?>

Miesięczne archiwum:

Poznaj: ZAWARTOŚĆ trzybiada.org

Aktualizowany: 16.01.2022

TYLKO na końcu tego wpisu dodaj swój komentarz lub napisz do redakcji: biblia@trzybiada.org

_________________……………………_________________

Serwis internetowy wyspecjalizowany w odważnej tematyce proroctw biblijnych.

   Kierowany jest zwłaszcza do:

1„współniewolników i braci” w Jezusie Chrystusie!

2) poszukujących realnie Istniejącego Boga Ojca oraz treści życia i sensu istnienia świata ludzkiego.

 • Poznanie i zrozumienie uporządkowanych proroctw Bożych jest tu kluczowe!

_________________……………………_________________

 • Niestety! Nie czy, tylko kiedy ostatecznie ten świat ludzki skończy się?
 • Niestety! Nie są to bynajmniej tylko groźby w bardzo starej Księdze.
 • Niestety — bowiem wyrażamy żal, że to się bezwzględnie dokona, ale i też pragnienie, żeby było inaczej.
 • Jednak nie wszystko stracone — będzie inaczej!
 • W tej samej Księdze znajdujemy swą szansę ratunku i ocalenia!

____________________________________________________

Strona główna – począwszy od najstarszych, po kolei prezentuje wszystkie 115 wpisów.

O trzybiada.orgcel powstania tej strony.

SKRÓTY do strony głównej – wszystkie omawiane tematy możesz przejrzeć i wybrać w jednym miejscu, bez potrzeby przeszukiwania na stronie głównej.

SŁOWNIK: symbolika proroctwa Apokalipsy – alfabetycznie omawiane słowa i wyrażenia proroctwa Apokalipsy/Objawienia, wyjaśniające ich ALEGORIĘ, METAFORĘ I SYMBOLE. Jak można rozumieć ich znaczenie w kontekście całego Pisma Świętego?

PAN JEZUS MÓWI O SZCZĘŚLIWYCH – 18 tematów dotyczących Boskiej misji Pana Jezusa Chrystusa, Jego nauki i znamiennych proroctw.

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! – ponad 30 tematów dotyczących analizy proroctw Księgi Objawienia/Apokalipsy, werset po wersecie, ujętej w sposób bardziej ogólny.

 • NiestetyOKRUTNE PROROCTWA dotyczą ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża:

PODSTĘPNE BAŁWOCHWALSTWO UWODZI nawet „wybranych”!? (1)

CO ZŁEGO DZIEJE SIĘ w ‘ORGANIZACJI JEHOWY’?! (2)

Triumf: KRUCJATY przeciw ‘ORGANIZACJI JEHOWY’! (3)

— Zuchwałe wtargnięcie uruchomi: BEZWZGLĘDNE ODLICZANIE CZASU!!! (4)

Rychły: UPADEK ORGANIZACJI JEHOWY’?! (5)

— Ostatecznie: KRES ORGANIZACJI JEHOWY’?!… Kontynuuj czytanie

•Zwięźle: Nieodwołalny MEGA-FINAŁ ANTYRELIGIJNEJ KRUCJATY! (4)

Aktualizowany: 16.01.2022

Motto:

[Ja, JHWH, Bóg Ojciec] dokonuję wszystkiego, czego chcę. (…) jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię.

Dział tematyczny: Zwięzły scenariusz: mega–finałem bezwzględny koniec świata!

 • BEZWZGLĘDNE PROROCTWA „w Księdze Prawdy”:

NATŁOK wszelkich NIESZCZĘŚĆ! Osaczanie i mega-groza! Niestety!

 • CZAS SPEŁNIENIA PROROCTWA: ostateczne 3,5 roku ‘nieszczęścia’.

Pilot nieubłaganego proroctwa:

(…) czasu już nie będzie [więcej].

„Oto szybko [bezzwłocznie] nadchodzi trzecie ‘biada’”.

„siedem plag [gr. CIOSÓW, klęsk, katastrof] ostatecznych (Boga).

STAŁO SIĘ”!

„A z Jego [Jezusa] ust wychodzi ostry miecz, aby nim UDERZYĆ narody.

(Objawienie 10:6,7 ubg; 11:14 nwt-pl; 15:1 ubg, bgn; 16:17 bp; 19:15 bp)

Kontynuacja proroczych scen z tematu Początek NIEUBŁAGANEGO ODLICZANIA CZASU!!! (3)

Dotyczy: PROROCTWO „TRZECIEGO ‘BIADA’” — ostateczne 3,5 roku

CZĘŚĆ TRZECIA:

ZARAZ PO ‘pojawieniu się obrzydliwości [ohydy] spustoszenia [dewastacji] ‘bestii z otchłani’.

PROROCZA SCENA VII — Objawienie 11:14-19 ubg.

 • Czas spełnienia proroctwa: ostateczne 3,5 roku.

(…) oto nadchodzi szybko trzecie ‘biada’. [Proklamacja w niebie:] Królestwa świata stały się królestwami naszego Pana [Boga Ojca] i jego Chrystusa i będzie królować na wieki wieków (…). I rozgniewały się narody, i nadszedł twój gniew i czas osądzenia umarłych, i oddania zapłaty twoim sługom [niewolnikom] prorokom i świętym oraz tym, którzy się boją twego imienia, małym i wielkim, i zniszczenia tych, którzy niszczą ziemię.

PROKLAMOWANE w niebie KRÓLESTWO BOŻE zacznie panować!!! Fakt ten natychmiast znajdzie swe przełożenie na ziemi, najpierw jednak w dramatycznym rozwoju sytuacji. Sprowadzi ono na świat ludzki straszliwie niszczące „TRZECIE ‘BIADA’”!!! Dokonywać się będzie proroctwo o szczególnym ‘NIESZCZĘŚCIU’ i MEGA-GROZIE, zakończone finalnym końcem tego świata ludzkiego. Kiedy Wszechmocny Bóg Ojciec [JHWH] i Jego Chrystus obejmą panowanie nad światem, wywoła to… Kontynuuj czytanie

Archiwa

?>
 • Your best handbags in daily with comparable high quality. Prepare you for joy is indispensable in people's livesyou really need it.