?>

Miesięczne archiwum:

CZEGO NAPRAWDĘ nie UCZY BIBLIA?

Aktualizowany: 23.04.2020

Dział tematyczny: Szaleńczy, zuchwały i podstępny rewizjonizm!

Abyście nie tak szybko dali się zachwiać w pojmowaniu i straszyć, (…), jakoby już nastał dzień Pana [Chrystusa]”. „Nic ponad to, co zostało napisane’ oraz abyście nie szczycili się jednymi, a drugimi pogardzali2Tesaloniczan 2:2 dos; 1Koryntian 4:6 bp.

  • Czy ‘organizacja Jehowy’ naprawdę głosi Słowo Boże czy podstępne dogmaty???
  • Czy jest to naprawdę organizacja Boża czy tylko quasiBoża???

TRZEBA na początku uczciwie powiedzieć, że w porównaniu do innych religii chrześcijańskich, Świadkowie Jehowy (skrót ŚJ.) głoszą więcej prawd biblijnych. Chociażby fundamentalna prawda biblijna o okupie, że Pan Jezus umarł za wszystkich, aby uczynić nas wolnymi od grzechu i śmierci oraz inne podstawowe prawdy, w tym o zmartwychwstaniu i życiu wiecznym. Prawdziwie wnikliwy student Biblii i poszukiwacz Prawdy Bożej wie, że są religie, w których poza terminami chrześcijańskimi, nie ma prawd biblijnych lub są to ilości szczątkowe. W zdecydowanej większości to jakiś niezrozumiały język, a nie piękne Słowa Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela.

Niemniej ŚJ., a właściwie to ich tak zwany ‘niewolnik wierny i roztropny’ [uwaga! fałsz pojęciowy], czyli „zły niewolnik”, nie ma powodów do dumy. Dlatego, że mącenie prawdy Słowa Bożego ‘swoimi prawdami’, czyli kłamstwami religijnymi jest działaniem wyjątkowo haniebnym. Daje bowiem wielu osobom złudne i fałszywe przekonanie posiadania prawdy Boskiej. Jak można to inaczej nazwać, skoro w miejsce obalonych żenujących kłamstw religijnych jak ‘Trójca’, ‘dusza nieśmiertelna’, ‘piekło wiecznych mąk’ czy ‘czyściec’, wprowadzono zwodnicze i podstępne ‘cudowne prawdy’ z wyjątkowo ukrytym kłamstwem, jakże uporczywym i nachalnym.

Pismo Święte: Jana 3:16; 5:28,29; 2Koryntian 4:2; Jakuba 3:14; Hioba 13:7 br; Mateusza 24:24 bgn; 24:48 nwt-pl; Galacjan 1:6-8.

Najpierw zielony cytat z ks. ŚJ. „Prowadzenie rozmów na podstawie Pism”, a potem  krytyczna analiza:

Rok 1914 n.e. koniec Czasów Pogan

Linia królów przerwana… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.