?>

Miesięczne archiwum:

Poznaj: ZAWARTOŚĆ trzybiada.org

Aktualizowany: 15.09.2021

TYLKO na końcu tego wpisu dodaj komentarz lub napisz do redakcji: biblia@trzybiada.org

Motto:

[Ja, JHWH, Bóg Ojciec] znów w osobliwy sposób postąpię z tym ludem, w sposób osobliwy, przedziwny. Wtedy przepadnie mądrość jego mędrków”„Każdy zbierze to, co zasiał”.

  • BEZWZGLĘDNE PROROCTWA „w Księdze Prawdy”!
  • NATŁOK wielkich NIESZCZĘŚĆ!!! — Niestety!

_________________……………………_________________

Serwis internetowy wyspecjalizowany w odważnej tematyce proroctw biblijnych kierowany jest zwłaszcza: 1) Do „współniewolników i braci” w Jezusie Chrystusie! 2) Do poszukujących realnie Istniejącego Boga Ojca oraz treści życia i sensu istnienia świata ludzkiego.

  • Poznanie i zrozumienie Jego uporządkowanych proroctw jest kluczowe!
  • Nie czy, tylko kiedy ostatecznie ten świat ludzki skończy się?
  • I nie są to bynajmniej tylko groźby w bardzo starej Księdze!

_________________……………………_________________

WŁĄCZ PEŁNĄ AKTYWNOŚĆ SWEGO UMYSŁUfenomenalny system poznawczy!

Strona główna – począwszy od najstarszych, po kolei prezentuje wszystkie 112 wpisów strony trzybiada.org.

O trzybiada.orgdlaczego powstała ta strona i jakie stawiamy sobie cele?

SKRÓTY do strony głównej – wszystkie omawiane tematy możesz przejrzeć i wybrać w jednym miejscu, bez potrzeby poszukiwania ich na stronie głównej.

SŁOWNIK: symbolika proroctwa Apokalipsy – alfabetycznie omawiane słowa i wyrażenia proroctwa Apokalipsy inaczej Objawienia, wyjaśniające ich ALEGORIĘ, METAFORĘ I SYMBOLE. Jak można rozumieć ich znaczenie w kontekście całego Pisma Świętego?

PAN JEZUS MÓWI O SZCZĘŚLIWYCH – czytaj po kolei 18 tematów dotyczących Boskiej misji Pana Jezusa Chrystusa, Jego nauki i znamiennych proroctw.

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Słowo wstępne do Księgi Apokalipsy – czytaj od początku do końca ponad 30 tematów dotyczących analizy proroctw Księgi Objawienia inaczej Apokalipsy.

  • OKRUTNE PROROCTWA dotyczące ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża:

PODSTĘPNE BAŁWOCHWALSTWO UWODZI nawet „wybranych”!? (1)

CO ZŁEGO DZIEJE SIĘ w ‘ORGANIZACJI JEHOWY’?! (2)

Triumf: KRUCJATY przeciw ‘ORGANIZACJI JEHOWY’! (3)

—… Kontynuuj czytanie

Nieubłagany: MEGA-FINAŁ ANTYRELIGIJNEJ KRUCJATY! (2)

Aktualizowany: 4.09.2021

Motto:

[Ja, JHWH, Bóg Ojciec] znów w osobliwy [niepojęty] sposób postąpię z tym ludem, w sposób osobliwy, przedziwny. Wtedy przepadnie mądrość jego mędrków”.

  • „Każdy zbierze to, co zasiał”.

Dział tematyczny: OSTATECZNE UDERZENIA! Skąd?

Mega-zmiana sceny tego świata: Nieodwracalna klęska tyranii religijnej i świata politycznego!

BEZWZGLĘDNE PROROCTWA „w Księdze Prawdy”!

NATŁOK wielkich NIESZCZĘŚĆ!!! — Niestety!

Pilot nieubłaganego proroctwa:

(…) czasu już nie będzie [więcej].

„Oto szybko [bezzwłocznie] nadchodzi trzecie ‘biada’”.

„siedem plag [gr. CIOSÓW, klęsk, katastrof] ostatecznych (Boga).

STAŁO SIĘ”!

„A z Jego [Jezusa] ust wychodzi ostry miecz, aby nim UDERZYĆ narody.

(Objawienie 10:6,7 ubg; 11:14 nwt-pl; 15:1 ubg, bgn; 16:17 bp; 19:15 bp)

Czas spełnienia proroctwa: ostateczne 3,5 roku ‘nieszczęścia’.

Kontynuacja proroczych scen z tematu: Sygnały: nieuchronnie zbliżającej się megagrozy! (1)

Dotyczy: PROROCTWO „TRZECIEGO ‘BIADA’” — ostateczne

  • CZĘŚĆ TRZECIA:

Zaraz po ‘pojawieniu się obrzydliwości [ohydy] spustoszenia [dewastacji] ‘bestii z otchłani’.

SKUTKI IMPONUJĄCEJ INTERWENCJI BOSKIEJ

PROROCZA SCENA VII — Objawienie 11:14-19 ubg.

  • Czas spełnienia proroctwa: ostateczne 3,5 roku.

(…) nadchodzi szybko trzecie „biada”. [Proklamacja w niebie:] Królestwa świata stały się królestwami naszego Pana [Boga Ojca Wszechmocnego] i jego Chrystusa i będzie królować na wieki wieków (…). I rozgniewały się narody, i nadszedł twój gniew i czas osądzenia umarłych, i oddania zapłaty twoim sługom [niewolnikom] prorokom i świętym oraz tym, którzy się boją twego imienia, małym i wielkim, i zniszczenia tych, którzy niszczą ziemię.

PROKLAMOWANE w niebie KRÓLESTWO BOŻE zacznie panować!!! Fakt ten natychmiast znajdzie swoje przełożenie na ziemi, najpierw jednak w dramatycznym rozwoju sytuacji. Sprowadzi ono na świat ludzki straszliwie niszczące „TRZECIE ‘BIADA’”!!! Dokonywać się będzie proroctwo… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.