?>

Miesięczne archiwum:

DLACZEGO TAK DŁUGO ISTNIEJE ZŁO i CIERPIENIE?

Aktualizowany: 23.11.2020

Dział tematyczny: Ważkie kwestie biblijne!

„Oto wszystko czynię nowe”.

„nie będzie już śmierci ani smutku, narzekania i cierpienia już nie będzie”.

„zła ani krzywdy wyrządzać nie będą”.

(Objawienie 21:4,5 kow; Izajasza 11:9 bp)

BÓG JEST WSZECHMOCNY, Mądry, Prawy, Dobry i przepełniony miłością, wręcz „jest miłością”. Wiemy, że są przekonywające dowody istnienia Stwórcy, ale istnieje tak długo też zło i cierpienie. Dlaczego? Kiedy nastąpi ich kres???

Pismo Święte: 1Jana 4:8; Hebrajczyków 3:4; Rzymian 1:20.

Czy to wina Boga?

Podobne pytania od dawna zadawali ludzie zwłaszcza bogobojni i wierni Bogu. Na przykład Boży prorok Habakuk zwrócił się do Niego:

Jak długo jeszcze, o Jahwe [JHWH], mam wołać o pomoc, choć Ty nie wysłuchujesz! Wołam do Ciebie: Ucisk’! [Na pomoc!] a Ty nie śpieszysz na ratunek. Dlaczego każesz mi patrzeć na nieprawość, dlaczego muszę przyglądać się uciskowi? Przemoc i gwałt dzieją się na mych oczach, szerzą się kłótnie i spory. Dlatego prawo traci swą moc, a sprawiedliwość nigdy nie dochodzi do głosu; a że bezbożny ma w swojej mocy sprawiedliwego [prawego], wyroki  są zawsze stronnicze”.

Habakuk rozumiał, że Bóg znacznie bardziej niż jakikolwiek człowiek nienawidzi niegodziwości i spowodowanych nią udręk. Wszędzie jednak zdaje się triumfować zło i nie mieć końca. Prorok Habakuk zastanawiał się, dlaczego Bogu, który wszystko widzi, jest to jakby obojętne:

„Czy nie od wieków istniejesz, o Jahwe, Boże mój, Święty, Nieśmiertelny? (…) Tak czyste są Twoje oczy, że nie możesz patrzeć na zło, nie możesz znieść widoku udręki. Dlaczegóż więc przyglądasz się niewiernym i milczysz, gdy bezbożny gubi sprawiedliwego [prawego]?”

Biblia wyjaśnia też:

„Dalekie niech będzie od prawdziwego Boga, by  miał postępować niegodziwie, a Wszechmocny działać niesprawiedliwie [w sposób nieprawy]!”

Pismo Święte: Habakuka 1:2-4,12,13 bp; Izajasza 55:8,9; porównaj 1 Piotra 5:7; Hioba 34:10. Korzystamy z przekładów Pisma Świętego dostępnych na stronie Parallel Bible Searcher.… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.