?>

PAN JEZUS MÓWI O SZCZĘŚLIWYCH

Aktualizowany: 3.11.2016

Dział tematyczny: Boska misja Pana Jezusa Chrystusa

#„‘Tak, przychodzę szybko’ [nagle, z zaskoczenia]. Amen! Przyjdź, Panie Jezusie”.#

Czuwajcie zatem w każdym czasie i módlcie się, abyście byli w stanie uciec przed tym wszystkim, co ma się stać i stanąć przed Synem Człowieczym [Panem Jezusem]— Objawienie 22:20 nwt-pl; Łukasza 21:36 dos.

… ____________________________ …

„Szczęśliwi ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie” — Mateusza 5:3 pau.

*Ewangelia Mateusza 5:1-16 (pau):

   Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. Gdy usiadł, zbliżyli się do Niego uczniowie. Wtedy odezwał się i zaczął nauczać:

Szczęśliwi ubodzy w duchu/duchem/ [bieda duchowa], ponieważ do nich należy królestwo niebieskie [Królestwo Niebios/Boże]”.

Szczęśliwi, którzy cierpią udrękę [boleją], ponieważ będą pocieszeni”.

Szczęśliwi łagodni, ponieważ oni posiądą ziemię”.

Szczęśliwi, którzy są głodni i spragnieni sprawiedliwości [prawości], ponieważ oni będą nasyceni”.

Szczęśliwi miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia”.

Szczęśliwi, którzy mają czyste serce [szczere, nieobłudne], ponieważ oni będą oglądać Boga”.

Szczęśliwi, którzy zabiegają o pokój, ponieważ oni zostaną nazwani synami Bożymi”.

Szczęśliwi, którzy są prześladowani za sprawiedliwość [prawość], ponieważ do nich należy królestwo niebieskie [Królestwo Niebios/Boże]. Jesteście szczęśliwi, gdy was znieważają, prześladują i oczerniają z mojego powodu. Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza zapłata w niebie. Tak samo przecież prześladowano proroków, którzy byli przed wami”.

Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól straci swoją właściwość, czym się ją posoli? Nie nadaje się do niczego, chyba tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi”.

Wy jesteście światłem dla świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze”.

Nie zapala się też lampy po to, by ją schować pod garncem, lecz stawia się ją na świeczniku, żeby świeciła wszystkim, którzy są w domu”.

Tak też niech świeci wasze światło dla ludzi, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie”.

Uwaga! Bieda materialna często wynika z nieudolności władców politycznych, natomiast bieda duchowa jest najczęściej rezultatem uporczywych zaniedbań przywódców religijnych!

*Pismo Święte: rozważ także Łukasza 6:20-23; Łukasza 11:28; Psalm 37:11,29; Objawienie 7:9-17; Jana 8:12; 1Piotra 2:12.

Archiwa
?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.