?>

PANA JEZUSA ZDUMIEWAJĄCA MOC!

Aktualizowany: 21.10.2016

Dział tematycznyBoska misja Pana Jezusa Chrystusa

#„‘Tak, przychodzę szybko’ [nagle, z zaskoczenia]. Amen! Przyjdź, Panie Jezusie”.#

Czuwajcie zatem w każdym czasie i módlcie się, abyście byli w stanie uciec przed tym wszystkim, co ma się stać i stanąć przed Synem Człowieczym [Panem Jezusem]— Objawienie 22:20 nwt-pl; Łukasza 21:36 dos.

… ____________________________ …

Gdyż jak Ojciec wzbudza umarłych i przywraca życie, tak i Syn ożywia tych, których chce” Jana 5:21 dos.

*Ewangelia Łukasza 8:40-56 (bp):

   Kiedy Jezus powrócił, przyjęto Go tłumnie, bo wszyscy Go oczekiwali. A oto przyszedł człowiek imieniem Jair. Był on przełożonym synagogi. Upadł do nóg Jezusowi i prosił Go, aby wszedł do jego domu, bo miał jedyną córkę około dwunastu lat i ta mu umierała. Kiedy Jezus tam podążał, tłumy napierały na Niego. A kobieta, która od lat dwunastu cierpiała na krwotok i cały swój majątek wydała na lekarzy, a żaden jej nie mógł uleczyć, podeszła z tyłu i dotknęła kraju Jego płaszcza. I natychmiast ustał krwotok. A Jezus zapytał:

Kto Mnie dotknął?”

       A że wszyscy się wypierali, Piotr powiedział:

— „Nauczycielu, tłumy się tłoczą wokół Ciebie i popychają Cię!”

       Ale Jezus rzekł:

Ktoś Mnie dotknął, bo poczułem moc ze Mnie wychodzącą”.

   Kiedy kobieta spostrzegła, że się nie ukryje, przyszła z drżeniem i przypadłszy do Niego wyznała wobec całego ludu, z jakiego powodu Go dotknęła i że natychmiast została uzdrowiona. On zaś jej powiedział:

Córko, wiara twoja cię zbawiła. Idź w pokoju!”

   Kiedy jeszcze mówił, przyszedł ktoś z [domu] przełożonego synagogi i powiada: Córka twoja umarła, nie trudź więcej Nauczyciela. Usłyszawszy to Jezus, odrzekł mu:

Nie lękaj się, wierz tylko, a będzie ocalona!”

   Przyszedłszy do domu, nie pozwolił nikomu wejść z sobą oprócz Piotra, Jana i Jakuba, i ojca i matki dziecka. A wszyscy zawodzili i opłakiwali ją. Jezus zaś powiedział:

Nie płaczcie, ona nie umarła, ale śpi”.

   I wyśmiewali się z Niego, bo widzieli, że umarła. On zaś ujął ją za rękę i zawołał:

Wstań dziecko!”

   I powróciła do życia, i natychmiast wstała. I kazał jej dać jeść. Rodzice jej osłupieli. On zaś nakazał im, aby nie mówili nikomu o tym, co zaszło.

*Pismo Święte: rozważ także Marka 8:22-26; Łukasza 7:11-17; Jana 5:5-29; 11:1-45; 20:30,31; 21:24,25; Daniela 12:2; Dzieje 24:15; Objawienie 20:4-6,13,14.

Archiwa
?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.