?>

Miesięczne archiwum:

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 10

Aktualizowany: 10.04.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

WYBITNA I KLUCZOWA ROLA ZWYCIĘSKIEGO BARANKA PANA JEZUSA

„Kto jest godzien otworzyć zwój?”

   MAJESTATYCZNA! Imponująca! Właśnie tak można by określić zachwycającą wizję tronu Bożego, ustawionego nad ‘morzem szklanym wśród lamp ognistych, cherubów i 24 starszych’. A co Jan widzi teraz? Kieruje uwagę na centralny punkt tej niebiańskiej sceny, mówiąc:

„A w prawicy Zasiadającego na tronie ujrzałem zwój zapisany wewnątrz i na odwrocie, mocno opieczętowany siedmioma pieczęciami. I ujrzałem silnego anioła obwieszczającego donośnym głosem: ‚Kto jest godzien otworzyć zwój i zerwać jego pieczęcie?’ Ale ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie było nikogo, kto by mógł otworzyć ten zwój lub do niego zajrzeć. A ja bardzo się rozpłakałem, ponieważ nie znalazł się nikt, kto byłby godzien otworzyć zwój lub do niego zajrzeć. Ale jeden ze starszych mówi do mnie: ‚Przestań płakać. Oto zwyciężył Lew, który jest z plemienia Judy, korzeń Dawida, aby otworzyć zwój i jego siedem pieczęci’”  (Objawienie 5:1-5).

   Sam Pan Wszechwładny całego stworzenia, trzyma w wyciągniętej ręce „zwój”. Zapisano go po obu stronach, więc na pewno jest pełen doniosłych informacji. Budzi to naszą ciekawość. Co takiego może zawierać? Jak pamiętamy, zaprosił Jana: „Wstąp tu, a pokażę ci, co ma się stać”. Drżąc z przejęcia, oczekujemy na wyjawienie treści tego „zwoju”. Niestety, jest ciasno zwinięty i „opieczętowany siedmioma pieczęciami”!

Pismo Święte: Objawienie 4:1.

   Czy silny anioł znajdzie kogoś, kto byłby „godzien otworzyć zwój”? Wygląda na to, że „ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie było nikogo, kto by mógł otworzyć ten zwój lub do niego zajrzeć”, czyli nie był „godzien otworzyć zwój i zerwać jego pieczęcie”. Na ten wspaniały… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.