?>

Miesięczne archiwum:

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 1

Aktualizowany: 7.05.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy!

Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

PROLOG KSIĘGI APOKALIPSY — OBJAWIENIA

   ROZWÓJ dzisiejszych wydarzeń światowych powinien nas żywo interesować. Dlaczego? Ponieważ ten świat nie zdoła ujść „sądu Bożego” i wyroków Bożych. Jednak możemy uniknąć jego losu, jeśli nie będziemy ‘należeć do świata’, który nie należy do Boga. Nie chodzi o to, aby zostać ascetą lub wieźć klasztorne życie. Możemy prowadzić godziwe, sensowne życie, ale musimy trzymać się z dala od skorumpowanej polityki i zniesławiających Boga zwodniczych religii tego świata, a także stronić od bezwstydnej chciwości, niemoralności i przemocy. Poza tym musimy przestrzegać wysokich mierników ustalonych przez Boga i dokładać starań, aby spełniać Jego wolę. Usilne stosowanie się do tych wymagań i dokonanie koniecznych zmian w życiu jest ogromnie ważne, co wyraźnie podkreśla biblijna Księga Apokalipsy — Objawienia.

Pismo Święte: Jana 17:14-16; Sofoniasza 2:2,3; Objawienie 18:4,8,21,23,24; 21:8.

1) TEMAT WIZJI Objawienie 1:1 do 3:22 zmartwychwstały i zwycięski Król Jezus Chrystus kieruje orędzia do siedmiu zborów

To, co ma się stać wkrótce

   Apostoł Jan [dosł. JHWH łaskawy’] rozpoczyna to wspaniałe proroctwo następującymi słowami:

„Objawienie od Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby pokazać swym niewolnikom, co ma się stać wkrótce. A on [Jezus] posłał swojego anioła i przez niego przedstawił je [Objawienie] w znakach swemu niewolnikowi Janowi, który złożył świadectwo o słowie danym przez Boga i o świadectwie danym przez Jezusa Chrystusa — o wszystkim, co ujrzał. Szczęśliwy ten, kto czyta na głos, oraz ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i  zachowują, co w nim napisano; bo wyznaczony czas jest bliski” (Objawienie 1:1-3).

   A zatem owo ważkie orędzie otrzymał od Boga zmartwychwstały Jezus Chrystus, które przekazuje swym „niewolnikom”. Jaką korzyść odnoszą… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.