?>

Miesięczne archiwum:

„PODNIEŚCIE LAMENT, PASTERZE, i KRZYCZCIE”!

Aktualizowany: 13.09.2020

Dział tematyczny: Proroctwa a ‘koniec w wyznaczonym czasie’!

„Dlatego wy, pasterze, słuchajcie Słowa Jahwe [JHWH]”! „Oto jestem przeciw pasterzom. Z ich ręki zażądam moich owiec, położę kres ich pasterzowaniu”.

(Ezechiela 34:7-10 bt)

W PIERWOTNYM zborze (zgromadzeniu) chrześcijańskim byli ustanowieni ‘starsi’ [gr. ‘presbyteros’] nie dla urzędu władzy, ale aby ‘sprawować opiekę i trudzić się w Słowie [Bożym] i nauce’. Apostoł Piotr usilnie ich zachęcał: Paście stado Boga, które jest między wami, doglądając [gr. ‘episkopeō’] go nie z przymusu, ale chętnie, po Bożemu, nie ze względu na brudny zysk, lecz z oddaniem, nie jako (ludzie), którzy sobie podporządkowują przydzielonych, lecz jako ci, którzy stają się wzorem stada. A gdy się ukaże Arcypasterz [Pan Jezus], otrzymacie niewiędnący wieniec chwały”. Jednak kiedy zbrakło apostołów zbory chrześcijańskie dotknęło odstępstwo. Przepowiedział go apostoł Paweł: Troszczcie się o siebie samych i całą owczarnię. Duch Święty postawił was w niej, abyście doglądali [gr. ‘episkopeō’] i dostarczali pokarmu [paśli] wspólnocie (zborowi, zgromadzeniu) Boga (i Pana), który ją nabył na własność przez swoją śmierć. Zdaję sobie sprawę, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, które nie oszczędzą owczarni. Nawet wśród was znajdą się tacy, którzy będą głosili zgubne [przewrotne, kłamliwe] nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów”. Dlatego dzisiaj w szczególny sposób mamy do czynienia z ‘fałszywymi [kłamliwymi] prorokami i fałszywymi [kłamliwymi] nauczycielami’ dopuszczającymi się wielkiej zdrady. Są oni przywódcami wielkich i małych religii tego świata, zwłaszcza religii chrześcijaństwa tego świata, przeróżnie podzielonych, zorganizowanych, zinstytucjonalizowanych, ale zwodniczych, skażonych i zbrukanych. „Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Jahwe!

Pismo Święte: 1Tymoteusza 5:17 snpd; 1Piotra 5:1-4 snpd; Dzieje 20:28-30 bp; 2Piotra 2:1; Mateusza 7:15; 24:24.

Zachowaj ostrożność!!! Tylko z „zewnątrz wyglądają pięknie”!

Przywódcy zwodniczych religii tego świata nie od dzisiaj dopuszczają się oczywistej zdrady Boga Wszechmocnego i Naszego Zbawiciela, Pana… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.