?>

PANA JEZUSA NAUKA O WOLNOŚCI

Aktualizowany: 21.10.2016

Dział tematycznyBoska misja Pana Jezusa Chrystusa

#„‘Tak, przychodzę szybko’ [nagle, z zaskoczenia]. Amen! Przyjdź, Panie Jezusie”.#

Czuwajcie zatem w każdym czasie i módlcie się, abyście byli w stanie uciec przed tym wszystkim, co ma się stać i stanąć przed Synem Człowieczym [Panem Jezusem]— Objawienie 22:20 nwt-pl; Łukasza 21:36 dos.

… ____________________________ …

„Uroczyście zapewniam was: Kto będzie przestrzegał mojej nauki, nie zazna śmierci na wieki” Jana 8:51 pau.

*Ewangelia Jana 8:31-58 (pau):

       Tym Żydom, którzy Mu uwierzyli, Jezus oświadczył:

„Jeśli pozostaniecie wierni mojej nauce, będziecie rzeczywiście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda uczyni was wolnymi”.

       Oni odparli:

— „Jesteśmy potomkami Abrahama i nigdy dotąd nie podlegaliśmy nikomu jako niewolnicy. Jak więc możesz twierdzić: «Staniecie się wolni»?”

       Wtedy Jezus im odrzekł:

„Uroczyście zapewniam was: Każdy, kto popełnia grzech, staje się niewolnikiem grzechu. Niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, stale natomiast pozostaje w nim Syn. Jeżeli więc Syn obdarzy was wolnością, będziecie naprawdę wolni. Wiem, że jesteście potomkami Abrahama, a mimo to usiłujecie Mnie zabić, ponieważ nie ma w was mojej nauki. Ja mówię o tym, co zobaczyłem u Ojca. Spełniajcie więc wszystko, co usłyszeliście od Ojca”.

       Odpowiedziano Mu:

— „Naszym ojcem jest Abraham”.

       Wówczas Jezus rzekł:

„Gdybyście byli dziećmi Abrahama, pełnilibyście dzieła Abrahama. Lecz wy usiłujecie Mnie zabić – człowieka, który objawił wam prawdę, którą usłyszał od Boga. Tego Abraham nie uczynił. Wy spełniacie dzieła waszego ojca”.

       Wtedy Mu odparli:

— „Nie urodziliśmy się z nierządu; mamy jednego ojca – Boga”.

       Jezus im odpowiedział:

„Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i do Mnie odnosilibyście się z miłością, ponieważ wyszedłem i przybywam od Boga. Nie przyszedłem sam od siebie, lecz On Mnie posłał. Dlaczego nie rozumiecie tego, co mówię? Ponieważ nie jesteście w stanie słuchać moich słów. Waszym ojcem jest diabeł i chcecie pełnić jego zamiary. A on od początku był mordercą i nie kierował się prawdą, gdyż nie ma w nim prawdy. Gdy kłamie, mówi to ze swego wnętrza, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Mnie natomiast nie chcecie wierzyć, ponieważ mówię wam prawdę. Któż z was może Mi dowieść, że popełniam grzech? Dlaczego więc Mi nie wierzycie, jeśli mówię prawdę? Kto jest z Boga, ten jest posłuszny słowom Bożym. Wy nie jesteście im posłuszni, ponieważ nie jesteście z Boga”.

       Na to odpowiedzieli Żydzi:

— „Czyż nie mówimy słusznie, że jesteś Samarytaninem i opętał Cię demon?”

       Jezus im odparł:

„Nie jestem opętany przez demona, lecz oddaję cześć memu Ojcu, wy zaś Mi ubliżacie. Ja nie zabiegam o chwałę dla siebie. Jest jednak ktoś, kto się o nią stara, i to On dokonuje osądu. Uroczyście zapewniam was: Kto będzie przestrzegał mojej nauki, nie zazna śmierci na wieki”.

       Wówczas Żydzi zawołali:

— „Teraz poznaliśmy, że jesteś opętany przez demona. Nawet Abraham umarł, także i prorocy, a Ty twierdzisz: «Kto będzie przestrzegał mojej nauki, nie doświadczy śmierci na wieki». Czy Ty jesteś większy niż nasz praojciec Abraham, który umarł? Poumierali również prorocy. Za kogo Ty się uważasz?”

      Jezus odrzekł:

„Gdybym Ja sam siebie wychwalał, chwała ta byłaby niczym. Mnie obdarza chwałą mój Ojciec, którego wy nazywacie swoim Bogiem. Ale wy Go nie poznaliście. Ja zaś Go znam. Gdybym więc stwierdził, że Go nie znam, byłbym kłamcą, podobnym do was. Lecz Ja Go znam i zachowuję Jego naukę. Wasz praojciec Abraham uradował się, że będzie mógł zobaczyć mój dzień. Ujrzał go i ucieszył się”.

       Wtedy Żydzi powiedzieli:

— „Jeszcze pięćdziesięciu lat nie masz, a widziałeś Abrahama?”

       Jezus zaś im odparł:

„Uroczyście zapewniam was: Zanim Abraham się urodził, Ja jestem”.

*Pismo Święte: rozważ także Mateusza 12:34,35; Jana 3:16; 5:24; 6:40,47; 11:25; 12:39,40; 18:37; Rzymian 5:12; 6:16-23; 1Piotra 2:22; 2Piotra 2:19; 1Jana 3:8-10; 4:6; 5:1.

Archiwa
?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.