?>

Miesięczne archiwum:

Pan Jezus: “TRZEBA SIĘ ZAWSZE MODLIĆ…”. Jednak do KOGO?

Aktualizowany: 21.12.2022

Dział tematyczny: Proroctwa i nauka Pana Jezusa!

‘Całe stworzenie aż dotąd wzdycha i doznaje boleści’.

(Łukasza 18:1 snpd; Rzymian 8:22 nwt-pl)

  • Uwaga! Między innymi z myślą o ewangelikalnym (ewangelicznym) chrześcijaństwie

PAN JEZUS przestrzegając przed wielomównością w modlitwie powiedział: Bo wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim Go poprosicie”. Jeżeli Nasz Bóg z góry dobrze wie, co jest nam naprawdę potrzebne, to czy modlitwa nasza nie jest tylko formalnością? Czy to nie jest ‘sztuka dla sztuki’? Bóg jest nie tylko Wszechmocnym, ale posiada  też absolutnie doskonałe poznanie i mądrość. Został też Ojcem wielkiej rodziny inteligentnych i rozumnych stworzeń niebiańskich i ziemskich. Nie są oni jednak Bożymi robotami, ponieważ „Bóg jest miłością”, obdarzył ich cennym darem — darem wolnej woli, a więc i swobodą wyboru. Ten Wielki i Święty Bóg nie chce więc, abyśmy służyli Mu „z przymusu”, lecz jak stwierdza Pan Jezus:

„całym swym sercem i całym swym umysłem.

Dlatego jest niezwykłym Bogiem! Trzeba robić dobry użytek z naszego daru wolnej woli, którą otrzymaliśmy, a dotyczy to także modlitwy. Stąd stanowcze słowa Pana Jezusa:

„Trzeba się zawsze modlić i nie ulegać zniechęceniu”!

Pismo Święte: Mateusza 6:8,32; 1Jana 4:8; 2Koryntian 9:7; Mateusza 22:37; Marka 12:30,33; Łukasza 10:27; porównaj Rzymian 12:1,2.

Do Kogo się modlić?

W czasach przedchrześcijańskich wszyscy niewolnicy Boży modlili się do Boga JHWH, którego nazywali Najwyższym. Modlitwy kierowali tylko do Niego, niejako były ofiarowane tylko Jemu. Czy kiedy na ziemi pojawił się Pan Jezus Chrystus, coś się w tym względzie zmieniło? A może po Jego zwycięskiej śmierci, zmartwychwstaniu i wywyższeniu Go przez Boga Ojca? Odpowiedź mamy w Słowie Bożym, które przecież jest prawdą. Analizując Pismo Święte stwierdzamy, że Pan Jezus i apostołowie modlili się do Pana Boga Ojca oraz uczyli innych aby tak samo czynili. W Mateusza 6:6,9 (bw) czytamy słowa Naszego Zbawiciela:

„… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.