?>

Miesięczne archiwum:

TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ za NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ!!!

Aktualizowany: 24.12.2018

Dział tematyczny: Wprowadzenie

Ty bowiem wywyższyłeś swą Wypowiedź [Słowo] nawet ponad całe swe Imię”.

  • ‘Czy Pan Jezus rzeczywiście znajdzie wiarę na ziemi’?

— Psalm 138:2 nwt-pl; Łukasza 18:8 nwt-pl.

SKORO Słowo Boże jest nieomylną Prawdą, to znaczy, że jest niewzruszonym fundamentem Bożym, na którym powinniśmy budować swoje teraźniejsze i przyszłe życie. Na jego podstawie mamy weryfikować wszystkie religijne i moralne, a będące w obiegu ludzkie doktryny i dogmaty, nauki, idee, poglądy, opinie, tezy, teorie itd.. Dlaczego? Gdyż według Pana Jezusa Twoje [Boże] Słowo jest prawdą, Pisma nie można zmienić lub Pisma nie można odrzucić. Dlatego kiedy postrzegamy całą otaczającą nas ludzką rzeczywistość w świetle Pisma Świętego, Biblii Świętej, rzetelnie i wnikliwie ją analizując, unikamy wprowadzenia w błąd, oszukania i zafałszowania. Czy Prawda Boża zmienia się w czasie??? Sam Bóg twierdzi: „Ja [JHWH] czuwam nad słowem moim, aby je wypełnić” i „Ja się nie zmieniłem” oraz „Jezus Chrystus wczoraj i dziś — ten sam i na wieki”. Apostoł Piotr cytując słowa proroka Izajasza, powtarza „słowo Pana (hebr. ‘elohiym’ – Bóg) trwa na wieki!” (hebr. ‘owlam’ – wieczność). A jeśli tak, to Prawda Boża ‘nie zmienia się’ w czasie, ‘trwa wiecznie’.

Pismo Święte: Jana 17:17 nwt-pl; 10:35 bp, bt; Jeremiasza 1:12 bp; Malachiasza 3:6; Hebrajczyków 13:8; 1Piotra 1:25; Izajasza 40:8.

Bóg ‘wywyższył swe Słowo nawet ponad całe swe Imię’

Możemy całkowicie zaufać Słowu Bożemu, Pismu Świętemu, ponieważ w Psalmie 138:2 (nwt-pl) król Dawid mówi pod natchnieniem: „będę sławił twe imię, ze względu na twą lojalną życzliwość i ze względu na twą wierność prawdzie. Ty bowiem wywyższyłeś swą wypowiedź nawet ponad całe swe imię[‘wypowiedź’ Boża dosł. ‘Słowo’ Boże — zgodne z tekstem masoreckim]. W Biblii poznańskiej (bp) natomiast czytamy: „wywyższyłeś Twoją obietnicę ponad wszelkie imię”. Słowo Boga to absolutna Jego Prawda i Jego obietnice, dlatego jest ono ‘nawet… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.