?>

Miesięczne archiwum:

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Wprowadzenie do Księgi Apokalipsy

Aktualizowany: 6.02.2017

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

WPROWADZENIE DO KSIĘGI APOKALIPSY — OBJAWIENIA

Wspaniała myśl przewodnia Pisma Świętego

   PRZYSŁOWIE biblijne powiada: „Lepszy jest koniec sprawy, niż jej początek”. W Księdze Objawienia czytamy o dramatycznej kulminacji wspaniałego zamierzenia Bożego, którego realizacja uświęci imię Boga JHWH (ŚJ. Jehowa) wobec całego stworzenia. Bóg wielokrotnie obwieszczał przez jednego ze swych dawnych proroków: „Okażę się wielkim i świętym. Dam się poznać licznym narodom i poznają, że Ja jestem Jahwe”.

Pismo Święte: Kaznodziei 7:8; Ezechiela 25:17 bp; 38:23 bp.

   Objawienie szczegółowo opisuje tryumfalny koniec spraw, których początek przedstawiono we wcześniejszych księgach Biblii. Przeanalizowanie tych relacji pomoże nam zrozumieć wchodzące tu w grę kwestie moralne i sporne oraz zdobyć wnikliwsze rozeznanie w zamierzeniach Bożych, co będzie ogromnym pokrzepieniem. Prócz tego powinno nas pobudzić do działania, dzięki czemu możemy sięgnąć po cudowną przyszłość otwierającą się przed ludzkością. Pora więc omówić punkt wyjściowy oraz myśl przewodnią całej Biblii, abyśmy utrwalili sobie w pamięci zarówno najdonioślejszą kwestię, wobec której stoi dziś ludzkość, jak i wyraźne oświadczenie Boga, że zamierza tę kwestię rozstrzygnąć. „A bliski jest koniec wszystkiego”.

Pismo Święte: Psalm 145:16,20; 1P 4:7 bp.

   Otwierająca Biblię Księga Rodzaju, zwana też 1Mojżeszową, opowiada o tym, co się wydarzyło „na początku”. Opisuje Boże dzieło stwórcze, którego ukoronowaniem na ziemi było stworzenie pierwszej pary ludzkiej. Podaje też pierwsze proroctwo, często nazywane Protoewangelią, a wypowiedziane przez samego Boga w ogrodzie Eden. Pierwsza kobieta Ewa dopiero co została zwiedziona za pośrednictwem „węża” i nakłoniła swego męża Adama, żeby się do niej przyłączył. Tym samym odrzucili oni prawo Boże przez zjedzenie zakazanego owocu z „drzewa poznania dobra i zła”. Wydając wyrok na grzesznych małżonków, Bóg rzekł także do „węża”:

„I… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.