?>

Miesięczne archiwum:

PAN JEZUS NIE TYLKO CHODZI PO WODZIE!

Aktualizowany: 21.10.2016

Dział tematycznyBoska misja Pana Jezusa Chrystusa

#„‘Tak, przychodzę szybko’ [nagle, z zaskoczenia]. Amen! Przyjdź, Panie Jezusie”.#

  • Czuwajcie zatem w każdym czasie i módlcie się, abyście byli w stanie uciec przed tym wszystkim, co ma się stać i stanąć przed Synem Człowieczym [Panem Jezusem]— Objawienie 22:20 nwt-pl; Łukasza 21:36 dos.

… ____________________________ …

„I wiele innych cudów uczynił Jezus (…), abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga”Jana 20:30,31 bw.

*Ewangelia Mateusza 14:14-36 (pau):

   Kiedy wysiadł z łodzi, zobaczył wielką rzeszę ludzi. Ulitował się nad nimi i uzdrowił chorych. Wieczorem podeszli do Niego uczniowie i rzekli:

„Miejsce to jest odludne i jest już późno. Odeślij ludzi do wsi, aby kupili sobie żywności”.

       Lecz Jezus odpowiedział:

„Nie muszą odchodzić. Wy dajcie im jeść!”

       A oni na to:

„Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby”.

       Wtedy On polecił:

„Przynieście Mi je tutaj!”

   I rozkazał ludziom usiąść na trawie. Wziął pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówił modlitwę uwielbienia. Potem łamał chleby i dawał uczniom, a oni ludziom. Wszyscy jedli do syta, a zebranymi resztkami napełniono dwanaście koszy. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.

   Zaraz potem polecił swoim uczniom, aby wsiedli do łodzi i przeprawili się przed Nim na drugi brzeg. On tymczasem miał odprawić tłum. Kiedy ludzie się rozeszli, wyszedł na górę, aby się modlić w samotności. Zapadł wieczór, a On sam tam przebywał. Tymczasem łódź oddaliła się już kilkaset metrów od brzegu. Fale nią miotały, gdyż wiatr wiał z przeciwnej strony. O czwartej straży nocnej [świt] przyszedł więc do nich po jeziorze [około 5 km – czytaj Jana 6:19], a gdy… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.