa Chrystusa

#„‘Tak, przychodzę szybko’ [nagle, z zaskoczenia]. Amen! Przyjdź, Panie Jezusie”.#

  • Czuwajcie zatem w każdym czasie i módlcie się, abyście byli w stanie uciec przed tym wszystkim, co ma się stać i stanąć przed Synem Człowieczym [Panem Jezusem]— Objawienie 22:20 nwt-pl; Łukasza 21:36 snpd.

… ____________________________ …

„Kobieto! Wielka jest twoja wiara! Niech więc ci się stanie tak, jak chcesz” — Mateusza 15:28 pau.

*Ewangelia Mateusza 15:21-39 (pau):

   Jezus odszedł stamtąd i udał się w okolice Tyru i Sydonu. Pewna kobieta kananejska, która pochodziła z tych stron, wyszła Mu naprzeciw i głośno wołała:

— „Zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Zły duch bardzo dręczy moją córkę”.

   Ale On nie odezwał się do niej ani słowem. Uczniowie podeszli do Niego i prosili:

— „Odpraw ją, bo krzyczy za nami”.

       On odpowiedział:

„Przecież zostałem posłany tylko do owiec, które zginęły z domu Izraela”.

       Ona jednak podeszła, pokłoniła się i prosiła:

— „Panie! Pomóż mi!”

       Lecz On odpowiedział:

„Nie wypada zabierać chleba dzieciom i rzucać go szczeniętom”.

       Ona zaś rzekła:

— „Tak, Panie! Ale i szczenięta zjadają resztki, które spadają ze stołu ich panów”.

       Wtedy Jezus powiedział:

„Kobieto! Wielka jest twoja wiara! Niech więc ci się stanie tak, jak chcesz”.

       I w tej samej chwili jej córka została uzdrowiona.

   Jezus odszedł stamtąd i przybył nad Jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i tam usiadł. I podeszło do Niego mnóstwo ludzi. Mieli oni ze sobą sparaliżowanych, niewidomych, kalekich, głuchoniemych oraz wielu innych. Położyli ich u Jego stóp, a On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.