?>

•3. Zwięźle: Początek NIEUBŁAGANEGO ODLICZANIA CZASU!!!

Aktualizowany: 14.04.2022

!!! NIEODWRACALNE WYROCZNIE !!!

Bezwzględne PROROCTWA „zapisane w Księdze Prawdy”:

[Ja, JHWH, Bóg Ojciec] dokonuję wszystkiego, czego chcę. (…) jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię.

_________________……………………_________________

Mega-groza:

NATŁOK wszelkich NIESZCZĘŚĆ! Miażdżące OSACZANIE! Niestety!

_________________……………………_________________

Dział tematyczny: Zwięzły scenariusz: mega–finałem bezwzględny koniec świata!

Kontynuacja proroczych scen z tematu Rzeczywiście już DOKONUJE SIĘ to PROROCTWO!?

Dotyczy: PROROCTWO „DRUGIEGO ‘BIADA’” — zakończenie

 • CZAS SPEŁNIENIA proroctwa: tuż po zakończeniu przedostatniego (pierwszego) 3,5 roku nieszczęść i zaraz przed następnym, ostatecznym 3,5 rokiem mega-miażdżących nieszczęść.

Pilot nieubłaganego proroctwa:

(…) czasu już nie będzie [więcej].

„A gdy dopełnią [dwaj Boga świadkowie/prorocy] swojego świadectwa [prawdy], bestia, która wychodzi z otchłani, stoczy z nimi walkę i zwycięży ich, i zabije ich.

„Gdy więc zobaczycie obrzydliwość [ohydę] spustoszenia [dewastacji], (…) stojącą w miejscu świętym.

Drugie biada przeminęło. Oto szybko nadchodzi trzecie biada.

CZĘŚĆ DRUGA:

KIEDY JUŻ ‘pojawi się obrzydliwość [ohyda] spustoszenia [dewastacji]‘bestia z otchłani’.

POCZĄTEK GLOBALNEJ KRUCJATY ANTYRELIGIJNEJ I BLUŹNIERCZEJ!

Prawdopodobnie jesteśmy tuż przed tym wydarzeniem!!!???

Prorocza scena IV (2)— Objawienie 11:7-10 ubg.

 • Czas spełnienia proroctwa: tuż po zakończeniu pierwszego 3,5 roku i tuż przed następnym, ostatecznym 3,5 rokiem.

„A gdy dopełnią [dwaj Boga świadkowie – prorocy] swojego świadectwa, bestia, która wychodzi z otchłani, stoczy z nimi walkę i zwycięży ich, i zabije ich.

TO KONTYNUACJA proroctwa „drugiego ‘biada’części drugiej, końcowej. Po zakończeniu wyznaczonego czasu „1260 dni” [3,5 roku], działalność tej opozycji demaskującej zwłaszcza ‘organizację Jehowy’/quasi-Boża, zostanie nagle zamknięta przez tak zwaną biblijnie bestię z otchłani’. W przenośni „zabije”, a więc ‘zniszczy’ ona życie duchowe (chwilowo) tych biblijnych opozycjonistów, być może nie do końca świadomie. Dopuści się jednak zuchwałego i bezczelnego ‘przestępstwa [wtargnięcia] spustoszenia [dewastacji]świętej oraz wyłącznej sfery Boga (sacrum).

W dzisiejszych czasach media społecznościowe są często wykorzystywane do dezinformacji, także w kontekście pandemii (COVID-19). Polityczni władcy tego świata są, a tym bardziej będę, pod wybitnym i przemożnym wpływem super-mocarstwa, w świetle Pisma Świętego ostatniego. Posłużą się oni swym tworem ‘bestią z otchłani’, aby, być może, położyć kres tej dezinformacji i postanowią surowo cenzurować Internet! To super-mocarstwo ostatnie, będzie miało ku temu największe możliwości i jak nikt inny skuteczne narzędzia, aby tego dokonać (infrastruktura internetowa, Internet, Krzemowa, Dolina). Może to być rygorystyczny zakaz szerzenia niewygodnych treści. Mogą twierdzić, że do walki z ekstremizmem, niezbędna jest likwidacja opinii publicznej. W każdym razie, choćby rykoszetem, dosięgnie to zapewne internetowej aktywności proroczej opozycji, alegoryczno-symbolicznych dwóch Bożych świadków – dwóch proroków’, składających niepodważalne ‘swe świadectwo’ prawdy! Czas pokaże. Będzie to początkiem antyreligijnego i bluźnierczego wystąpienia. Wywoła to krótkotrwałą radość „ich wrogów”, lecz gniew Wszechmocnego Boga Ojca i Jego Chrystusa, Naszego Pana Jezusa.

W Ewangelii Mateusza 24:1-42, a także synoptyczne i paralelne Marka 13:1-37 oraz synoptyczne i paralelne Łukasza 21:5-36, mamy podwójne proroctwo Pana Jezusa Chrystusa. Jest to ważna i prorocza analogia dotycząca zuchwałego ‘przestępstwawtargnięcia:

Pierwsze spełnienie dokonało się na narodzie żydowskim w latach 66 – 70 n.e.. Pan Jezus wypowiedział ostrzegawcze proroctwo:

„A gdy ujrzycie ohydę spustoszenia, umieszczoną w miejscu [w Mateusza – świętym; w wtedy w przekonaniu Żydów ich świątynia], gdzie się nie godzi – kto czyta, niech stara się pojąć – wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry”.

To wojska rzymskie stały się wtedy tą ‘ohydą [obrzydliwością] spustoszenia’, które ostatecznie zburzyły świątynię jerozolimską w roku 70 n.e.. Pojawienie się ‘ohydy spustoszenia’ już w roku 66 n.e. w Jerozolimie, pod murami jej świątyni, zostało rozpoznane przez pierwszych chrześcijan jako spełnienie proroctwa Pana Jezusa. Posłuszni poleceniu swego Zbawiciela ‘uciekli w góry’ przerywając swą działalność ewangelizacyjną w mieście i Judei. Nagle więc zakończyli (chwilowo) chrześcijańskie ‘składanie codziennej ofiary pochwalnej’, uznawanej do dzisiaj przez Boga Ojca i Pana Jezusa za świętą. A oni sami jako Ich wierni chrześcijanie są dla Nich jedynym ‘miejscem świętym’ czy żywą „świątynią Bożą”.

Oto szczegóły [źródło Wikipedia 66 n.e. i 70 n.e.]: Po kilkudniowym oblężeniu miasta Jerozolimy i jego świątyni, 23.11.66 n.e. wojska rzymskie z niewiadomych powodów wycofały się, a pierwsi chrześcijanie uciekli w góry do prowincji Perea i miasta Pella. Prawdopodobnie w dzień święta Paschy 3.04.70 n.e. wojska rzymskie pojawiły się ponownie i 10.05.70 n.e. rozpoczęły oblężenie miasta oraz świątyni, które ostatecznie spotkał okrutny los. Od 23.11.66 n.e. do 10.05.70 n.e. upłynęło dokładnie 3,5 roku, czyli dosłownie 1260 dni = 42 m-ce = 3,5 roku. Biblijny i proroczy rok to 360 dni, który wydaje się być uśrednieniem dni roku księżycowego i słonecznego.

Drugie spełnienie tego proroctwa Pana Jezusa jak najbardziej dokona się podobnie. Potwierdza to Objawienie 11:2; 12:6,14; 13:5 i Daniela 7:25; 12:7,11,12 wskazując dokładnie na ten sam okres, tę samą kolejność i bardzo podobne (lecz nie takie same) wydarzenia związane ze współczesną ‘ohydą [obrzydliwością] spustoszenia’, którą stanie się ‘pełna bluźnierczych imion’ ‘bestia wychodząca z otchłani’. Jej bałwochwalcza, ale i ostatnia rola to także obraz, posąg, wizerunek bestii z morza’. Tak jak w pierwszym spełnieniu pojawienie się ‘bestii z otchłani’ nastąpi nieco wcześniejszej. Jej ohydne działanie w ‘miejscu świętym’ dotknie przede wszystkim żywą ‘świątynię Bożą’ czy żywe ‘święte Miasto’, czyli „niewolników Boga”. Będą oni wtedy zajęci ‘składaniem swego świadectwa prawdy, jako alegoryczno-symboliczni ‘dwaj świadkowie Boga – dwaj prorocy’, w ramach pełnienia świętej służby Bożej ‘w składaniu ustawicznie (nieustannie, codziennie) ofiary [dzisiaj] pochwalnej, to jest owoc (cielce) warg’.

To uświadomi czujnym naśladowcom Chrystusa, że najwyższa pora, aby uciekać z zagrożonego miejsca, z ‘wielkiego miasta, Babilonu wielkiego’. Trzeba więc będzie ostatecznie porzucić wybitnie uwodzące i zwodnicze religie chrześcijaństwa tego świata oraz wszystkie inne religie tego świata. W tym, a jakże, także koniecznie wyjść z ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. Bóg, który ‘wydał wyrok’ nawołuje:

Wyjdźcie z niego (z niej) ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego (jej) grzechów i aby was nie dotknęły plagi [ciosy] na niego (nią) spadające”.

Trzeba będzie koniecznie tego dokonać, zanim po 3,5 roku ‘bestia z otchłani’ pojawi się ponownie, aby to symboliczne, złe ‘wielkie miasto’ usunąć na zawsze. Ostatecznie trzeba będzie porzucić również życie polityczne tego świata. Ta bowiem ‘bestia’ wraz z tymi, którzy dali jej tę ‘władzę/moc’, a więc ostatnimi władcami tego świata, będą także walczyć z Panem Jezusem. „Lecz Baranek [Jezus] zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a z nim ci, którzy są powołani [zaproszeni po imieniu] i wybrani oraz wierni” (bw). Indywidualne i osobiste ‘zbawienie/ocalenie jest u Boga Naszego i u Baranka [Jezusa]!

Pismo Święte: Izajasza 46:9-11 bw; Objawienie 7:3,7,10,14 ubg, nwt-pl, bw; 10:6 ubg; 11:2-4,7; 13:1-18; 16:19; 17:1-18; 18:2-10,20-24 bw, nwt-pl, pau, bp, bt; 19:1-3; 21:2,10; Mateusza 24:15,16 ubg; 25:31-46; Marka 13:14 eku; Rzymian 12:1; Hebrajczyków 13:15,16 – owoc warg; Ozeasza 14:2(3) – cielce warg; 1Piotra 2:5,9,10; Daniela 7:7-27; 8:9-14,19,23-25; 10:21 bw; 9:26,27 – to proroctwo dotyczy tylko narodu żydowskiego latach 66-70 n.e; 11:31; 12:7,11,12; 1Koryntian 3:9,16,17 bw; 6:19 bw; 2Koryntian 6:16-18 nwt-pl; Efezjan 2:20-22 bp; Objawienie 3:12; 7:15; 11:2; 13:6; 21:2,3,10; 22:14,19; synonimy: „Święte Miasto”, „Nowa Jerozolima”, „Świątynia”, „Przybytek” – obecne żywe miejsce [gr. ‘skēnē’] zamieszkania [gr. ‘skēnoō’] Wszechmocnego Boga Ojca.

Włącz ‘cały swój umysł’ fenomenalny system poznawczy!

NIEUBŁAGANE ODLICZANIE CZASU DLA TEGO ŚWIATA LUDZKIEGO!!!

 • !!!!!!! Zuchwałe ‘przestępstwo’ transgresjiwtargnięcia ekspansywnego do świętej i wyłącznej sfery Boga, to PRZEŁOMOWE wydarzenie – początek nieubłaganego odliczania czasu!!!

Mamy bardzo wczesne prorocze odpowiedniki tego o czym mówi prorocza Księga Objawienia. Są one w Księdze Daniela: 7:21,25; 8:10-14,23-25; 11:28-35; 12:6-13. Cytujemy niektóre z nich poniżej:

„I przypatrywałem się [Daniel], a oto ten róg [super-mocarstwo ostatnie] walczył ze świętymi [niewolnicy Boga] i przemagał ich” (Daniela 7:21 ubg).

„Za jego [super-mocarstwa ostatniego] sprawą ustało składanie codziennej [ustawicznej, stałej, nieustannej] ofiary [świadectwo prawdy], a miejsce świątyni [dzisiaj żywej: niewolnicy Boga pełniący świętą służbę] zostało zbezczeszczone” (Daniela 8:11 eib).

„Potem [po II wojnie światowej jako zwycięzca] powróci z wielkimi bogactwami do swojej ziemi [krainy króla północy — super-mocarstwa ostatniego], lecz jego umysł będzie przeciwko świętemu przymierzu [Boże Przymierze Abrahamowe związane z Chrystusem]; i tak postąpi [wyrządzi szkodę], i wróci do swojej ziemi [krainy króla północy — super-mocarstwa ostatniego](Daniela 11:28 bw).

„W czasie wyznaczonym wyruszy znowu [ponownie] na południe [w kierunku króla południa, swego rywala], lecz tym razem nie powiedzie mu się tak jak za pierwszym razem. Gdyż przeciwko niemu wyruszą kittejskie okręty [hebr. dosłownie ‘statki’  handlowe — presja ekonomiczna, szantaż], wskutek czego straci otuchę [zmuszą go do zmiany planów](Daniela 11:29 bw).

„Potem wróci [hebr. ‘zawróci’, dokona zwrotu] i wyleje swój gniew [oburzenie] na święte przymierze: i tak postąpi [wyrządzi szkodę]; i znowu zwróci uwagę [okaże zrozumienie, względy] na tych, którzy porzucili [wyrzekli się, odeszli, nie mają nic wspólnego] święte przymierze” (Daniela 11:30 bw).

„A wojska [hebr. ‘wyciągnięte ramiona’ – moc, siły ludzkie, lecz nie oręż] wysłane przez niego [króla północy — super-mocarstwo ostatnie] wystąpią i zbezczeszczą świątynię i twierdzę [dzisiaj żywą: niewolnicy Boga pełniący świętą służbę], zniosą stałą codzienną ofiarę [świadectwo prawdy] i postawią obrzydliwość spustoszenia [dewastacji](Daniela 11:31 bw).

„Panie, jaki będzie ostateczny koniec [hebr. ‘`achariyth’] tego? Od czasu, kiedy zostanie zniesiona nieustanna ofiara i będzie postawiona ohyda [obrzydliwość], spustoszenia, upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni” (Daniela 12:8 bt, bp).

Hebr. ‘spustoszyć’ to dosłownie zdewastować, zniszczyć, przerazić, zadziwić, a także ogłupić i kłamać.

O „królu północy”, super-mocarstwie ostatnim, wybitnie i przemożnie dominującym, mającym całą (pełną) władzę nad globalnym systemem politycznym tego świata, czytaj w temacie:

— Przerażająco dominujący: ‘król północy DOJDZIE DO SWEGO KRESU’! Kiedy?

Ostateczne uderzenie: NIEODWRACALNA KLĘSKA ŚWIATA POLITYCZNEGO!

 • Kiedy ‘bestia z otchłani’ (niesamodzielny, globalny organizm polityczny) zostaniepostawiona w miejscu świętym, w żywej ‘świątyni’ (niewolnicy Boga pełniący świętą służbę), wtedy ‘ustanie składanie codziennej [ustawicznej, stałej, nieustannej] ofiary [duchowej, pochwalnej, świadectwa prawdy]. Wszystko nieuchronnie i bezwzględnie zmierzać będzie do końca tego świata ludzkiego!

!!!!!!! Według proroctw Pisma Świętego licząc od tego wyjątkowego wydarzenia JEDNOCZEŚNIE:

 • (1) po wyznaczonych „1290 dniach [43 miesiące]” władcy tego świata ostatecznie i zupełnie stracą swą władzę,
 • (2a po wyznaczonych „1335 dniach [44,5 miesiąca], wraz z tym złym światem ludzkim, na zawsze przestaną istnieć!

Ten ostateczny kres nastąpi w finale ‘nadchodzącego szybko trzeciego biada. Realizacja proroctwa ‘trzeciego biada’ potrwa wyznaczony „czas, czasy i pół czasu” = „1260 dni” „42 miesiące” = 3,5 roku.

Pismo Święte: 1Mojżeszowa 12:1-3; 22:15-18; Łukasza 1:72,73 bt; Psalm 105:8-10; Dzieje 3:25; Galacjan 3:8,16,25; Daniela 9:25-27; 7:11,12,21,25-27 ubg, lub; 8:9-14,17,19,23-26 (biblijne „2300 wieczorów i poranków” = 1150 dni; {porównaj 1Kronik 16:40; 1Mojżeszowa 1:5,8,13,19,23,31}); Daniela 11:31; 12:7,8,11,12 bt, bp; 1Piotra 2:5,9; Hebrajczyków 13:15,16; Objawienie 11:7,14-18; 12:6,14; 13:5; 11:2.

Poniżej uproszczony wykres (komputer), gdzie „x” oznacza transgresję:

      |⇒——–‘2 biada’/‘2 świadków’=„1260 dni”——–/x

x[]|⇒——————‘3 biada’/„1260 dni”——————/||

x|⇒—————-„2300 w. i p.”=1150 dni—————-/……||

x|⇒—————————„1290 dni”————————–/||

x|⇒—————————–„1335 dni”—————————–||& (ostateczny koniec)

 • !!!!!!! Nieodwracalny koniec zorganizowanych religii, a zaraz potem i ostateczny koniec tego świata politycznego jest szczególnym, wszechświatowym wydarzeniem! Tak wielkim i pewnym, że po raz drugi z ogromną powagą został jednoznacznie i ostatecznie potwierdzony. Absolutną temu rangę nadaje ‘złożona przysięga na Wiecznie Żyjącego Boga’ Wszechmocnego – Najwyższy i Święty Autorytet dla Jego inteligentnych stworzeń zamieszkujących szeroko rozumiany Wszechświat.

Złożona przysięga:

„Czasu już nie będzie [więcej]”!

To jest definitywny, ‘koniec w wyznaczonym czasie’, czyli „koniec nadejdzie w wyznaczonym [ustalonym] czasie”. Ustalają go bowiem same wyznaczone okresy, przedziały czasowe czy wyznaczone zakresy czasowe. Jego „1290 dni” i „42 miesiące” = „1260 dni” = 3,5 roku, kończą się dokładnie w tym samym czasie. Poprzedza je właśnie działalność alegoryczno-symbolicznych ‘dwóch świadków Boga – dwóch proroków’, której początek nastąpił zaraz po metaforycznym i dobitnym ‘przemówieniu głosów siedmiu gromów’. Do jej zamknięcia będzie ona trwać także wyznaczone „1260 dni” = 3,5 roku. Po czym przez [wyznaczony (hebr. mow`ed = aram. ʻiddân)] czas, [wyznaczone] czasy i [wyznaczone] pół czasu’, a więc kolejne i ostateczne, wyznaczone 3,5 roku (tylko tę chwilę), jako ‘święci’ Boga, Jego niewolnicy pełniący Jemu świętą służbę, będą przez politycznych władców tego świata:

‘nękani, uciskani, gnębieni, męczeni, prześladowani, rozproszeni, złamani, niszczeni, kruszeni, zwyciężeni’.

Zaskoczeniem, wstrząsem czy wręcz szokiem będzie to, że prowodyrem w tym okaże się super-mocarstwo, największe w historii ludzkości. Jest ono zdeklarowanym strażnikiem demokracji na świecie, obrońcą praw człowieka, wolności słowa i religii. Po ostatecznej, radykalnej metamorfozie przyjmie ono charakter wybitnie antyreligijny i bluźnierczy.

Będzie mówił [zuchwale] słowa przeciw Najwyższemu [bluźnił Bogu] i będzie gnębił [niszczył, nękał, męczył] świętych Najwyższego [niewolnicy Boga pełniący Jemu świętą służbę]. Będzie zamierzał zmienić czasy i prawo. W jego ręce zostaną wydani aż do [wyznaczonego (aram. ʻiddân = hebr. mow`ed)] czasu, [wyznaczonych] czasów i [wyznaczonego] połowy czasu [łącznie 3,5 roku].

Zuchwale wtargnie do świętej i wyłącznej sfery Boga Wszechmocnego (sacrum) oraz rozpocznie globalne znieważanie Jego Świętości. Nagle czas się skończy i to super-mocarstwo oraz pozostałe, znajdą się z Nim i Jego Chrystusem we wstrząsającej, wojennej, i śmiertelnej dla nich konfrontacji.

Pismo Święte: Daniela 7:7-27; 8:9-14 (12),17,19,23-26 eib, nwt-pl, ubg; Daniela 11:31; 12:7,11,12; Objawienie 10:6,7 ubg; 11:2,3; 12:6,14; 13:5-7,11-17; 17:12-14,16; 19:19,20; Mateusza 4:10; Jana 14:6; 18:37; 8:12,44-47; Dzieje 1:8; porównaj Izajasza 43:1-12; 66:24; Łukasza 4:8; 21:24; Jana 5:17-47; 9:4,5; Objawienie 11:15; 12:10.

 • Zwróć uwagę na znaczenie hebrajskiego rzeczownika pesha`’ – przestępstwo, transgresja, przekroczenie, wkroczenie, nagłe wtargnięcie przemocą i czasownika ‘pasha`’ – przekraczać, wkroczyć, dopuszczać się przestępstwa, buntować się, sprzeciwiać się, obrażać (tu Boga), oba słowa hebrajskie związane są z ideą ekspansji. ‘Powalenie [zdeptanie, rzucenie] prawdy na ziemię’ dotyczy zwłaszcza składanego ‘świadectwa prawdy’ o Jezusie Chrystusie, który jest „drogą i prawdą, i życiem”.

Istotne! Dzisiaj Bóg Ojciec [JHWH] zajmuje się chrześcijańskim „Izraelem Bożym”, swoimi niewolnikami i to Jego Chrystus jest Zbawicielem tego Izraela; imię „Izrael” dosłownie znaczy „zwycięża Bóg”, w Imieniu Tego Boga Ojca zwycięstwa dokonuje Nasz Pan Jezus – porównaj Objawienie 17:14.

Prorocza scena V (2) — Objawienie 11:11,12 ubg.

 • Czas spełnienia proroctwa: tuż po zakończeniu pierwszego 3,5 roku i tuż przed następnym, ostatecznym 3,5 rokiem.

„A mieszkańcy ziemi [zwłaszcza z ‘organizacji Jehowy’] będą się cieszyć i radować z ich powodu. I będą sobie nawzajem posyłać podarunki, bo ci dwaj prorocy [czy dwaj Boży świadkowie] dręczyli mieszkańców ziemi. A po trzech i pół dnia duch życia od Boga wszedł w nich [dwóch świadków – proroków] i stanęli na nogach, a wielki strach padł na tych, którzy na nich patrzyli. Potem usłyszeli donośny głos z nieba mówiący: Wstąp tutaj. I wstąpili do nieba w obłoku, a ich nieprzyjaciele [wrogowie] patrzyli na nich”.

To kontynuacja proroctwa „drugiego ‘biada’” części drugiej, końcowej. Biblijna opozycja demaskująca ‘organizację Jehowy’/quasi-Boża, bardzo szybko jednak odzyska nie tylko życie duchowe. Zostanie wyniesiona do takiego stanu duchowego życia, że nienawistnych ich wrogów ogarnie wielki strach’, po bardzo krótko trwającej ich ‘radości’. Dlaczego ‘ogarnie ich wielki strach’? To istotne wydarzenie transgresji spełni ważną część proroctwa Wszechmocnego Boga. Zapewne to wywoła u tych zawziętych wrogów przerażenie, bowiem dokona się na ich oczach. Zostanie to na tyle wyraźnie dostrzeżone przez wielu, że spowoduje wielkie poruszenie w sferze religijnej. Pewnie to dlatego wtedy nastąpi metaforyczne ‘w tej godzinie wielkie [gr. ‘megas’] trzęsienie ziemi!!!

Prorocza scena VI (2) — Objawienie 11:13,14 ubg.

 • Czas spełnienia proroctwa: tuż po zakończeniu pierwszego 3,5 roku i tuż przed następnym, ostatecznym 3,5 rokiem.

W tej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i zawaliła się [upadła] dziesiąta część miasta [Babilonu wielkiego], i zginęło w trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, a pozostali przerazili się i oddali chwałę Bogu nieba. Minęło drugie „biada” (…).

To kontynuacja proroctwa „drugiego ‘biada’” części drugiej i końcowej. Wydaje się, że ten ‘wielki wstrząs’ dotknie przede wszystkim, a może WYŁĄCZNIE, ‘organizację Jehowy’/quasi-Boża. Proroctwo bowiem zapowiada, że wcześniej metaforycznie to TYLKO ‘upadnie [runie] dziesiąta część miasta [wielkiego], biblijnego „Babilonu wielkiego”, zorganizowanych globalnie religii tego świata, co jest zdecydowaną mniejszością (czym jest złe „miasto wielkie” – porównaj Objawienie 11:8 z 18:/2-4/,10,21). Dlatego owładnięci megalomanią ludzie tej organizacji, zwłaszcza jej ‘pseudo-pomazańcy’ czy pseudo-‘bracia Króla’ wcześniej upadną’!!!

Zawzięcie przez nich kreowany, tworzony wizerunek Boga oraz ich ‘organizacji Bożej’, a więc jak ma być postrzegany(a) i przedstawiany(a), ostatecznie okaże się paskudnym mitem. Ci zawzięci ‘wrogowie’ tych ‘dwóch Bożych świadków w worach – proroków’, wraz ze swą organizacją religijną, zaskakująco szybko upadną. Zapewne wcześniej w jakimś znaczącym stopniu utracą swój dotychczasowy autorytet religijny i stracą na znaczeniu, co będzie wielkim szokiem.

‘Przywrócenie życia [duchowego] dwom Boga świadkom – prorokom’ oraz metaforyczne „wielkie trzęsienie ziemi” spowoduje, lecz tylko u RESZTYczłonków tej toksycznej ‘organizacji Jehowy’, radykalne i diametralne zmiany. Nastąpi bowiem, ‘śmierć’ ich dotychczasowego stylu życia, a więc właściwa zmiana postawy. Wskazuje na to biblijna metafora, że ‘podczas trzęsienia ziemi zostanie zabitych [zniszczonych] siedem tysięcy osób[znaczenie gr. słowa ‘apokteinō’ – Lexicon Strong’s G615]. Dali się oni uwieść tej zwodniczej organizacji quasi-Bożej, lecz teraz zaprzestaną jej bałwochwalczego adorowania. W gruncie rzeczy brzydzą się oni wszelkim bałwochwalstwem, a więc obrzydliwością w ich umyśle jest także celebracja każdego kultu ludzkiego przywództwa. ‘Uciekną więc od bałwochwalstwa’!!! Przypomina się nam tu przypowieść Pana Jezusa o bogaczu i Łazarzu, w której śmierć obu obrazuje zupełną zmianę ich sytuacji.

 • Okaże się więc, że co prawda zostali uwiedzeni i zwiedzeni, … lecz w końcu przebudzeni i uwolnieni, … i ostatecznie ocaleni!

„Pozostali” nie zdobędą się na porzucenie swej bałwochwalczej i zwodniczej religii. Nie dokonają w życiu radykalnych, znaczących i zbawczych zmian. Pewnie zabraknie im wiary i sił duchowych.

Pismo Święte: porównaj Mateusza 4:4 dos; 22:37; 23:8-10 nwt-pl; 24:24 bgn; 25:31-46 nwt-pl; Marka 13:22 bgn; Łukasza 16:19-31; Galacjan 3:16 nwt-pl; 1Tymoteusza 2:5 nwt-pl; 2Mojżeszowa 20:3; 1Koryntian 10:14; 1Jana 5:21; Ezechiela 33:33; Daniela 11:33 nwt-pl, bw; 12:10 nwt-pl, bw; Izajasza 57:15 bw; 66:2,5 bw; Objawienie 7:9,10; 19:10; 21:8; 22:8,9,15.

Istotne! Chronologiczne proroctwo Pana Jezusa, równoległe i paralelne z proroctwem zakończenia drugiego „biada”’ omówionym powyżej:

„A gdy ujrzycie ohydę [obrzydliwość] spustoszenia [dewastacji], umieszczoną w miejscu [świętym (Mt); dzisiaj to świątynia żywa – niewolnicy Boga pełniący Jemu świętą służbę], gdzie się nie godzi – kto czyta, niech stara się pojąć [gr. dosłownie ‘rozróżniać, rozpoznać, dokładnie wiedzieć, potwierdzić’] – wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry.

 • Dzisiaj uciekamy do najbardziej bezpiecznego miejsca, do chrześcijańskiej ‘Góry Syjon/Jerozolima’. Jest nią wszystko co wiąże się z ustanowionym i wywyższonym przez Boga Ojca Jego Chrystusem, z wielką władzą w Królestwie Bożym/Niebios.

Pismo Święte: porównaj Psalm 2:6-12; Izajasza 2:2,3; Micheasza 4:1,2; Hebrajczyków 12:22-24; Objawienie 14:1; 21:1-10; Mateusza 28:18.

„Drugie ‘biada’ przeminęło. Oto szybko [bezzwłocznie, nagle, z zaskoczenia] nadchodzi trzecie ‘biada’”.

Dla tego „biada”, nieszczęścia, ‘pierwsze i drugie biada’ jest tylko niewielkim preludium!

Kontynuacja proroczych scen w kolejnym temacie — Nieodwołalny MEGAFINAŁ ANTYRELIGIJNEJ KRUCJATY!

_________________……………………_________________

 • Trzeba to koniecznie przeczytać!

Pana Jezusa: “ZNAK OBECNOŚCI i KOŃCA ŚWIATA”! Część 2

— Ich sens: PROROCTWA Wszechmocnego Boga!

TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJPISMA ŚWIĘTEGOSŁOWA BOŻEGO!!!

 • Dodaj swój komentarz: tylko na końcu najnowszego wpisu.
 • Napisz do redakcji: biblia@trzybiada.org
Archiwa
?>
 • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.