?>

Miesięczne archiwum:

Bóg: ‘BYŁ i JEST’, „i KTÓRY PRZYCHODZI”?

Aktualizowany: 16.02.2021

Dział tematyczny: Proroctwa a ‘wyznaczony czas końca’!

„Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Wszechmogący [Władca wszechrzeczy], Który Był i Który Jest, i Który Przychodzi”. „Ojcze Święty”.

(Objawienie 4:8 bt; Jana 17:11)

BÓG ‘Był, Jest, BędzieAbsolutnym „Władcą wszechrzeczy” szeroko i biblijnie rozumianego Wszechświata — Wszechświata w wymiarze niebiańskim, duchowym i materialnym, ziemskim, ludzkim. Bóg jednak nie tylko istniał, istnieje i będzie istniał. On jest ‘Świętym Bogiem’ „Który BYŁ i Który JEST, i Który PRZYCHODZI, bo Istnienie Wszechmocnego Boga Ojca nie jest statyczne, ale dynamiczne. On cały czas ma wpływ na bieg wydarzeń tego Wszechświata. Bóg aktywnie uczestniczył, uczestniczy i będzie uczestniczył w historii swoich inteligentnych, rozumnych stworzeń, a więc i w historii ludzi. Kształtował, kształtuje i będzie kształtował ich historię realizując swe plany czy cele.

  • On będzie obecny, gdziekolwiek i kiedykolwiek zechce być obecny, i będzie Tym Kim zechce być! Bóg PRZYCHODZI, bowiem ‘Staje się’ rozwiązaniem każdego problemu i to bez względu na sytuację czy potrzebę jaka się pojawi!!!

W gruncie rzeczy takie jest biblijne pochodzenie i głębsze znaczenie Imienia Bożego JHWH ujawnionego w 2Mojżeszowa 3:13-15, a mocno powiązanego z Objawieniem 1:4,8; 4:8; 11:17; 16:5 (bp).

‘Swoje Słowo Bóg wywyższył ponad swe Imię’!

Fundamentem powyżej wyrażonej Prawdy są proroctwa Boga, w tym Jego zamysły czy zamierzenia i postanowienia „zapisane w Księdze Prawdy”. To jest Prawda objawiona Słowa Bożego ogłaszana ludziom przez Jego proroków, apostołów i przez Jego Chrystusa/Pomazańca, które nieuchronnie wypełnia się. Stąd słowa Naszego Pana Jezusa: Twoje [Boga] Słowo jest prawdąiPisma [Świętego] nie można unieważnić”. On zawsze powoływał się na nie mówiąc — „napisane jest”. Ten nie tylko Największy z ludzi, Nasz Zbawiciel cytuje 5Mojżeszową 8:3 w Mateusza 4:4 (bt): Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym Słowem, które pochodzi z ust… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.