?>

Miesięczne archiwum:

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 13

Aktualizowany: 29.03.2017

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

POWSTRZYMANE „CZTERY WIATRY ZIEMI” — SZANSA OCALENIA I ZBAWIENIA!

   „KTÓŻ zdoła się ostać”, kiedy na ten zły świat spadnie ‘wielki dzień gniewu Bożego’? Będzie się wydawać, że ten kataklizm zmiecie z powierzchni ziemi wszystkich ludzi. Czy tak się stanie? Prorok Boży zapewnia: „Każdy jednak, kto wzywać będzie Imienia Jahwe [JHWH], będzie wybawiony, bo na górze Syjon i w Jeruzalem [alegorycznie: królewska władza Pana Jezusa i Jego zbawieni] będzie ocalenie  jak zapowiedział Jahwe; i do wybawionych należeć będą ci, których Jahwe wezwie”. Potwierdzają to również apostołowie Piotr i Paweł, kierują jednak uwagę na Jezusa Zbawiciela, co wyraźnie ujawnia kontekst biblijny. Dlaczego? Ponieważ Jezus Chrystus to Centralna i Jedyna Osoba przez którą Wszechmocny Bóg ‘JHWH jest zbawieniem’; „Jego słuchajcie” mówi Bóg. Dlatego, jeśli wzywamy imienia „Jezus” [hebr. ‘Jeszua’ lub ‘Jehoszua’], które dosłownie znaczy JHWH zbawieniem, to niewątpliwie wierzymy w swoim sercu, że Jezus jest Panem, przez którego Wszechmocny Bóg ‘JHWH jest zbawieniem’ dla wszystkich wierzących i Jemu posłusznych. Jezus Chrystus jest od dawien dawna zapowiadanym Mesjaszem, Pomazańcem i Zbawicielem. Bóg życzy sobie, aby przynajmniej przez pewien czas Jezus Chrystus stanowił centrum wiary chrześcijańskiej i Boskiego „zarządzania”, z ‘daną Mu przez Niego wszelką [całą] władzą w niebie i na ziemi’. ‘Wzywać Imienia JHWH, aby być zbawionym’ nie polega więc tylko na wypowiadaniu w jakiejś formie imienia JHWH [ŚJ. Jehowa] lub imienia Jezus. Dzisiaj ‘wzywać Imienia JHWH’ to uznawać w pełni rolą, rangę i całą władzę Pana Jezusa przyznaną Mu przez Boga Ojca i naprawdę Go ‘słuchać’. Apostoła Jana Pan Jezus zapewnił: (…) Nie bój się. Jam jest Pierwszy i Ostatni, i żyjący; i byłem martwy,… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.