?>

Miesięczne archiwum:

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 24

Aktualizowany: 8.06.2021

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

‘OSTATNIE CIOSY BOGA’ PORAŻĄ ŚWIAT LUDZKI!

Złote czasze a głosy trąb aniołów

       ROZLEGNIE się trwożący rozkaz:

„I usłyszałem donośny głos z sanktuarium, mówiący do siedmiu aniołów: ‘Idźcie i wylejcie na ziemię siedem czasz gniewu [wzburzenia] Bożego’”  (Objawienie 16:1).

   Kto wyda to polecenie? Z pewnością sam Bóg, bo ze względu na blask Jego wspaniałości i mocy nikt inny nie mógł wejść do sanktuarium. ‘Wylewanie na ziemię siedem czasz gniewu Bożego’, czyli na cały zły świat, nie polega tylko na potępianiu tego co się w nim dzieje, ale rzeczywiście spadną na niego „ostatnie ciosy gniewu Bożego” jeszcze przed wykonaniem wyroków „w wielkim dniu Ich [srogiego] gniewu”, Boga i Jezusa.

Pismo Święte: Objawienie 6:16,17.

   Pierwsze cztery „złote czasze pełne gniewu Boga” są wymierzone przeciwko temu samemu, co ‘głosy pierwszych czterech trąb aniołów’, to znaczy przeciw ‘ziemi, morzu, rzekom i źródłom wód, jak również przeciw niebiańskim źródłom światła’. Jednakże ‘głosy trąb’ zapowiadały plagę dla „trzeciej części”, czyli chrześcijaństwa tego świata, tymczasem wylanie „złotych czasz gniewu Boga” dotyczy już całego globu i wszystkich mieszkańców ziemi. Żadnej części tego złego świata podległego władzy szatana nie będą oszczędzone „plagi” czy „ciosy”.

Pismo Święte: Objawienie 8:1-12.

   ‘Głosy trzech ostatnich trąb aniołów’ miały inny charakter, bo nazwano je „biada”. Pierwsze dwa „biada” łączyły się z „szarańczą”„wojskami konnicy” i z misją „dwóch moich [Bożych] świadków”. „Trzecie biada” zaś zwiastuje narodziny władzy wykonawczej Królestwa Bożego, dynamicznej władzy Bożego Pomazańca Jezusa nad całym światem. Jak się przekonamy, ostatnie ‘trzy złote czasze Jego gniewu’ mają związek z tymi sprawami,… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
  • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.