?>

Miesięczne archiwum:

PAN JEZUS UZDRAWIA NIEWIDOMEGO!

Aktualizowany: 21.10.2016

Dział tematycznyBoska misja Pana Jezusa Chrystusa

#„‘Tak, przychodzę szybko’ [nagle, z zaskoczenia]. Amen! Przyjdź, Panie Jezusie”.#

  • Czuwajcie zatem w każdym czasie i módlcie się, abyście byli w stanie uciec przed tym wszystkim, co ma się stać i stanąć przed Synem Człowieczym [Panem Jezusem] Objawienie 22:20 nwt-pl; Łukasza 21:36 snpd.

… ____________________________ …

„Przyszedłem na ten świat, aby sądzić: Ci, którzy nie widzą, odzyskają wzrok, ci zaś, którzy widzą, staną się ślepcami” Jana 9:39 pau.

*Ewangelia Jana 9:1-41 (pau):

   Gdy Jezus szedł, spostrzegł człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie zapytali Go:

„Rabbi, kto popełnił grzech, że człowiek ten urodził się niewidomy: on sam czy jego rodzice?”

       Jezus im odpowiedział:

„Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, lecz stało się tak, aby w nim ukazały się dzieła Boże. Dopóki trwa dzień, konieczne jest, abyśmy spełniali dzieła Tego, który Mnie posłał. Nadchodzi bowiem noc i wtedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo pozostaję na świecie, jestem światłością świata”.

   Po tych słowach Jezus splunął na ziemię, z tego zrobił trochę błota, nałożył je na oczy niewidomego i polecił mu:

„Idź i obmyj się w sadzawce Siloe” – co znaczy: Posłany.

   On więc poszedł, obmył się i wrócił, widząc. Jego sąsiedzi i ci, którzy widywali go wcześniej jako żebraka, dopytywali się:

„Czy to nie on siedział i błagał o wsparcie?”

       Gdy jedni twierdzili:

„Tak, to jest on”.

       Inni przeczyli:

— „Ależ nie! Jest tylko do niego podobny”.

       On sam zaś przekonywał:

„To ja jestem”.

       Zapytali go więc:

„Jak to się stało, że widzisz?”

       On… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.