?>

Miesięczne archiwum:

SZALEŃCZY REWIZJONIZM ‘ZŁEGO NIEWOLNIKA’! (5)

Aktualizowany: 30.10.2018

Dział tematyczny: Szaleńczy, zuchwały i podstępny rewizjonizm!

„Ale gdyby ów zły niewolnik …”. „I będą was zachłannie wyzyskiwać sfałszowanymi słowami”.„Czy Boga chcecie bronić oszustwami? Czy wasze kłamstwa są Mu potrzebne?” — Mateusza 24:48 nwt-pl; 2Piotra 2:3 nwt-pl; Hioba 13:7 br.

 Niektóre przykłady manipulacji „złego niewolnika” Świadków Jehowy w jego Biblii!!!

   W PRZEKŁADZIE Pisma Świętego (nwt-pl) tzw. ‘niewolnika wiernego i roztropnego’ [uwaga! fałsz pojęciowy], dzisiaj utożsamiany z Ciałem Kierowniczym ‘organizacji Jehowy/quasi-Boża, a więc ‘niewolnika niewiernego i nieroztropnego’, czyli „złego niewolnika” Świadków Jehowy (skrót ŚJ.), już pierwsze i dalekosiężne proroctwo wypowiedziane przez Boga zostało bardzo poważnie przez niego zniekształcone. W 1Mojżeszowej 3:15 przekład ten ma słowo ‘On’ zamiast ‘Ono’!!! Wszystkie inne przekłady Biblii, włącznie z hebr. Masoretic Text, używają słowa ‘ono’ lub ‘to’ (bg) wskazując na Jedno „Nasienie” (Potomstwo Jedno, Potomek, którym jest Jezus Chrystus). To „zły niewolnik” ŚJ. dokonał kłamliwego przekładu Biblii na swój własny użytek. Jedno „potomstwo jej”, czyli ‘Potomstwo niewiasty’ podzielił na ‘potomstwo’ i ‘on’ [Jezus] (obecnie jest to w odsyłaczu). Ten wredny manewr ma dostarczyć ‘biblijnego dowodu’ dla wprowadzonego przez niego fałszywego pojęcia: 1) „pozostałej części potomstwa” lub „drugorzędnego potomstwa (nasienia)” – to są ich tzw. ‘pomazańcy’ i 2) „głównego przedstawiciela potomstwa”, którym ma być Jezus [źródło SJ. It-2 str.140-143]. To ‘przebiegłe postępowanie’ jestfałszowaniem Słowa Bożego’.

Pismo Święte: Galacjan 3:16; 2Koryntian 4:2.

   Oto pełne symboliki prorocze i kluczowe słowa Boga:

Wprowadzam nieprzyjaźń [dosł. wrogość, nienawiść] między ciebie [Wąż – szatan] i niewiastę [alegoryczna, małżonka Boga], pomiędzy potomstwo twoje [należący do Węża] a potomstwo jej: ono [nwt-pl – on] zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę”.

Pismo Święte: 1Mojżeszowa 3:15 bt; porównaj Objawienie 12:17 bt.

      Trzeba wyjaśnić… Kontynuuj czytanie

?>
  • cheap replica nfl jerseys
  • Your best handbags in daily nba jerseys with comparable high quality. Prepare you for joy nba jerseys is indispensable in people's livesyou really need it.