?>

Miesięczne archiwum:

2. REWIZJONISTYCZNY WYMYSŁ!

Aktualizowany: 1.08.2017

Dział tematyczny: Szaleńczy, zuchwały i podstępny rewizjonizm!

Moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wprowadzają je w czyn”, dlategowy wszyscy jesteście braćmi Łukasza 8:21 nwt-pl; Mateusza 23:8.

Wszyscy są równi!!!  ale są równiejsi???

‘NIEWOLNIK wierny i roztropny’ [uwaga! fałsz pojęciowy], dzisiaj utożsamiany z Ciałem Kierowniczym ‘organizacji Jehowy/quasi-Boża, a więc ‘niewolnik niewierny i nieroztropny’, czyli „zły niewolnik” Świadków Jehowy (skrót ŚJ.), dokonał podziału klasowego chrześcijan: większy–mniejszy,  pierwszy–drugi, lepszy–gorszy, bo niebiański–ziemski, my braćmi Jezusawy nie; my namaszczeni Duchem Świętym – wy nie; my synami Bożymi – wy tylko przyjaciółmi Boga; my uznani przez Boga za prawych i świętych – wy nie, prawość innych jest gorsza. Czy ten podział klasowy chrześcijan to pomysł Pana Jezusa i Jego apostołów? Ten żenujący, żałosny i upokarzający sposób dzielenia naśladowców Pana Jezusa, Jego ‘braci’ jest wymysłem „złego niewolnika” ŚJ.!!!

Pismo ŚwięteMateusza 24:48.

— Trzeba koniecznie iść za nauką Biblii Świętej — Słowa Bożego — Pisma Świętego!!!

Kim są „bracia” Jezusa Chrystusa?

Według nauki Jezusa Chrystusa wszyscy wierni naśladowcy są jego „braćmi”BRAT (gr. Adelphos) i SIOSTRA (gr. Adelphe). Są prawi bracia Jezusa i ludzie nieprawi (białe i czarne – szarej strefy nie ma). O innych w Biblii nie ma mowy.

„Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wprowadzają je w czyn”.

Gdyż ktokolwiek pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie, ten jest moim bratem, siostrą i matką”.

natomiast wy wszyscy jesteście braćmi.

Kto bowiem pełni wolę Bożą, ten jest moim bratem, moją siostrą i matką”.

Bracia moi, nie łączcie wiary naszego Pana Jezusa, Chrystusa chwały, z wyróżnianiem jednych osób przed drugimi.

Zapewniam was, że jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.